Arv og Testamente - indremission.dk
Arv og Testamente

Tegn testamente til Indre Mission


Hvad skal der ske med din arv? Med et testamente kan du sikre dine nærmeste og selv fordele arven, som du ønsker.

Det kan du få med et testamente:

  • indflydelse på, hvad dine penge skal gå til
  • mulighed for at betænke den eller de organisationer, som har haft en særlig betydning for dig

Du kan altid ændre dit testamente, hvis din livssituation ændrer sig.

Er et testamente relevant for alle?

Mange tænker, at det først giver mening at oprette testamente, når man bliver ældre. Men enhver der er gift og har børn, kan med fordel sætte sig ind i arvelovens regler. Det samme gælder, hvis man er ugift og ikke har børn.

Indre Mission bruger din arv på at lede til Jesus

Testamentariske gaver gør en mærkbar forskel for Indre Mission. For eksempel dækker testamentariske gaver i dag udgifterne til ca. 18 ansatte i Indre Mission. Det beløb, du afsætter til Indre Missions arbejde i dit testamente, bliver brugt til at videreføre Indre Missions mission om at forkynde evangeliet for børn, unge og voksne. Sådan kan det at tegne et testamente være et særdeles livsbekræftende valg.

Vi tror på livets gave og på, at døden ikke er det sidste. Dette håb har Indre Mission forkyndt fra generation til generation. Ved at lade Indre Mission arve efter dig, er du med til at række dette håb videre. Din arv bliver en gave med evighedsværdi.

Sådan opretter du et testamente

  1. Beslut dig for, hvordan din formue (hus, penge, indbo mm.) skal fordeles, når du ikke lever mere
  2. Vi anbefaler, at du herefter lader Indre Mission eller en advokat bistå dig med at skrive dit testamente
  3. Lad altid dit testamente notere på dommerkontoret

Husk at

  • Du har fortsat fuld rådighed over din formue, efter du har lavet et testamente
  • Indre Mission er fritaget for boafgift, når vi modtager testamentariske gaver
  • Du kan få gratis juridisk hjælp, hvis du ønsker at oprette et testamente, hvori Indre Mission er betænkt

Eksempel på at testamentet kan forhøje arven

Hvis du eller I ikke har livsarvinger, vil du, ved at skrive en velgørende organisation ind i testamentet, ofte kunne reducere boafgiften (arveafgiften) og dermed forøge udbetalingen til arvingerne, samtidig med at der også udbetales et beløb til f.eks. Indre Mission.

Eksempel: Grete dør efter et langt liv. Grete har aldrig været gift og har ingen børn. Begge hendes forældre er afgået ved døden for flere år siden. Gretes nærmeste slægtning er hendes eneste bror, som derfor, ifølge arveloven, er enearving til Gretes arv. Grete efterlader en arv på en million kroner.

Kontakt os


Arv og testamente

Henning Hansen

Fritidsansat

 

26 89 22 02
Send mail

Vi vil selv bestemme mens vi kan"Det er en velovervejet beslutning, at vi har oprettet et testamente. Vi har ikke børn og dermed ingen naturlige arvinger, så vi vil gerne selv bestemme, hvem der skal have vores penge."

Derfor tegnede Tina og Peter testamente

Gaverne fortsætter i testamentet"Jeg er glad for, at testamentet er skrevet, og der er orden på, hvordan vores midler skal anvendes den dag, jeg ikke er her mere. Det gør, at jeg kan slappe af."

Derfor tegnede Ane-Mette testamente

Min sidste vilje


Som en del af rådgivningen, når du betænker Indre Mission i dit testamente, vil du også få folderen "Min sidste vilje", hvor du kan skrive dine ønsker for, hvad der skal ske den dag, du ikke er her mere. 

Hent folderen "Min sidste vilje"

Få råd og vejledning

Det kan give nye indsigter at tale med en rådgiver om hvem og hvad, der skal tilgodeses i dit testamente. Samtalen kan være med til at afklare situationer og muligheder, som du måske ikke selv har tænkt over. Du får et bedre grundlag for at tage en beslutning.

Hvis du ønsker at afsætte en del af din arv til Indre Mission, er du velkommen til at kontakte os. Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt. Ring eller send en mail til Henning Hansen.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter