Filip Skov Skjerning - indremission.dk
Filip Skov Skjerning

Filip Skov Skjerning

Musikkonsulent
Sølodden 27
2760 Måløv
T: 29936996

Lidt om mig selv

Jeg er gift og har fire børn, bor i Måløv, lidt uden for København. Jeg er uddannet cand.mag. i musikvidenskab fra Københavns Universitet og spiller saxofon og klaver. Jeg spiller i en jazzkvartet og holder meget af jazz og funk, men har i øvrigt en ret bred musiksmag.

Fokusområder

Musik, frivillighed

Jeg kan tilbyde

Bibelens musik, sange og salmer
Musik, sang og salmer er med i Bibelen fra før syndfloden til de sidste sider i Johannes' Åbenbaring og spiller en vigtig rolle i både Gammel og Ny Testamente. Vi kigger på nogle af de steder, der omtaler musik og sang på Bibelens tid og trækker paralleller til nutidens brug af musik og sang i den kristne kirke.

Lovprisning, tilbedelse og klagesang i bibelsk lys
Vi dykker ned i Bibelens brug af disse begreber - og hvilken rolle de har i nutidens trosliv i bøn, sang og forkyndelse.
Hvad er lovsang? Hvorfor synger vi lovsang? Hvad er lovsangens brændstof?
Begrebet lovsang bruges ofte i flæng, men hvad er lovsang egentlig i bibelsk forstand? Og afhænger lovsangen af vores egen sindsstemning? Hvordan får vi fyldt "brændstof" på, så vi kan lovsynge med hjertet?

Salmernes bog på noder
Salmernes bog i Bibelen er en samling af sange og salmer, som har været brugt i det gamle Israel, og mange sange og salmer i vores nutidige kirkelige sangskat henter inspiration fra Salmernes Bog. Vi vil se på temaer og salmetyper i Salmernes Bog og synge nogle af de sange, der gennem tiden er skrevet med inspiration i Bibelens salmer.

Jeremias
En præsentation af Jeremias' bog i Bibelen og nedslag i forskellige temaer i bogen.

Undervisning i lovsangsledelse
Undervisning målrettet til folk, der selv står i en lovsangslederrolle. Det kan være alt fra pianisten, der spiller i missionshuset og ind imellem skal lære forsamlingen nye sange, til forsangeren, der med et lovsangsband i ryggen skal lede en stor forsamling i lovsang. Hvordan gør man i praksis, og hvor finder man inspiration?

Gospel-kids
Gospel-kids er et velafprøvet koncept, som kombinerer rytmiske børnesange og bevægelse. Ved køb af en Gospel-kids-pakke følger både playback-musik og instruktions-dvd med. Der stilles ikke store krav til lederne om særlige musikalske evner. Ønsker I at afprøve Gospel-kids, er jeg gerne behjælpelig med opstartshjælp og løbende sparring. Kontakt mig for en snak om mulighederne.

Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter