Henrik Boje Jensen - Region Øst
Det gør vi · Henrik Boje Jensen

Henrik Boje Jensen

Storbysekretær
Sømosevej 10
2740 Skovlunde
T: 40208242

Lidt om mig selv

Jeg er storbysekretær i Københavns Indre Mission, med ansvar for arbejdet i Storkøbenhavn og med kontor i Bethesda. Mine opgaver består i ledelse og administration, samt at være med i diverse udvalg og bestyrelser. Derudover har jeg opgaver med forkyndelse, undervisning og besøgstjeneste. Jeg bor i Skovlunde med min ægtefælle Susanne.

Fokusområder

Ledersparring , forkyndelse

Jeg kan tilbyde

Undervisning og forkyndelse

Bibelundervisning:

Kolossenserbrevet kap. 1-3
1.time: Kol 1,1-2,5: Kristus er alt og rig nok for alle.
2.time: Kol 2,6-23: Livet i Kristus og menneskebudene.
3. time: Kol 3,1-4,18: Troens frugter i liv og tjeneste.

Galaterbrevet kap. 1-3
1. time: Gal 1: Kamp for evangeliet
2. time: Gal 2: Evangeliets frihed
3. time: Gal 3: Retfærdighed ved troen

Forkyndelse:

Et liv i bøn

Forkyndelse om bønnens gave og mulighed. Opmuntring til frimodig bøn.

Dåben i kristenlivet

Om dåben, som den nødvendige nye fødsel for at arve Guds rige. Dåben giver os del i Kristus, i hans død og opstandelse.

Diakoni og tjeneste

Om diakonale muligheder for fællesskabet og den enkeltes hverdagstjeneste som kristen.

Oplæg om IM-identitet
- Hvad betyder Indre Mission for troen og kristenlivet?
- Personlig refleksion og drøftelse af IM-identiteten i dag.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter