Besøg fra Indien er aflyst - indremission.dk
Indre Missions Tidende

25.08.2017

Besøg fra Indien er aflyst

Kristne fra Indien fik uventet problemer med at komme til Danmark på grund af imamloven
Tre personer fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskolers og Indre Missions medvandrebevægelse i Indien skulle have besøgt Danmark fra den 23. august til den 13. september. Formålet var, at de skulle stifte bekendtskab med aktiviteterne i de to organisationer og få inspiration til arbejdet i Indien. Der var også planlagt besøg på skoler og institutioner for børn og unge samt deltagelse i gudstjenester og møder. Et besøg i Tyskland i anledning af 500-året for reformationen var også med i programmet.

    Besøget bliver ikke til noget på grund af problemer med visum.

    "Vore indiske venner kunne ikke få deres visum til Danmark i tide, og vi kunne ikke få oplyst, hvornår de kunne forvente at få deres visum, ud over at der kunne gå op til 60 dages behandlingstid i Udlændingestyrelsen," forklarer Bjarne Gertz Olsen, der er formand for et udvalg under IM og DFS, som havde arrangeret besøget.

Stødte ind i imamloven

Efter rådgivning fra Udlændingestyrelsen havde inderne sendt en visumansøgning om et kulturelt besøg i Danmark, men da den danske ambassade i New Delhi så ansøgningen, sendte de den til Udlændingestyrelsen i Danmark.

    "Vi fik at vide fra ambassaden, at årsagen til det var, at de vurderede besøget som værende religiøst, og så skulle ambassaden jævnfør 'imamloven' forelægge sagen for Udlændingestyrelsen, som så skulle træffe beslutning om visum. Det kan tage op til 60 dage at behandle en visumansøgning," siger Bjarne Gertz Olsen.

    "Vi er forundret over denne udvikling i sagen, fordi besøget hovedsageligt havde karakter af et kulturelt besøg. Men vi tager også til efterretning, at besøg fra vores indiske samarbejdspartner betragtes som religiøst, og så skal visumansøgningen behandles i forhold til 'imamloven'. Vi konstaterer, at sagen er et udtryk for, at den nye 'imamlov' ikke kun rammer muslimer, men også kristne organisationer, som vil have besøg af samarbejdspartnere fra den tredje verden."

De handlede i god tro

Det hører med til billedet, at de indiske samarbejdspartnere var relativt sent ude med at aflevere visumansøgningen, skønt de blev opfordret til at gøre det i god tid.

    "De handlede i god tro, for under normale omstændigheder skulle det være tids nok. De afleverede seks uger før. Ambassaden anbefaler på sin hjemmeside, at ansøgninger om visum i perioden marts til september bliver indleveret minimum tre uger før," fortæller Bjarne Gertz Olsen, der er ked af det aflyste besøg.

    "Vi gjorde alt for, at Udlændingestyrelsen kunne behandle sagen som en hastesag, men det lykkedes ikke."

Kilde: Indre Missions Tidende


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter