Pausen er den sværeste tid for flygtningebørn - indremission.dk
Indre Missions Tidende

17.10.2019

Pausen er den sværeste tid for flygtningebørn

Jette Thulin fra Dansk Flygtningehjælp opfordrede til at skabe tydelige rammer for flygtningebørn ved en konference i Aarhus
Man får mere ro på, hvis man mindsker spillerummet for kaos for flygtningebørn.

    Den opfordring gav Jette Thulin fra Dansk Flygtningehjælp til deltagerne i konferencen om »Flygtningebørn og traumer« den 5. oktober i Aarhus. Det var Evangelisk Alliance, Indre Missions Tværkulturelle Arbejde, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Menighedsfakultetet, der stod bag konferencen.

    I sit foredrag beskrev Jette Thulin flygtningebørns reaktioner og symptomer på krigstraumer, og hvordan det er at vokse op med traumatiserede forældre. Hun kom med en god vejledning til, hvordan personer og fællesskaber kan møde børnene.

    »Det er vigtigt, at man skaber nogle rammer med struktur, overskuelighed og forudsigelighed. Børnene skal vide, hvad de skal, hvorfor de skal det, hvor lang tid det tager, og hvornår det holder op. På den måde får man mere ro på og mindsker spillerummet for tilfældigheder og uforudsete hændelser,« forklarede Jette Thulin.

    Pauserne er særligt svære for børnene.

    »Vi tænker, at nu er der tid til fri leg, men mange flygtningebørn har mistet lidt af evnen til at lege. Pauserne er den værste tid for børnene, for de ved ikke, hvem de skal lege med, og hvordan de skal opføre sig. Så de skal have at vide, hvordan de skal bruge pauserne,« sagde hun.

Viden om flygtninges livsvilkår

Blandt deltagerne sad Elsebeth Lindegaard fra Indre Mission i Jelling. I byen er der et asylcenter, og Elsebeth har god kontakt til børnene og deres familier.

    »Vi henter børnene, så de kan være med i legestuen og til møde i missionshuset og til kirke om søndagen,« siger Elsebeth Lindegaard, som sugede til sig af Jette Thulins store viden.

    »Jeg var glad for de gode tips, hun havde til os, der møder flygtningebørnene og deres forældre i hverdagen.«

    Krista Rosenlund Bellows, der er landsleder for Indre Missions Tværkulturelle Arbejde, mener, at flygtningebørn og traumer er et væsentligt emne.

    »Det er vigtigt, at ledere i de kristne fællesskaber har en almen viden om, hvordan hverdagen er for flygtningebørn og deres familier. Vi skal være bevidste om, at vi har at gøre med familier, der lever helt ude på kanten. Det er vigtigt, at vi skaber nogle gode rammer for dem,« forklarer Krista Rosenlund Bellows, der kender til mange IM-fællesskaber, som har kontakt med nydanskere. 


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter