Underskud og visioner på dagsorden - indremission.dk
Underskud og visioner på dagsorden
Underskud og visioner på dagsorden

22.09.2020

Underskud og visioner på dagsorden

For første gang siden januar var IM's hovedbestyrelse (HB) den 21. september samlet i Odense. Denne gang med håndsprit og ekstra afstand.
Det blev mødet, hvor Leo Lynderup Christensen aflagde sin sidste rapport som økonomichef: Økonomien i IM er stærkt udfordret af corona-situationen, som især er gået ud over Hotel Hebron og Felix Rejser. Af den grund ser IM derfor frem til et rekordstort underskud for 2020. Bestyrelsen kunne dog også glæde sig over, at IM de senere år har oparbejdet en solid økonomi, som gør det muligt at finansiere det aktuelle underskud.

Afskedssamtalen med Leo Lynderup Christensen mundede ud i en stor tak for hans solide arbejde, og for de gode spor, han har sat for IM's økonomi og organisation fremover.

Virksomhedschef Ingrid Bjerre gjorde rede for den aktuelle situation for IM's virksomheder, og hun kunne fortælle, at der trods de aktuelle udfordringer er  frimodighed og optimisme blandt både ledere og medarbejdere.

En af dem er Ole Korsholm Nielsen fra Mørkholt Strand Camping, som på mødet fortalte om sine første måneder som campingchef, om sommerens ekstra udfordringer og om sine tanker for udvikling af campingpladsen.  

Daniel Præstholm og Niels Hankelbjerg Mortensen fremlagde IMU's nye fokus, som er resultatet af en længere visionsproces.

IMU's nye fokus

"IMU vil være aktive fællesskaber af unge, som ønsker en levende relation med Jesus, hvor den enkelte har plads til at fejle og vokse." Det fokus blev udfoldet og diskuteret i en samtale, hvor bestyrelsen gav sin fulde opbakning til IMU's nye fokusformuleringer.

HB fik også lejlighed til at gøre status over den aktuelle corona-situation. Generalsekretær Jens Medom Madsen gjorde rede for de mange spørgsmål, den daglige ledelse løbende har måttet tage stilling til, samt de udfordringer det også har ført med sig. HB udtrykte sin fulde opbakning til ledelsens beslutninger og rettede samtidig en stor tak til de mange medarbejdere – frivillige og lønnede - som har gjort en ekstraordinær stor indsats hen over sommeren. Det gælder også de mange ledere, som har skullet navigere i et ukendt og skiftende landskab af forholdsregler og anbefalinger.

Diakonien i Indre Mission var også til debat. Bestyrelsen drøftede et arbejdspapir, som en arbejdsgruppe har lavet omkring prioriteringer og organisering af et styrket diakonalt fokus i IM. HB tilsluttede sig mange af forslagene og besluttede, at der skal etableres et diakoniteam, der skal arbejde videre med de foreslåede tiltag.

Årsmødefestival igen 

IM's årsmøde blev evalueret og HB kunne glæde sig over, at trods det alternative og reducerede online arrangement, så var der stor tilfredshed med formen, og årsmødet nåede ud til flere, som normalt ikke ville have deltaget. Den planlagte Årsmødefestival, som er udsat til 2021, bliver gennemført på den måde som det til den tid er muligt. Og med de erfaringer som dette års video-produktioner og online medier har givet.

Endelig kunne HB glæde sig over, at det årlige møde mellem DFS og IM viste en høj grad af fælles forståelse og visioner mellem de to organisationer.

Næste møde i IM's hovedbestyrelse afholdes den 16. november.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter