Ansættelse i IM - indremission.dk
Ansættelse i IM
Nye ansatte i Indre Mission i 2018

Godt at vide om en ansættelse i Indre Mission

Kunne du tænke dig at blive købt fri til at arbejde i Guds rige i en kortere eller længere periode af dit liv? I Indre Mission tilbyder vi en række muligheder for lønnet ansættelse, som understøtter IM’s vision om, at mennesker må komme til tro på Jesus.

Du kan også blive fritidsansat. Læs mere om det her.

Ansættelse på Indre Missions Hus

På Indre Missions Hus i Fredericia kan du bl.a. arbejde med

 • Administration
 • Økonomi
 • Tekst og journalistik
 • Grafik

Som ansat på Indre Missions Hus er du tilknyttet en afdeling. Det er afdelingslederen, der har ansvar for arbejdsbeskrivelse og medarbejderpleje.

De fleste er ansat med en fast arbejdstid i dagtimerne. Der er gode muligheder for en deltidsstilling.

Ansættelse rundt i landet

Arbejdet rundt i landet er opdelt i fem regioner. Hver region består af en regionsleder og et medarbejderteam. Det er regionslederen, der ansætter og har ansvar for arbejdsbeskrivelse og medarbejderpleje.

Stillingerne rundt i landet er forskelligartede, hvor du bl.a. kan arbejde som 

 • Forkynder 
 • Underviser
 • Konsulent
 • Evangelist

Stillingen kan have fokus på en aldersgruppe eller et arbejdsområde som f.eks. børn, unge, voksne, seniorer, familier, musik eller indvandrere.

Fælles for disse stillinger er, at man arbejder selvstændigt og selv planlægger sin arbejdsdag. De fleste har arbejdsplads i eget hjem. Der er ikke en klart defineret skelnen mellem arbejde og fritid på samme måde, som når man stempler ind og ud på en arbejdsplads. Det giver stor frihed, men kan også være en udfordring.

Ansættelse som volontør

Hvert år ansætter Indre Mission en række volontører til opgaver indenfor

 • Evangelisation
 • Tværkulturelt arbejde
 • Børne- og juniorarbejde
 • Teen- og ungdomsarbejde
 • Musikarbejde
 • Besøgstjeneste

Volontører arbejder som regel i et team og er altid tilknyttet en anden medarbejder. Ansættelsen tilknyttes en by eller et arbejdsområde som Cafébussen eller Internationalt Kristent Center. Ansættelsen er normalt for et år.

Hvad kan Indre Mission tilbyde?

IM har ikke overenskomst, men følger rammerne for kontoransatte på Indre Missions Hus og Funktionærloven for ansatte i øvrigt. Lønindplaceringen følger nogle rammer i FTF’s lønskema, som Indre Mission har fastlagt for de enkelte stillinger. Alle ansatte rundt i landet uden lederansvar aflønnes efter samme ramme.

Indre Mission kan tilbyde

 • Ordnede løn- og ansættelsesvilkår
 • Ud over lovens foreskrevne fem ferieuger tilbydes fem feriefridage om året
 • Pensionsordning
 • Dækning af kørselsomkostninger
 • Tilbud om dækning af omkostninger til internet i hjemmet
 • Tilbud om mobilabonnement med fri tale og data
 • Tilskud til køb af mobiltelefon hvert tredje år
 • Der stilles bærbar PC og printer samt support til rådighed
 • Tilbud om hæve-sænke skrivebord og kontorstol til arbejdspladsen i hjemmet.
 • Hvert år deltager alle lønnede medarbejdere i tre dages medarbejderkursus. Derudover tilbydes relevante kurser og efteruddannelse i forhold til kompetencer og jobkrav.

I forbindelse med ansættelse planlægges et introduktionsforløb og den nye medarbejder bydes velkommen med en indsættelse med forbøn evt. i forbindelse med en velkomstfest.

Et godt arbejdsmiljø

Indre Mission har et godt arbejdsmiljø, og det har vi faktisk papirer på. Arbejdstilsynet har givet os en grøn smiley, som fortæller, at de har vurderet, at arbejdsmiljøet er i orden. 

Forudsætninger for ansættelse i Indre Mission

Der kræves ikke nogen bestemt uddannelsesmæssig baggrund for at blive ansat som medarbejder i Indre Mission.

Det forventes dog som hovedregel, at man har afsluttet en uddannelse før ansættelse som missionær eller konsulent. Derudover forventes det, at man har været på bibelskole i mindst fem måneder.

Det er afgørende for ansættelse i Indre Mission rundt i landet, at man vil være en del af bevægelsen – ikke blot som arbejdsplads. Man skal tilslutte sig Indre Missions grundlag og formål og være en del af et lokalt IM-fællesskab.

I forbindelse med ansættelse vurderes ansøgers kompetencer, uddannelse og erfaringer m.m. i forhold til det konkrete arbejdsindhold.

Hvad skal du gøre?

Først vil vi opfordre dig til at tale med en god og fortrolig ven om dine overvejelser. Måske har du set et konkret stillingsopslag i impuls, Indre Missions hjemmeside eller på Facebook? Eller tanken om en ansættelse i IM kan være opstået på en anden måde. 

Dernæst kan du henvende dig til en regionsleder eller anden kontaktperson med dine overvejelser og spørgsmål. I forlængelse heraf kan du sende en ansøgning i henhold til et stillingsopslag eller som uopfordret ansøgning.

Se aktuelle stillingsopslag her

Ansættelse i Indre Mission

Overvejer du at søge en stilling i Indre Mission? Få mere at vide her.

Godt at vide om en ansættelse i IM

Ét kald og mange tjenester

Bliv fritidsansat i IM

Ofte stillede spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få mere at vide. Kontakt f.eks. en af lederne nedenfor.

Regionsledere


Kurt Kristensen

Region Øst

Kontaktoplysninger

Bjarne Taulborg

Region Syd

Kontaktoplysninger

Hilbert Dam

Region Midt

Kontaktoplysninger

Kristian Lindholm

Region Aarhus

Kontaktoplysninger

Ruth Tidemand Nielsen

Region Nord

Kontaktoplysninger

Landsteam


Peter Nord Hansen

Indre Missions Hus

Kontaktoplysninger

Daniel Præstholm

Indre Missions Ungdom

Kontaktoplysninger

Brian Kallestrup Nielsen

Familiearbejdet

Kontaktoplysninger

Linda Kofoed Iversen

IM-musik

Kontaktoplysninger

Krista Rosenlund Bellows

Tværkulturelt arbejde

Kontaktoplysninger

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter