Filip Skov Skjerning - Region Øst
Det gør vi · Filip Skov Skjerning

Filip Skov Skjerning

Musikkonsulent
Sølodden 27
2760 Måløv
T: 29936996

Lidt om mig selv

Jeg er gift og har fire børn, bor i Måløv, lidt uden for København. Jeg er uddannet cand.mag. i musikvidenskab fra Københavns Universitet og spiller saxofon og klaver. Jeg spiller i en jazzkvartet og holder meget af jazz og funk, men har i øvrigt en ret bred musiksmag.

Fokusområder

Musik

Jeg kan tilbyde

Bibelens musik, sange og salmer
Musik, sang og salmer er med i Bibelen fra før syndfloden til de sidste sider i Johannes' Åbenbaring og spiller en vigtig rolle i både Gammel og Ny Testamente. Vi kigger på nogle af de steder, der omtaler musik og sang på Bibelens tid og trækker paralleller til nutidens brug af musik og sang i den kristne kirke.

Sangaften/lovsangsaften
Evt. som introduktion til sangbogen "Sange og salmer"

Salmer og sange har altid været en naturlig del af den kristne kirke. Ord sat på musik kan tale stærkere til folk end mange prædikener.

En sangaften tilrettelægges efter forsamlingen, så der både synges nogle af de kendte, elskede sange og nogle af de nye sange, der kan sætte ord på troen og tilbedelsen på en anderledes måde.

Sangaftnen kan tilrettelægges som en særlig introduktion til sangbogen "Sange og salmer".

Lovprisning, tilbedelse og klagesang i bibelsk lys
Vi dykker ned i Bibelens brug af disse begreber - og hvilken rolle de har i nutidens trosliv i bøn, sang og forkyndelse.

Hvad er lovsang? Hvorfor synger vi lovsang? Hvad er lovsangens brændstof

Begrebet lovsang bruges ofte i flæng, men hvad er lovsang egentlig i bibelsk forstand? Og afhænger lovsangen af vores egen sindsstemning eller hvordan får vi fyldt "brændstof" på, så vi kan lovsynge med hjertet?

Salmernes bog på noder
Salmernes bog i Bibelen er en samling af sange og salmer, som har været brugt i det gamle Israel, og mange sange og salmer i vores nutidige kirkelige sangskat henter inspiration fra Salmernes Bog. Vi vil se på temaer og salmetyper i Salmernes Bog og synge nogle af de sange, der gennem tiden er skrevet med inspiration i Bibelens salmer.

Jeremias
En præsentation af Jeremias' bog i Bibelen og nedslag i forskellige temaer i bogen.

Undervisning i lovsangsledelse
Undervisning målrettet til folk, der selv står i en lovsangslederrolle. Det kan være alt fra pianisten, der spiller i missionshuset og ind imellem skal lære forsamlingen nye sange, til forsangeren, der med et lovsangsband i ryggen skal lede en stor forsamling i lovsang. Hvordan gør man i praksis, og hvor finder man inspiration?

Vejledning vedr. rytmiske gudstjenester og hjælp til bands
Rytmiske gudstjenester er gudstjenester, hvor musikken spilles af et band, og hvor sange og salmer kan bestå af moderne, kristne sange og/eller salmer fra salmebogen, der er nyarrangeret, så de egner sig til at blive spillet af band.

Jeg har stor erfaring med rytmiske gudstjenester og kan konsulteres omkring musikken, nye musikalske arrangementer af salmer, moderne kristne sange, hjælp til bandet og andre råd og ideer.

Jeg har også erfaring med band-sammenspil og kan derfor også være behjælpelig med at lytte på, instruere og give gode råd til de bands, som ønsker en uvildig hjælp til at blive endnu bedre.

Gospel-kids
Gospel-kids er et velafprøvet koncept, som kombinerer rytmiske børnesange og bevægelse. Ved køb af en Gospel-kids-pakke følger både playback-musik og instruktions-dvd med. Der stilles ikke store krav til lederne om særlige musikalske evner. Ønsker I at afprøve Gospel-kids, er jeg gerne behjælpelig med opstartshjælp og løbende sparring. Kontakt mig for en snak om mulighederne.

Netværk for kristne sangskrivere
Vi har forskellige tilbud til kristne sangskrivere: Der er mulighed for at være med i et netværk med andre kristne sangskrivere, og ind imellem arrangeres sangskriver-workshop. Nye sange kan desuden komme i betragtning til udgivelse på noder og i sangbøger for større udbredelse.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter