Vejledning til fællesskaber - indremission.dk
Vejledning til fællesskaber

Vejledning for Indre Missions lokale fællesskaber

Senest opdateret 8. juli kl. 14.00

Kirkeministeriet har den 18. maj udsendt retningslinjer for genåbning af folkekirken og andre trosamfund. Retningslinjerne gælder for bl.a. kirker, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler, hvor menigheder og trosamfund samles. Herunder Indre Mission, som kan åbne missionshusene og genoptage de lokale mødefællesskaber i de lokaliteter, som man normalt samles i. Det gælder også IMU og de lokale fællesskaber, som normalt samles i private hjem.

For klubaktiviteter i DFS-regi gælder særlige retningslinjer, som findes her.

Denne vejledning er baseret på de retningslinjer, som er udstukket af Kirkeministeriet og Styrelsen for patientsikkerhed. Læs dem her. Vær opmærksomme på, at retningslinjerne er dynamiske og løbende kan blive ændret.

Denne vejledning gælder indtil der kommer nye retningslinjer fra myndighederne. Hold øje med denne side for opdaterede informationer.

Undgå smittespredning


Principperne bag retningslinjerne er at undgå smittespredning ved at

 • holde afstand til hinanden
 • sørge for ekstraordinær rengøring og håndhygiejne 
 • undgå berøring af ting, som andre også rører ved

Få mere præcis information i Sundhedsstyrelsens ”Forebyggelse af smittespredning

Retningslinjerne herunder gælder for alle normale indendørs mødefællesskaber. Udendørs og for alle andre aktiviteter gælder indtil 8. august, at vi maksimalt må forsamles 100 personer.

Krav der skal overholdes


For at kunne åbne og afholde møder i missionshusene og andre menighedslokaler skal følgende krav overholdes:

 • Forudsat at alle deltagere i det væsentlige sidder ned, må der opholde sig maksimalt 1 person pr. 2 kvm gulvareal. (Ved stående forsamlinger gælder 1 person pr. 4 kvm). Alle de opholdsrum, hvortil der er offentligt adgang kan medregnes. Altså ikke køkken, toiletter eller depoter, men nok garderobe, gang, foyer eller hall i det omfang de giver mening at inddrage, når huset er mere end fuldt. Afstandskravene på min 1 m (2 m ved sang) skal dog stadig kunne overholdes. Arealet måles fra indervæg til indervæg. Dvs. at i et missionshus, hvor det samlede gulvareal er 200 kvm, må der sidde maksimalt 100 personer. Forkynder, mødeleder og andre frivillige medvirkende skal ikke tælles med.
 • Mødelokalet skal indrettes, så alle deltagere, besøgende såvel som medvirkende, kan holde mindst 1 meters afstand til hinanden. I forbindelse med fællessang og anden fysisk udfoldelse bør afstanden være 2 meter. Personer der til daglig har tæt kontakt med hinanden, fx familier, må sidde med normal afstand til hinanden.
 • Der skal være let adgang til både håndvask og hånddesinfektionsmiddel for alle deltagere.
 • Ved indgangen skal der være synlig information om antal tilladte besøgene og om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og adfærd. Hent plakater til højre herfor.

Ved udendørs aktviteter gælder:

 • Hvor deltagerne ikke sidder ned, skal man fortsat overholde det gældende forsamlingsloft, som indtil 8. august er 100 personer.
 • Hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned er kirkelige arrangementer undtaget fra forsamlingsloftet og må forsamles op til 499 personer. Dog skal sundhedsmyndighedernes generelle henstillinger om hygiejne, afstand og hensigtsmæssig adfærd følges. 

Vi anbefaler følgende forholdsregler


 1. De mødeansvarlige læser retningslinjerne fra Kirkeministeriet grundigt igennem.
 2. Overvej at holde færre fælles møder og eventuelt mødes oftere i bibelkredse og mindre grupper.
 3. Overvej at afkorte møderne, hvor det giver mening.
 4. Ved møder i missionshuse og menighedslokaler, hvor det kan være svært at overholde det maksimale antal deltagere, kan der overvejes en form for tilmelding. Sørg i så fald for god information inden mødet, og aftal hvordan I vil håndtere adgangsbegrænsningen. Tilmelding kan ske ved at sms’e eller ringe til et aftalt mobilnummer.
 5. Hav en person ved hver indgang, som tæller og samtidig kan vejlede alle ankommende i forholdsreglerne 
 6. Borde og stole bør placeres sådan, at det er let at overholde afstandskravene. Begræns siddepladserne til det tilladte antal. 
 7. Der bør være tydelige informationsmaterialer og håndsprit ved alle indgange samt på toiletter og i køkkenet. 
 8. Sørg generelt for god og gentagen instruktion.
 9. Undgå fælles garderobe. Fjern evt. bøjler.
 10. Hils på hinanden, men uden at give hånd eller på anden måde røre ved hinanden. Læg fx hånden på hjertet.
 11. Undgå fælles håndklæder og håndsæbe på toiletterne. Brug i stedet papirservietter.
 12. Overvej at undgå kaffebord og fællesspisning. Serveres der alligevel kaffe og andet, bør det undgås, at flere rører ved samme kaffekande, flødekande og anden service. Sukker, fløde o.lign kan fx serveres i engangspakninger.
 13. Dæk bordene så fælles berøringsflader undgås og alle redskaber er personlige.
 14. Lad en eller få personer med engangshandsker stå for uddeling af kage og kaffe og andre madvarer mv. 
 15. Lad en eller få personer med engangshandsker stå for afrydning. 
 16. Før og efter mødet rengøres alle fælles berøringsflader – håndtag, gelænder, stole, borde, bøjler mv 
 17. Undlad uddeling af sangbøger, bibler eller andre ting. Opfordr i stedet deltagerne til at medbringe egne sangbøger og bibel. Brug skærmvisning, hvis det er muligt eller uddel personlige sangark.
 18. Vær særligt opmærksom på at vise hensyn til dem, som er i en særlig risikogruppe: ældre og kronisk syge. Sørg for, at de kan holde ekstra afstand, eller at de får hjælp til at deltage online eller på anden vis. 
 19. Vær opmærksom på at skabe rum for børnene. Fjern fælles legetøj og opfordr familierne til selv at medbringe nødvendigt legetøj.
 20. Vær overbærende over for dem, som måske glemmer nogle af de aftalte forholdsregler, og husk at give plads for den sunde fornuft og for undtagelser i ekstraordnære situationer.

Bestyrelser og udvalg


Vi anbefaler at afholde bestyrelses- og udvalgsmøder i lokaler, hvor der kan holdes god afstand.

Det første møde


Det første møde efter genåbningen er en særlig vigtig og festlig begivenhed, som samtidig for mange indebærer en stor usikkerhed. Tag god tid til at forberede mødet grundigt og fokuser på at skabe trygge rammer omkring samværet. Sørg for god information inden mødet, så alle er forberedte på de særlige forholdsegler. Det handler ikke om at komme hurtigt i gang, men om at skabe tryghed omkring fællesskabet.

 • Sæt god tid af til at hilse på hinanden og finde jer til rette med de nye forholdsregler 
 • Informer grundigt om den nye situation, og giv plads til spørgsmål og forslag 
 • Brug gerne det første møde til at dele oplevelser, hilsner og tanker fra den lange tid uden møder
 • Overvej om I skal have en fremmed forkynder eller i stedet skal give ekstra plads til vidnesbyrd og fælles oplevelser

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vejledningen er du velkommen til at kontakte Indre Missions sekretariat: 82271210 / birgit.f(at)indremission.dk.

Vi har samlet en række ideer til fællesskaber, der endnu ikke mødes fysisk. Kig forbi og lad jer inspirere

Plakater til print

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter