Tydeligt kald og samarbejde skal hjælpe IM længere ud - indremission.dk
Tydeligt kald og samarbejde skal hjælpe IM længere ud
Tydeligt kald og samarbejde skal hjælpe IM længere ud

Mange lyttede med på Hans-Ole Bækgaards formandsberetning.

15.06.2018

Tydeligt kald og samarbejde skal hjælpe IM længere ud

Drøftelse viste bred opbakning til IM's ledelse og målet om at nå længere ud
At dømme efter drøftelserne af Hans-Ole Bækgaards formandsberetning er der ganske stor tilfredshed med Indre Mission og hovedbestyrelsens dispositioner i det forgangne år.

    Mange indlæg var formuleret som skulderklap og opbakning til ledelsens ageren og forsøg på at præge den offentlige debat om bl.a. religionsfrihed, momskompensation og omskærelse af drengebørn. Men der var også nogle, som bad om at få uddybet dele af beretningen.

    Gunnar Lundsgaard fra Haderslev efterlyste mere mission i "Indkantsdanmark", og Preben Hansen fra Nibe uddybede: "Kan vi ikke vende normeringsgrundlaget, så vi får flere medarbejdere der, hvor der er færrest missionsfolk. Lad os satse på pionermission i stedet for at klumpe os sammen, hvor vi er mange i forvejen," sagde han.

Svært at rekruttere medarbejdere

Generalsekretær Jens Medom Madsen lagde ikke skjul på, at han meget gerne vil tilgodese de områder, hvor der er langt mellem missionsfolkene.

    "Når vi siger, at vi vil nå længere ud, så mener vi det. Vi vil understøtte mission, så man i alle egne af Danmark kan lære Jesus at kende. Derfor har vi opslået flere stillinger i geografiske områder, hvor vi ikke står så stærkt. Ofte har vi svært ved at finde medarbejdere til de stillinger, både de lønnede og de frivillige. Spørgsmålet handler jo også om, hvordan vi missionsfolk vælger at bosætte os," forklarede han.

    "Kunne man forestille sig et strategisk samarbejde mellem IM og nogle af søsterorganisationerne om at nå de egne, hvor der i dag næsten intet missionsarbejde er?" ville Johan Schmidt Larsen fra Fredericia vide.

    "Det kunne man sagtens, og vi har allerede et godt samarbejde i gang med KFUMs Soldatermission i Vordingborg. Her blev der for nylig afholdt et for området meget velbesøgt forårsmøde," sagde Jens Medom Madsen, og Hans-Ole Bækgaard kunne fortælle, at der også føres samtaler med ledelsen i Luthersk Mission om at nå længere ud.

Debat om nyt navn

Gunnar Lundsgaard fra Haderslev var klar over, at han trak en gammel hest af stalden med spørgsmålet om at overveje et navneskifte i Indre Mission. Spørgsmålet har været debatteret på flere årsmøder tidligere, og reaktionen fra scenen var klar.

    "For mig at se er spørgsmålet, om vi skal stå ved, hvem vi er, eller vi skal forsøge at løbe fra det. Jeg tror ikke, navnet betyder nær så meget, som at vi alle sammen er imødekommende og inviterer ind, så folk kan opleve, hvem vi er," sagde Hans-Ole Bækgaard.

    Han blev bakket op af Ruth Worm fra Silkeborg: "Jeg tror mest, det er missionsfolkene, der har det svært med navnet. Jeg er stolt over navnet," fastslog hun og høstede eftermiddagens største bifald.

Nye medarbejdere skal udrustes

Mette Hornstrup er ny missionær i Sønderjylland og en del af det store generationsskifte, som i disse år finder sted i IM's medarbejderflok. Under drøftelsen satte hun ord på det pres, hun oplever som ny og uerfaren forkynder. "Er der konkrete tanker for, hvordan vi udruster den nye generation, der i disse år tager over for de mere erfarne?" spurgte hun.

    Jens Medom Madsen medgav, at det er en udfordring, ikke mindst fordi udskiftningen har været så stor de sidste par år.

    "Jeg glæder mig over, at de, som er gået på pension eller er på vej til det, er meget villige til at give deres erfaringer videre i mentorordninger eller på anden vis. Og vi kommer også til at udbyde kurser for medarbejdere, men det tager tid," sagde han.

    Tina Mejdahl fra Løgstør mindede om, at IM-fællesskaberne også har et ansvar for, at de nye medarbejdere kan trives og vokse med opgaven.

    "Vi skal tage imod dem i kærlighed og give dem en ordentlig tilbagemelding, når de har forkyndt for os," sagde hun.

    Debatten fik flere af de erfarne missionærer til mikrofonen for at fortælle, hvordan de oplevede den første tid som missionær i IM.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter