Fakta og tal - indremission.dk
Fakta og tal

Fakta om Indre Mission

Indre Missions primære arbejde foregår i de ca. 300 lokale IM-fællesskaber spredt over hele landet.

Arbejdet er organiseret i 5 regioner, som omfatter de lokale IM-fællesskaber og et team af ansatte medarbejdere under ledelse af en regionsleder og generalsekretæren.

De landsdækkende funktioner er samlet på Indre Missions Hus i Fredericia under ledelse af landsteamet og vicegeneralsekretæren.

Hovedbestyrelsen (HB) er Indre Missions øverste myndighed. HB vælges ved selvsupplering og skal som minimum bestå af 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal være præster i Den danske Folkekirke. Formanden skal være en præst.

Se organisationsplan for Indre Mission

Nøgletal for Indre Mission

Nedenfor kan du læse nøgletal fra Indre Missions arbejde. Tallene findes også i folderen Indre Mission i tal.

Medarbejdere

  2021 2020
Region Øst 11 11
Region Syd 16 13
Region Midt 14 12
Region Aarhus 9 11
Region Nord 7 8
Volontører og ungdomsmedarbejdere 15 9
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 18 12
Landsteam 6 5
Daglig Ledelse 5 5
Administration 38 38
Virksomheder 38 35

Arbejdsgrene

  2021
IM-fællesskaber 275
IMU-afdelinger 50
Teenklubber 39
BREAK 12
Juniorklubber 64
Kirke-/børneklubber, børnekirker og søndagsskoler 158
Legestuer 24
Gospel-kids grupper 16
Messy Church 21
Kor, grupper og solister 30
Teltmøde-kampagner 5
Bibelcamping steder 13

Økonomi

Hvor kommer pengene fra? (budgettal) 2020 2021
Almindelige gaver 32% 38%
Gavebreve 11% 12%
Testamentariske gaver 18% 21%
Tips- og lottomidler/momskompensation 5% 5%
Virksomhedernes overskud 20% 9%
Genbrugsbutikker 12% 14%
Øvrige indtægter 2% 1%
Hvad går pengene til? (budgettal) 2019 2020
Lønninger 82% 82%
Rejse- og mødeudgifter 5% 5%
Missionsprojekter/kurser/stævner 7% 7%
Finansielle udgifter 0% 0%
Øvrige udgifter 6% 6%

Mere om Indre Mission


Årbog 2022

02.06.2022

  Læs mere

Offentlige indsamlinger

Indre Mission har Indsamlingsnævnets tilladelse til at foretage indsamlinger blandt privatpersoner i Danmark til drift af Indre Missions arbejde

Indre Mission foretager offentlige indsamlinger via:

  • Hjemmesider, herunder indsamlingsmodul på indremission.dk og andre hjemmesider ejet af Indre Mission
  • Annoncer og indstik i egne blade
  • Direct Mails, e-mails, rundringning
  • MobilePay og Facebook

Indre Mission er godkendt af SKAT til at modtage fradragsberettigede velgørende gavebidrag efter ligningslovens §8A og §12.

Indre Mission er medlem af ISOBRO og efterlever ISOBROs etiske retningslinjer.

Find Indre Missions indsamlingsregnskab på side 21 i årsrapporten her.

Økonomiske årsrapporter

Her finder du de økonomiske årsrapporter for Indre Mission:

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Redegørelse om god fondsledelse

Her finder du den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse for de seneste fem år:

2021

2020

2019

2018

2017

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter