6 procent traditionelt troende - indremission.dk
Indre Missions Tidende

01.11.2019

6 procent traditionelt troende

Vi undersøger, hvilke værdier IMs venner sætter højest
De seneste dage har en stor del af abonnenterne på impuls eller IM’s nyhedsmail modtaget en invitation til at deltage i en værdiundersøgelse. Invitationen er sendt til alle dem, vi har e-mailadresser på.

Aflive myter

Undersøgelsen er en udløber af Den Danske Værdiundersøgelse, som omfatter hele den danske befolkning. Den afsluttende rapport vurderer, at ca. seks procent af danskerne er »traditionelt troende«. Umiddelbart tænkes Indre Missions venner at høre hjemme i den gruppe, som også er karakteriseret ved en række etiske og politiske værdier. Vi vil gerne undersøge, i hvor høj dette passer på Indre Missions venner. Både for at blive klogere på, hvor IM’s venner befinder sig i forhold til resten af befolkningen og for – om muligt – at aflive nogle af de myter, der knytter sig til de indremissionske.

    Undersøgelsen laves i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet, og resultatet bliver offentliggjort her i impuls i foråret 2020.

Halloween og de fortabte

Gruppen af traditionelt troende er karakteriseret ved, at de blandt andet tror på en personlig Gud og på et evigt liv. Ca. 3/4 af den gruppe tror også på, at der findes et helvede. Det tyder på, at under fem procent af danskerne tror, at der findes en fortabelse på den anden side af døden. Det står i kontrast til den halloween-fejring, som kulminerer den 31. oktober, og som tager udgangspunkt i en folkereligiøs tradition om, at mange døde opholder sig i en form for »fortabthed« og netop på allehelgensaften vender tilbage til verden og skræmmer de levende.

    Men nutidens halloween har ikke meget at gøre med den kristne allehelgensfejring. Og den siger heller ikke meget sandt om den fortabelsesvirkelighed, som Bibelen forkynder. Det gør vi til gengæld med temaet i impuls nr. 22/2019, som undersøger, hvad fortabelsen betyder, og hvorfor det er vigtigt at fastholde den smertefulde virkelighed i den kristne forkyndelse.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter