Ofte stillede spørgsmål - indremission.dk
Ofte stillede spørgsmål
Der blev lyttet intenst til undervisningen på Medarbejderkonferencen i 2020

Ofte stillede spørgsmål

Kræves der en bestemt uddannelse eller erfaring?

Der er intet krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund. Vi forventer dog, at du har afsluttet en uddannelse før ansættelse. (Gælde dog ikke volontører og fritidsansatte). Søger du en forkyndende tjeneste, har vi også en forventning om, at du har eller tager et bibelskole-ophold eller tilsvarende.

Hvordan er arbejdstiden?

Du ansættes til at varetage en tjeneste beskrevet i en individuel arbejdsbeskrivelse indenfor rammen af normal arbejdstid. Generelt er der tale om 37 timer om ugen, men færre timer kan også aftales. Arbejdstiden veksler fra uge til uge, og du har gode muligheder for selv at planlægge din arbejdstid. Du må dog forvente, at der skal lægges arbejdstid i en del aftentimer og weekender.

Får jeg en ansættelseskontrakt og en stillingsbeskrivelse?

Du får en ansættelseskontrakt i forbindelse med ansættelsen. I forbindelse med – eller kort tid efter - ansættelsen udarbejdes en arbejdsbeskrivelse, der løbende justeres efter de behov, der er og måtte opstå indenfor dit arbejdsfelt.

Er forkyndelse den primære opgave eller hvilke andre opgaver kan stillingen indeholde?

Omfanget af forkyndelse afhænger af den konkrete stilling, der søges, og hvordan den er bygget op. Mange lønnede ansatte i Indre Mission har foruden forkyndelse og undervisning også en del diakonale opgaver – eksempelvis samtaler og besøg hos ældre og ensomme samt sparring og støtte til frivillige ledere. Fælles for opgaverne er dog, at de på en eller anden måde ligger i området ”Lede til Jesus – Leve i Ham”. Du kan læse mere om de enkelte opgaver i de konkrete stillingsopslag eller ved at henvende dig til en regionsleder.

Søger du en stilling som fritidsansat, så er det næsten kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad der kan lade sig gøre, da vi bruger fritidsansættelser indenfor næsten alle arbejdsgrene. En del er fritidsansat som forkynder i enten voksen eller ungdomsarbejdet, men det er også muligt at søge fritidsansættelse indenfor medieområdet eller med at gøre en særlig indsats indenfor det diakonale område, det tværkulturelle eller børneområdet.

Hvor meget skal jeg ud og tale? Hvis jeg skal være forkynder?

I langt de fleste stillinger i IMs regioner følger der forkynderopgaver med. Opgavens omfang vil afhænge af den enkelte stilling og af, hvor stor din erfaring med forkyndelse er.

Kræves der erfaring i forhold til forkyndelse?

Er en af dine primære opgaver forkyndelse, vil det være en fordel med erfaring men ikke et must. Vi anbefaler som regel et bibelskole-ophold, da det giver en grundlæggende forståelse for troen og Bibelen.
En stor del af at forkynde er også et håndværk, der kan læres hen ad vejen. Du vil derfor ofte blive tilknyttet en mere erfaren mentor i begyndelsen af din ansættelse.

Hvordan kan jeg tilgodese min familie sammen med jobbet?

Der skal være en sund balance mellem tros-, familie- og arbejdsliv. Derfor tages dette emne op hvert år i forbindelse med MUS (udviklingssamtaler). Da du selv tilrettelægger din arbejdstid, vil du i vid udstrækning også kunne tilgodese familien, så der skabes en god og sund balance mellem familie- og arbejdsliv.

Skal jeg flytte - evt. hvorhen? / Skal jeg bo et bestemt sted/område?

Det er i udgangspunktet vigtigt at bo i den region eller område, hvor du er ansat til en bestemt tjeneste. På den måde bliver du en del af den lokale virkelighed, du skal være ansat ind i. Der er enkelte stillinger, hvor bopælen er mindre afgørende. Ønsker til bopæl vil typisk fremgå af stillingsopslaget.

Hvad vil det sige at arbejde i teams?

Det betyder, at nogle af de dine opgaver løses i samarbejde med lokale eller faglige kolleger. De regionale teams mødes typisk en gang om måneden og ind imellem også online. Her er der ofte fokus på trivsel, arbejdsopgaver og kollegafællesskab.

Har jeg kollegaer, som jeg kan sparre med eller dele kontor med?

I nogle regioner er det muligt at tilbyde kontorplads i et centralt missionshus - primært som fleksplads. Du vil altid have kolleger, du kan sparre med samt en regionsleder og evt. en fagleder.

Hvem kontakter jeg for at få mere at vide? (regionsledere)

Tag kontakt til regionslederen i det område, det vedrører. Er der tale om en mere landsdækkende funktion er det landslederen, der tages kontakt til.

Hvordan er ansættelsesproceduren?

Det anbefales, at du mødes med regionslederen til en uformel snak forud for ansøgning. Samtalen kan være via telefon, men vi indbyder også gerne til en kop kaffe og en løs snak om mulighederne for en ansættelse i Indre Mission – både som lønnet og som frivillig.

Proceduren for de enkelte typer af stillinger er næsten identiske, men adskiller sig lidt i forhold til hvem, der sidder med til selve ansættelsessamtalen.

- Fritidsansættelse

 • Send ansøgning til regionslederen i den region, du bor
 • Regionslederen tager initiativ til en samtale med dig. I samtalen finder I ud af, hvilken type fritidsansættelse, der er relevant, og hvordan denne kan udfolde sig. Til denne samtale vil landslederen for området også være til stede.
 • Forventningsafstemning mellem dig og regionslederen/landslederen i forhold til arbejdsmængden.

- Volontør

 • Send ansøgning til regionslederen i den region, hvor arbejdet hører til (SnakTro: Aarhus – IKC Østjylland: Aarhus – IKC København: Øst)
 • Indkaldes du til en ansættelsessamtale vil det være med en regionsleder og lederen af det område, der er aktuelt
 • Tilbagemelding på samtale
 • Udarbejdelse af kontrakt og arbejdsbeskrivelse

- Missionær/konsulent

 • Send ansøgning til regionsleder
 • Indkaldes du til en ansættelsessamtale, vil det være med en regionsleder, en landsleder og 1 - 2 medlemmer af Indre Missions Hovedbestyrelse.
 • Tilbagemelding på samtale
 • Udarbejdelse af kontrakt og arbejdsbeskrivelse

Alle nyansatte (både lønnede og frivillige) indbydes til førstkommende årsmøde, hvor de præsenteres.

Alle samtaler har 3 hovedpunkter:

 • Hvem er du?
 • Hvad tror du på?
 • Hvad kan du tilbyde? Hvad har du af erfaring? Hvordan ser du dig selv ind i tjenesten?

Hvad er lønnen?

Alle ansatte i Indre Mission er lønnet efter samme principper. Du bliver ved ansættelsen indplaceret på et løntrin, som er baseret på din uddannelses relevans, din erfaring og kompetencer samt ansvar. Lønnen stiger med anciennitet og reguleres løbende i overenstemmelse med de offentlige løntakster. Spørg regionslederen, hvis du ønsker det uddybet.

Hvad kræves der af mig? Kan jeg læse om det nogle steder?

Du skal tro på Jesus og bekende Folkekirkens evangelisk-luthersk lære. Du skal være en del af bevægelsen og ikke blot se det som en arbejdsplads. Det betyder, at du tager del i Indre Missions lokale arbejde på lige fod med frivillige. Du skal være indstillet på en fleksibel arbejdstid, der inkluderer både aften- og weekendarbejde.

Hvor lang tid siger jeg ja til, når jeg bliver fritidsansat?

Udgangspunktet er 5 år. Men du kan til enhver tid opsige din stilling med en måneds varsel.

Skal jeg deltage i bestemte kursur?

Alle nyansatte skal gennemgå en intro-kursus fordelt over 4 dagskurser. Derudover ønsker vi, at du løbende søger uddannelse eller mere viden om det område, du er ansat til at varetage.

Hvert 5. år skal alle lønnede på bibelretræte af 6 – 7 dages varighed. De fleste lønnede tilbydes et sjælesorgskursus af 14 dages varighed, så snart det er muligt i ansættelsen.

Er der nogle jeg kan sparre med?

Alle ansatte refererer til en faglig leder, der varetager den faglige sparring med dig. Derudover har du altid mulighed for at tage en snak med dine kollegaer rundt i landet – dette kræver ofte en opsøgende indsats fra din side. – I begyndelsen af ansættelsen vil du i reglen blive koblet sammen med en kollega med henblik på regelmæssig sparring på arbejdet og hverdagen som ansat i Indre Mission.

Ansættelse i Indre Mission

Overvejer du at søge en stilling i Indre Mission? Få mere at vide her.

Godt at vide om en ansættelse i IM

Ét kald og mange tjenester

Bliv fritidsansat i IM

Ofte stillede spørgsmål

Mød en ansat


Da Jens fik sit drømmejob

Det var en drøm der gik i opfyldelse, da Jens fik job i Indre Mission.

Læs Jens' historie

Jeg skulle have et vink med en vognstang

Birthe blev udfordret til at søge en stilling i Indre Mission.

Læs Birthes historie

Missionærtjenesten er en drøm for Liselotte

Liselotte er taknemlig for, at Gud kan bruge hende som missionær.

Læs Liselottes historie

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter