Inspiration til fællesskaber - indremission.dk
Inspiration til fællesskaber

Inspiration til fællesskaber

I denne tid har vi ikke mulighed for at være sammen, som vi plejer. Vi er derfor nødt til at tænke i nye muligheder for at dele det, vi har til fælles og som binder os sammen på trods af den fysiske afstand. 

Her på siden har vi samlet en række ideer til netop det. Vi vil løbende opdatere siden med nyt. Har du en idé, der fungerer godt hos jer, så kontakt os endelig, så vi kan få den med på listen.

Har du en god ide?


Kontakt

Dorthe Lindbjerg

T: 82271202
E: Send mail


Hold kontakten

Som fællesskab plejer vi at være i kontakt med hinanden. Normalt sker det, når vi mødes fysisk. I denne tid kan vi ikke se hinanden som normalt, men derfor kan vi godt kommunikere.

 • Sæt frekvensen for jeres nyhedsmail op. Send f.eks. en ugentlig mail med en hilsen fra en i fællesskabet (f.eks. på video), seneste nyt om coronaens betydning for jer og et link til søndagens gudstjeneste eller en tale online på imedia.dk.
 • Lav en telefonkæde. Brug adresselisten eller lad folk tilmelde sig en ny liste til formålet. Snak f.eks. sammen ud fra en fast skabelon, hvor I taler om, hvordan det går, deler et skriftsted og beder fadervor sammen. Den, der er blevet ringet op, ringer så videre til den næste på listen.
 • Send en SMS-hilsen. Skriv en hilsen til alle på adresselisten eller til f.eks. kontaktpersonerne for bibelgrupperne, der så sender beskeden videre til resten af gruppen.
 • Lav opslag i jeres Facebookgruppe. Del f.eks. hilsner og inviter til at dele oplevelser med hinanden, tips til online forkyndelse og seneste nyt fra missionshuset eller Indre Mission på landsplan.

Vær sammen på nye måder

Selv om vi ikke kan mødes til aktiviteter, har vi stadig mulighed for at være sammen både fysisk og hver for sig. Det er vigtigt, at sundhedsmyndighedernes vejledning følges, hvis I vælger at ses. 

 • Brug videoopkald til at ringe sammen. Lav f.eks. en aftale om at mødes i bibelgruppen, lejrudvalget eller bestyrelsen og brug en af de mange tjenester til videoopkald. Eksempler på programmer: Skype, FaceTime, Messenger, WhatsApp, Google Meet eller Microsoft Teams.
 • Mød hinanden på terrassen, i skoven eller til walk and talk. Følg sundhedsmyndighedernes vejledning ift. antal, afstand og forebyggelse af smitte. 
 • Inviter til udendørs fællessang. Find et sted hvor I kan være mange sammen med god afstand (uden at genere naboerne). Bed folk medbringe egen sangbog - eller brug sangbøgerne fra missionshuset. Suppler evt. fællessangen med fælles kaffe, som hver især selv medbringer og nyder på afstand.

Vis omsorg for hinanden

Hverdagen ser anderledes ud for langt de fleste, og den nye virkelighed er ikke lige let for alle. Tænk især på dem i jeres fællesskab, som er i risikogruppen pga. alder eller sygdom, eller dem som har ekstra travlt pga. arbejde eller familieliv. 

Brug ideerne under menuen coronadiakoni til at vise omsorg og kærlighed til de andre i jeres fællesskab. 

Del tro hver for sig

Forkyndelse og vidnesbyrd er heldigvis ikke begrænset til fysiske samlinger. Der findes allerede rigtig meget godt indhold online. Det er også muligt at producere nyt indhold selv. 

 • Del forkyndelse eller undervisning fra imedia.dk. Vælg en video og del den med de andre i fællesskabet. Aftal at I ser den på det tidspunkt, I normalt mødes. Er der et oplæg knyttet til, kan I f.eks. bruge det til en snak i Facebookgruppen bagefter.
 • Tag til online gudstjeneste sammen. Undersøg hvilke kirker i jeres område, som streamer online gudstjenester og aftal, hvor I "tager hen" på søndag. 
 • Deltag i Indre Missions online møder. Hver torsdag kl. 19.30 sender Indre Mission online møder fra Indre Missions Hus. Mind hinanden om møderne og se dem sammen - hver for sig. Se mere her
 • Optag en andagt eller et vidnesbyrd på video. Bed f.eks. dem, der normalt er mødeledere eller gode til at dele et vidnesbyrd, når I er sammen, om at lave en kort video. Man kan komme langt med en mobiltelefon eller alm. kamera. 
 • Lav en online mødeaften. Engager nogle af jeres tekniske frivillige og bed dem hjælpe jer med at optage et møde i missionshuset eller fra stuen. Har I mod på det, kan mødet sendes live på Facebook, YouTube eller via programmet Zoom. Husk sundhedsmyndighedernes vejledning, når I mødes for at optage sammen. I er velkomne til at kontakte Asbjørn eller Dorthe i Indre Missions kommunikationsafdeling, for at høre mere om, hvad det kræver ift. teknik, rettigheder og distribution at lave møder online. 
 • Arranger et drive-in møde. Undersøg mulighederne for at lave et drive-in arrangement f.eks. i samarbejde med andre i jeres område. Kontakt evt. andre, der har lavet lign. arrangementer for at få inspiration til det praktiske, samt hvem man skal kontakte for at få de nødvendige tilladelser. 

Specielt for bestyrelsen

I en tid som denne er det specielt vigtigt, at I som bestyrelse er opmærksom på fællesskabet. I står først for ift. at tænke i initiativer, der kan hjælpe fællesskabet med at bevare kontakten, dele tro og være sammen på nye måder. 

 • Informer om coronaens betydning for jeres aktiviteter. Brug de kanaler I har til rådighed i jeres fællesskab (nyhedsmail, Facebook o.l.) til jævnligt at orientere om, hvordan I forholder jer til situationen, og hvordan planen ser ud for den kommende tid.
 • Inspirer med ideer til at holde kontakt, være sammen og dele tro på nye måder. Lad jer inspirere af ideerne ovenfor. 
 • Vær specielt opmærksom på de svage i jeres fællesskab. Hjælp til at der bliver taget sig af de ældre, syge og ensomme, som kan have det ekstra svært i denne tid. Find inspiration under menuen coronadiakoni
 • Hold kontakt til udvalg og frivillige. Sørg for at de, der har opgaver i jeres fællesskab er orienteret om, hvilke konsekvenser situationen har for deres tjeneste. Opfordre udvalg til at fortsætte deres planlægning, hvor det giver mening, ved f.eks. at være sammen på en ny måde (se ovenfor). 
 • Læg planer for genåbningen. Overvej hvordan, I skal forholde jer til en genåbning af missionshuset. Hvad er sundhedsmyndighedernes vejledning, og hvilken betydning får det for jeres aktiviteter ifbm. en genåbning? Se Indre Missions vejledning om genåbning
 • Overvej reparationer og hovedrengøring. Mens missionshuset er lukket kan det være en god idé at gøre hovedrent eller lave reparationer og vedligeholdelsesopgaver i huset.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter