Mandag den 18. september 2023
kl. 17 - 21

Esbjerg Missionshus
Fyrparken 10
6710 Esbjerg V

Deltagelse er gratis og inkluderer en let aftensmad.

Tilmelding senest den 1. september til
birgit.f@indremission.dk

Forslag til dagsorden sendes senest 1. september til:
jens.mm@indremission.dk

Åbent bestyrelsesmøde i Esbjerg

Hovedbestyrelsen inviterer til et åbent bestyrelsesmøde i Esbjerg den 18. september. Her er lokale frivillige, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere inviteret med til drøftelsen af menighedsrådsvalget i 2024 samt de forslag, som deltagerne ønsker behandlet.

Mød Indre Missions ledelse

Det åbne bestyrelsesmøde er muligheden for, at Indre Missions lokale venner, frivillige og andre interesserede kan mødes med IM's ledelse for at drøfte aktuelle emner. Foruden bestyrelsen deltager også Daglig Ledelse i mødet.

Det åbne møde har sin egen dagsorden, men er samtidig er del af hovdbestyrelsens møde og referatet herfra indgår i bestyrelsens mødereferater. Derfor kræver drøftelserne også, at emner til dagsorden er foreslået inden. I 2023 er fristen 1. september, både for tilmelding til mødet og forslag til dagsorden.

Dagsordenen offentliggøres her på siden ca. en uge før mødet.

Mødet indledes med en let aftensmad kl. 17 og slutter ca. kl. 20.30 hvorefter der serveres en kop kaffe.