Jørgen Bloch - Region Midt
Det gør vi · Jørgen Bloch

Jørgen Bloch

Pensioneret missionær
Græshaven 25
8920 Randers NV
T: 24926007

Lidt om mig selv

Sammen med min ægtefælle har jeg set og oplevet mere af Danmark end flertallet. Vi elsker naturen og er derfor ofte af sted til fods. Jeg er uddannet diakon. Gennem 19 år har jeg været en del af bestyrelsen for Ordet og Israel og har mange gange opholdt mig i Israel i perioder af 8-14 dage.

Min opvækst var i et arbejderhjem på Fyn uden særlig tilknytning til det kirkelige liv. Jeg blev præget af 68-oprøret, hippiebevægelsen og socialismen, men også af nonnerne på den katolske skole jeg gik på. Som 17-årig mødte Gud mig på en lejr. Siden har Jesus været en levende relation i mit liv.

Kaldet til en tjeneste fik jeg samtidig med, at jeg kom til tro på Jesus som min og verdens frelser.

Fokusområder

Forkyndelse, undervisning i nærområdet.

Jeg kan tilbyde

Temaer fra GT

Guds bolig (2. Mos. 25-31)

En himmelsk ypperstepræst (2. Mos. 28,1-5 m.fl.)

Jonas og hans budskab

Hoseas profeti om Guds hustru

Zakarias – Gud husker (emnet dækker to aftener/lektioner)

Sabbatten

Forbi gangens fest (Påsken – 2. Mos. 7-13)

Pinsen – Folkets fødsel

Hornblæsning og forsoning (3. Mos. 23)

Løvhyttefesten (3. Mos. 23)

Guldkalven (2. Mos. 32)

Velsignelsen (4. Mos. 6,24-26)

Sl 72 Kongesalmen

2. Sam. 7 Jeg vil bygge Herren et hus

Josef et profetisk billede på Jesus

Temaer fra NT:

Matt. 14,22-33 Når frygten melder sig

Matt. 15, 21-28 Hvem opsøger hvem

Matt. 25,1-13 Herren kommer (Adventstema)

Mark. 1: Begyndelsen.

Mark. 4,1-30: Talen om Gudsriget.

Mark. 5,21-43: Stærkere end sygdom.

Mark. 6,30-44: Messias mad.

Mark. 7,1-23: Loven om opvask.

Mark. 14,1-31 Festmåltidet.

Mark. 15. 21-41 Korset.

Mark. 14, 32-42 Valgets have.

Luk. 15 Tabt men fundet

Joh. 2,1-11 Vi lever i tiden

Joh. 3 m.fl. Missionsmanden Nikodemus

Joh. 20, 19-31 Den vantro Thomas

Joh. 8,1-11 Lys i mørket

Åb. 21 Lysets verden

Rom. 5,1 Guds ære

Rom. 13,11-14 Tag livet alvorligt

Temaer om bøn:

Den personlige bøn en gave.

Bøn i fællesskab en gave.

Faste – en glemt velsignelse.

Øvrige forkyndelses temaer:

Er det ikke nok at tro på Gud?

Løfternes Gud

Tilgivelsens pris

Kan jeg leve som jeg vil

Ordet alene

Troen alene

Nåden alene

Kommer Jesus igen?

Hvad med tusindårsriget og bortrykkelsen?

Verdensdommen

Det gamle evangelium

Findes der bevis?

Personlige vidnesbyrd:

Fra arbejderhjem og hippiekultur til missionær

Beretninger fra Sodoma og Gomorra (Vidnesbyrd fra en ”udpost”)

Mennesker jeg mødte

Temaer med karakter af foredrag – velegnet til seniormøde eller foredragsaften m.m.

Vilhelm Birkedal (Jeg så ham som barn)

En vandring med Maria Jesu mor i billeder og ord

En vandring i billeder med Jesus.

Hedningekvinden Rut

Rejseforedrag fra det vestlige USA

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter