Kontakten skabes - indremission.dk
Kontakten skabes

Kontakten skabes

I 2010 modtog konsulent for mission Bjarne Gertz Olsen en mail fra pastor Benarji i Indien. Denne kontakt førte til et samarbejde mellem DFS og CSCM's søndagsskolearbejde i Indien.

I begyndelsen af 2011 var konsulent for mission Bjarne Gertz Olsen i Indien og underviste og forkyndte for søndagsskoleledere. Han holdt også seminarer for præster og forældre samt medvirkede ved gudstjenester. Her oplevede Bjarne Gertz Olsen en luthersk missionsbevægelse, som havde syn for at få oprettet søndagsskoler og få styrket søndagsskolearbejdet. Og han oplevede, at det var en bevægelse, hvor forkyndelse og diakoni gik hånd i hånd.

30 forældreløse børn

Bevægelsen havde taget hånd om 30 forældreløse børn i landsbyen Gudipadu. Her havde bevægelsen et dagcenter, hvor man sørgede for, at børnene fik noget at spise og kom i skole. Det var børn, som havde mistet begge deres forældre eller hvor forældrene ikke var i stand til at tage sig af deres barn på grund af sygdom.

Dagcenteret var dog kun en midlertidig løsning. I landsbyen Gudipadu havde bevægelsen CSCM fået stillet en byggegrund til rådighed med henblik på opførelse af et børnehjem. Målet var at få bygget et hjem for de forældreløsebørn, som bevægelsen havde taget sig af. (Se interview bragt i IMT nr. 18, 2011: Bøn skaber vækst i kirke i Indien)

Indre Missions venner gør drømmen til virkelighed

Efter hjemkomsten fra Indien drøftede Bjarne Gertz Olsen situationen med Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen og det førte til, at Indre Mission besluttede at hjælpe organisationen CSCM med at bygge et børnehjem til de 30 forældreløse børn.

En indsamling blev iværksat og der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Indre Mission i Danmark og Christhu Suda Communications & Ministries i Indien. CSCM blev en medvandrerbevægelse til Indre Mission i Danmark.

Gennem indsamlingen lykkedes det at skaffe pengene til bygning af børnehjemmet i Gudipadu. I efteråret 2011 begyndte opførelsen af børnehjemmet og den 27. april 2014 blev børnehjemmet indviet.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter