Fakta og tal - indremission.dk
Fakta og tal

Fakta om Indre Mission

Indre Missions primære arbejde foregår i de ca. 300 lokale IM-fællesskaber spredt over hele landet.

Arbejdet er organiseret i 5 regioner, som omfatter de lokale IM-fællesskaber og et team af ansatte medarbejdere under ledelse af en regionsleder og generalsekretæren.

De landsdækkende funktioner er samlet på Indre Missions Hus i Fredericia under ledelse af landsteamet og vicegeneralsekretæren.

Hovedbestyrelsen (HB) er Indre Missions øverste myndighed. HB vælges ved selvsupplering og skal som minimum bestå af 7 medlemmer, hvoraf flertallet skal være præster i Den danske Folkekirke. Formanden skal være en præst.

Se organisationsplan for Indre Mission

Nøgletal for Indre Mission

Nedenfor kan du læse nøgletal fra Indre Missions arbejde. Tallene findes også i folderen Indre Mission i tal.

Medarbejdere

  2019 2020
Region Øst 13 11
Region Syd 13 13
Region Midt 19 12
Region Aarhus 15 11
Region Nord 10 8
Volontører og ungdomsmedarbejdere 13 9
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 15 12
Landsteam 6 5
Daglig Ledelse 5 5
Administration 35 38
Virksomheder 37 35

Arbejdsgrene

  2020
Samfund 301
IMU-afdelinger 53
Teen-klubber 35
BREAK 10
Juniorklubber 80
Kirke-/børneklubber, børnekirker og søndagsskoler 160
Legestuer 26
Gospel-kids grupper 15
Messy Church 18
Kor, grupper, solister 42
Teltmøde-kampagner 4
Bibelcamping steder 14

Økonomi

Hvor kommer pengene fra? (budgettal) 2019 2018
Almindelige gaver 31% 33%
Gavebreve 10% 10%
Testamentariske gaver 17% 13%
Tips- og lottomidler/momskompensation 6% 6%
Virksomhedernes overskud 21% 20%
Genbrugsbutikker 12% 14%
Øvrige indtægter 3% 4%
Hvad går pengene til? (budgettal) 2019 2020
Lønninger 82% 82%
Rejse- og mødeudgifter 5% 5%
Missionsprojekter/kurser/stævner 7% 7%
Finansielle udgifter 0% 0%
Øvrige udgifter 6% 6%

Mere om Indre Mission


Offentlige indsamlinger

Indre Mission har Indsamlingsnævnets tilladelse til at foretage indsamlinger blandt privatpersoner i Danmark til drift af Indre Missions arbejde

Indre Mission foretager offentlige indsamlinger via:

  • Hjemmesider, herunder indsamlingsmodul på indremission.dk og andre hjemmesider ejet af Indre Mission
  • Annoncer og indstik i egne blade
  • Direct Mails, e-mails, rundringning
  • MobilePay og Facebook

Indre Mission er godkendt af SKAT til at modtage fradragsberettigede velgørende gavebidrag efter ligningslovens §8A og §12.

Indre Mission er medlem af ISOBRO og efterlever ISOBROs etiske retningslinjer.

Se Indre Missions indsamlingsregnskab her

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter