Det bedste er at finde en retfærdig dommer - indremission.dk
Indre Missions Tidende

15.11.2019

Det bedste er at finde en retfærdig dommer

Hvordan skal jeg stå frikendt for Jesus' blik, når jeg ikke engang kan stå frikendt for mit eget blik?
Det er væsentligt, hvordan Jesus begynder sin tale om dommen på den yderste dag, hvor alle mennesker skal stå til ansvar for deres liv.

    »Jesus cementerer, at han er dommens herre. Det er betryggende, fordi jeg kender ham, og fordi jeg ved, at han er retfærdig og fælder en retfærdig dom. Nogle vil gøre ham til en ond despot, der behandler mennesker uretfærdigt, men Jesus er en retfærdig konge, der ser til de trængte. Det, synes jeg, er generøst,« forklarer Peter Højlund, der læser teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus.

    »Vi skal tage Jesus på ordet, når han siger, at dommen har en dobbelt udgang. Derfor har det en afgørende betydning, hvordan vi venter på, at han skal komme igen. Vi kan leve, som om vi er ligeglade, eller som om vi ikke er ligeglade.«

En fremmed tanke

Peter reflekterer lidt over det at være en kristen, som har hørt teksten om verdensdommen mange gange, samtidig med, at han er præget af at være vokset op i et sekulariseret samfund.

    »Jeg er rystet over, hvor lidt rystet jeg er over alvoren i teksten. Der er noget i domsperspektivet, som ligger fjernt fra mig, fordi jeg er ung, og fordi jeg kan mærke, at jeg er barn af et sekulariseret samfund.

    Min tilgang er farvet af, at det er en lidt fremmed tanke, at der engang kommer en dom over det liv, jeg har levet, og de valg, jeg har truffet. Jeg kan nemt tænke, at jeg kun har dette ene liv, og det betyder, at jeg skal have det bedste ud af det.

    Der er stadig en dom; den har bare ændret karakter. Jeg fælder selv en dom over mit eget liv, og det sker hele tiden,« forklarer Peter.

Vi slipper ikke for dommen

Som sekulære mennesker kan vi tro, at vi bliver fri fra dom, hvis vi opgiver tanken om helvede, men så har vi bare vores eget indre helvede, hvor vi hele tiden fordømmer os selv,« fortsætter Peter.

    »Så dommen slipper vi ikke fra. Hvad er så det bedste? Det er at finde en dommer, som er retfærdig, og det er Gud.

    Hvordan skal jeg stå frikendt for hans blik, når jeg ikke engang kan stå frikendt for mit eget blik? Det kan jeg ved Menneskesønnen, Jesus.

De trængte i kirken

Jesus fælder dom ud fra, hvordan hans disciple har behandlet de lidende mennesker. Det er kommet bag på Peter, hvem de lidende mennesker er.

    »Jeg har altid forstået det sådan, at det handlede om alle fattige mennesker, men i vers 40 tales der om ‘mine mindste brødre’. Det er de lidende mennesker, der findes i kirken. Jesus ville aldrig kalde dem uden for kirken ‘mine mindste brødre’.

    Det fortæller mig noget om alvoren, at vi som kristne har blik for den del af kirken på globalt plan, som er under massivt pres. Samtidig skal vi kigge indad i vores egne kristne fællesskaber og kæmpe imod den tendens, der er i alle fællesskaber, til at lave hierarkier for, hvem der er stærkest og svagest,« siger Peter.

    »Det er der vendt op og ned på med det, Jesus har gjort for os. Han er blevet den svageste af alle, så når vi forbryder os mod hinanden, forbryder vi os også mod ham og hans nærvær.«

Vi kan være noget for hinanden

Det kristne fællesskab har en vigtig opgave i at lave åbne fællesskaber, som viser omsorg for de trængte i kirken.

    »Det er som fællesskab, at vi kan være noget for hinanden, fordi vi nogle gange selv bliver den syge, den sultne, den fattige,« forklarer Peter.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter