Fakta og tal - indremission.dk
Fakta og tal

Fakta om Indre Mission

Indre Missions primære arbejde foregår i de ca. 300 lokale IM-fællesskaber spredt over hele landet.

Arbejdet er organiseret i 5 regioner, som omfatter de lokale IM-fællesskaber og et team af ansatte medarbejdere under ledelse af en regionsleder og generalsekretæren.

De landsdækkende funktioner er samlet på Indre Missions Hus i Fredericia under ledelse af landsteamet og vicegeneralsekretæren.

Hovedbestyrelsen (HB) er Indre Missions øverste myndighed. HB vælges ved selvsupplering og skal som minimum bestå af 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal være præster i Den danske Folkekirke. Formanden skal være en præst.

Se organisationsplan for Indre Mission

Nøgletal for Indre Mission

Nedenfor kan du læse nøgletal fra Indre Missions arbejde. Tallene findes også i folderen Indre Mission i tal.

Medarbejdere

  2023 2022
Region Øst 12 11
Region Syd 12 11
Region Midt 10 10
Region Aarhus 13 9
Region Nord 8 8
Volontører og ungdomsmedarbejdere 10 10
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 14 17
Landsteam 4 6
Daglig Ledelse 5 5
Administration 32 37
Virksomheder 42 35

Arbejdsgrene

  2023
IM-fællesskaber 246
IMU-afdelinger 49
Teenklubber 31
BREAK 13
Juniorklubber/Juniorkirker 70
Børneklubber/børnekirker 142
Legestuer 24
Gospel-kids grupper 24
Messy Church 22
Kor, grupper og solister 28
Teltmøde-kampagner 3
Bibelcamping steder 12

Økonomi

Hvor kommer pengene fra? (budgettal) 2022 2023
Almindelige gaver 37% 34%
Gavebreve 11% 11%
Testamentariske gaver 17% 25%
Tips- og lottomidler/momskompensation 5% 5%
Virksomhedernes overskud 16% 12%
Genbrugsbutikker 13% 11%
Øvrige indtægter 1% 2%
Hvad går pengene til? (budgettal) 2022 2023
Lønninger 86% 86%
Rejse- og mødeudgifter 5% 5%
Missionsprojekter/kurser/stævner 7% 8%
Finansielle udgifter -5% -6%
Øvrige udgifter 7% 7%

Mere om Indre Mission


Årbog 2023

01.06.2023

  Læs mere

Offentlige indsamlinger

Indre Mission har Indsamlingsnævnets tilladelse til at foretage indsamlinger blandt privatpersoner i Danmark til drift af Indre Missions arbejde

Indre Mission foretager offentlige indsamlinger via:

  • Hjemmesider, herunder indsamlingsmodul på indremission.dk og andre hjemmesider ejet af Indre Mission
  • Annoncer og indstik i egne blade
  • Direct Mails, e-mails, rundringning
  • MobilePay og Facebook

Indre Mission er godkendt af SKAT til at modtage fradragsberettigede velgørende gavebidrag efter ligningslovens §8A og §12.

Indre Mission er medlem af ISOBRO og efterlever ISOBROs etiske retningslinjer.

Find Indre Missions indsamlingsregnskab på side 21 i årsrapporten her.

Økonomiske årsrapporter

Her finder du de økonomiske årsrapporter for Indre Mission:

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Redegørelse om god fondsledelse

Her finder du den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse for de seneste år:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter