Indre Mission trodser rekordstort underskud - indremission.dk
Indre Mission trodser rekordstort underskud
Indre Mission trodser rekordstort underskud

Hovedbestyrelsen måtte endnu engang mødes online

17.11.2020

Indre Mission trodser rekordstort underskud

Rapporterne fra IM’s arbejde viser gåpåmod og missionssind, trods den almindelige coronatræthed
På sit møde den 16. november måtte Indre Missions hovedbestyrelse (HB) konstatere, at coronapandemien fortsat spænder ben for mange af de ting, som Indre Mission gerne vil. Det giver sig udslag i en usikkerhed og træthed, som også fornemmes blandt medarbejderne i regionerne, lederne og de lokale fællesskaber. Ikke desto mindre giver rapporterne fra arbejdet grund til at glæde sig over det gåpåmod og det missionssind, som præger arbejdet rundt i IM's mange arbejdsgrene.

Håber på Årsmødefestival

En af usikkerhederne handler om Årsmødefestivalen, som IM endnu ikke kender betingelserne for at kunne afholde. Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og forventer at afklare situationen inden 1. februar. Håbet er fortsat at gennemføre Årsmødefestivallen på Mørkholt Strand Camping.

IM og kirken

Et større punkt på dagsordenen var en fortsat drøftelse af IM's fremtid og relationerne til det lokale kirkelige arbejde. HB tror stadig på den vigtige vekselvirkning mellem de lokale IM-fællesskaber og det bredere gudstjenestefællesskab i folkekirken.

HB godkendte oprettelse af et diakoniteam, som skal være et idé- og arbejdsforum for diakonale tiltag i Indre Mission. Med det tiltag ønsker bestyrelsen at skabe et forum for IM’s diakonale visioner.

Økonomi

Et fast punkt på dagsordenen er de aktuelle økonomi- og virksomhedsrapporter. De bærer i år stærkt præg af coronakrisens udfordringer for både rejse- og hotelbranchen. IM ser derfor ind i et underskud på over 15 millioner i 2020. Krisen vil også præge budgettet for 2021, som blev vedtaget med en balance på minus 6,850 millioner.

Når så store underskud ikke vælter IM, skyldes det, at der er gået nogle stabile år forud, og at en række af de gamle og dyre gældsposter er indfriet. Det betyder, at underskuddet kan finansieres og at medarbejder-normeringen kan opretholdes.

HB udtrykte tillid til, at balancen i økonomien kan genoprettes og udtrykte i den forbindelse en særlig tak til ledere og medarbejdere i IM’s virksomheder, som på trods af de ekstreme vilkår opretholder en høj moral og kvalitet i driften.

HB kunne også glæde sig over, at den økonomiske opbakning fra IM's venner ligger over budgettet.


.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter