At høre Guds ord - indremission.dk
Indre Missions Tidende

02.03.2014

At høre Guds ord

Guds ord har en forunderlig evne til at sætte os i forbindelse med den Gud, som de handler om
Jesus sagde: "Den, der har ører at høre med, skal høre!" (Mark 4,9).

    Der er mange, der hører Guds ord på en helt almindelig uge! Også i Danmark, også i København. Hvor mange er det selvfølgelig ikke helt til at sige. Og det afhænger jo også af, hvordan man definerer det at "høre Guds ord". Men hvis man nu – forsøgsvis – siger, at det er mennesker, som i løbet af en uge læser eller hører noget fra Bibelen, så vil man godt nok stadig ikke kunne sætte tal på. Men det vil være mange, og det er en opmuntrende tanke!

Ord fra Gud

Ordene fra Bibelen har nemlig en kraft i sig. De kan sætte noget i gang og gøre en forskel i ens liv; det tror jeg, vi er mange, der kan bevidne. Jesus bruger et billede om det i Markusevangeliet kapitel 4: Guds ord er som et korn, der bliver lagt i jorden. I sig har det kraften til at vokse op og bære frugt.

    Nu er der ganske vist ikke korn på markerne her i slutningen af februar. Men så kan læseren af disse linjer måske tænke på det, næste gang han eller hun går eftermiddagstur og ser de vintergækker og erantis, som med ukuelig spirekraft springer ud i disse dage. Og lade det være et billede – eller med det kristne fagudtryk: en lignelse – som prædiker om kraften i Bibelens ord. Bibelen er ikke bare ord om Gud. Det er ord fra Gud, ord som har en forunderlig evne til at sætte os i forbindelse med den Gud, som de handler om.

    Og der er mange, som hører eller læser noget fra Bibelen i løbet af en helt almindelig uge. Både i kirkerne, i skolerne, i hjemmene og alle mulige andre steder. Og det er som sagt en opmuntrende tanke.

    Desuden er der mange måder at høre Guds ord på. Det handler Jesu ord i Markusevangeliet kapitel 4 også om. Jesus taler i lignelsen om kornet, der blev sået på vejen, på klippegrunden, blandt tidslerne og i den gode jord. Fire slags jordbund som billeder på fire måder at høre Guds ord på. Og i virkeligheden kunne Jesus sikkert have udvidet sin lignelse. Fra én side set er der jo lige så mange måder at høre gudsordet på, som der er mennesker, der hører det. Måske skal man forstå de fire måder, han nævner, som en slags overordnede typer. Det er der flere ting i teksten, der tyder på.

Dybest set kun to

Og så er der jo alligevel dybest set kun to. Billedligt fremstillet som det korn, der bærer frugt, og det, der ikke gør. Så forskelligt mennesker end reagerer på ordet fra Gud – og det er virkelig forskelligt! – så er der dog i grunden kun to mulige reaktioner. Dem for hvem bibelordet etablerer et varigt kontaktpunkt til Gud. Og dem, for hvem det ikke gør.

    Og hvad er så forskellen på de to måder? – Det fortæller Jesus på en lidt spidsfindig måde. Om alle de ufrugtbare typer af jordbund siger han nemlig, at de er billeder på mennesker, der har hørt Guds ord. Underforstået: Og har gjort sig færdige med det. Uanset om de har taget afstand fra det, de har hørt og læst, eller om de bare mener, det ligesom "er på plads", så gør Guds ord ingen forskel for dem længere. For de er holdt op med at høre det.

    Anderledes med dem, som den frugtbare jord er et billede på. Dem for hvem Guds ord bliver varig kilde til tro og liv og fællesskab med Gud. De hører ordet, siger Jesus. I nutid. Det er noget, de bliver ved med, og som de ikke kan undvære.

    Jeg er selv en af den slags mennesker, der ikke kan undvære gudsordet. Eller: Jeg vil i hvert fald gerne være det, og jeg beder om det. For eksempel på søndag i kirken: "Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre …"

Peter Søes er sognepræst i Skelgårds Sogn på Amager. Teksten har i næsten samme form været brugt på Københavns Stifts hjemmeside.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter