Bibelen er deres egen historie - indremission.dk
Indre Missions Tidende

09.02.2014

Bibelen er deres egen historie

Kristne på den sydlige og østlige halvkugle læser Bibelen mere umiddelbart end os, for de genkender deres egen virkelighed
Kirkernes fænomentale vækst gennem de sidste 50 år i Afrika, Sydamerika og Syd-østasien - det globale syd - er et kraftfuldt vidnesbyrd om kristendommens smidighed og evne til at tilpasses og oversættes til vidt forskellige kulturer, sociale og politiske forhold. Afrikanske, asiatiske og latinamerikanske kristne udgør en ny kristenhed, som gentager en gammel kristen lære i en form, der passer til deres lokale tradition.

    Som lutherske kristne i Danmark skal vi naturligvis ikke genskabe deres kulturelle, politiske og sociale omstændigheder. Men perspektivet fra deres bibellæsning og bibelbrug kan hjælpe os til at frigøre bibelske tekster og endda hele genrer af bibelske bøger fra de briller vores historiske og aktuelle kontekst har givet os at læse med - og tro med.

Biblen - en elsket bog

For millioner af mennesker i verden er Bibelen en ret ny bog, der opleves uhyre aktuel og vedkommende for helt almindelige dagligdags situationer og begivenheder. Tilværelsen for Bibelens personer ligner noget, de fleste mennesker på kloden genkender som deres egen sociale og økonomiske virkelighed. Derfor er Bibelen en elsket bog blandt unge menigheder i det globale syd.

    Bibellæsere i den del af verden er ofte ikke primært interesseret i at forstå teksten på dens egne præmisser eller sammenhæng eller i at få tilfredsstillet en intellektuel nysgerrighed. De læser drevet af et konkret behov og en umiddelbar tro på Guds indgriben. Troen hos kvinden med blødninger (Luk 8), der trænger sig ind på Jesus, ses ofte som en model for bibelfortolkning. Hendes tro var ikke intellektuel, men lidenskabelig og drevet af nød.

Bibellæsning for lægfolk

Adgangen til og brugen af Bibelen er øget parallelt med kirkernes vækst i syd. Et godt eksempel er Brasilien, hvor der, trods tilstedeværelsen af en katolsk kirke i 500 år, først i de seneste årtier er vokset en bibelcentreret tro og brug frem hos almindelige mennesker - både katolikker og evangeliske kristne.

    Først i 1960'erne fik bibellæsning den centrale plads i den katolske kirke blandt lægfolk. Det er bemærkelsesværdigt, at pinsekirkerne begynder deres fænomentale vækst i samme periode. I dag er Brasilien den største producent og forbruger af Bibler i verden.

    Det generelle billede for kirkerne i syd er, at Bibelen ikke kom til som en bog blandt mange andre. Den var ganske enkelt den første bog på det lokale sprog. Mange kulturer har først fået et skriftsprog gennem missionærernes utrættelige arbejde med lingvistik.

    At få sit eget skriftsprog giver etniske minoriteter en stærk identitetsfølelse og selvbevidsthed. Mange steder er det blevet helt banebrydende for evangeliets indgang i kulturen, at folk har oplevet, at Gud også taler deres eget sprog.

GT er vores historie

Det Gamle Testamente (GT) er uhyre populært og meget i det globale syd, hvor hverdagens lighed med den gammeltestamentlige verden og livsforståelse betyder, at mange her ser GT som deres historie, deres bog.

    I Afrika har man længe levet - og gør det mange steder fortsat - i samfund, der minder meget om patriarkernes tidsalder. Patriarkerne har en afgørende autoritet, og den enkeltes identitet defineres ud fra tilhørsforhold til bestemte familier og klaner. Selvom det store flertal i Afrika i dag ikke har personlig erfaring med en nomadetilværelse eller flerkoneri, så kan de fleste stadig forbinde noget med en tid, hvor det var den almindelige virkelighed.

Slægten er vigtig

Til forskel fra de fleste bibellæsere i Danmark, så synes kristne i Afrika, at det er helt indlysende, at Bibelen indeholder lange slægtstavler. At Jesus har en lang slægtstavle tilbage til Adam, Abraham og David giver ham autoritet. Politiske eller religiøse ledere kan kun påberåbe sig autoritet, forvente loyalitet og opmærksomhed, hvis man kender deres tilhørsforhold, rødder og familie.

    I kaldelsen af Abraham møder enhver med afrikanske rødder sin egen historie. Historien fortæller om oprindelsen af en stamme eller en klan med et særligt kald eller løfte om at kunne gøre krav på et bestemt stykke udsøgt jord. Løftet besegles med en ofring. Og det understreges igen og igen, at løftet er givet til et fællesskab snarere end til en individuel person eller en enkelt familie. Historien finder sted nær et helligt træ. Og patriarkens klan drives rundt af en evigt vedvarende trussel om sult og trussel mod slægtens videreførelse.

    Et andet eksempel er Samuelsbøgerne, der berører en lang række temaer og livsomstændigheder, som har en dyb klangbund i Afrika: Spændinger i ægteskaber med flere koner, indgroede og nedarvede konflikter mellem nabostammer, behov for at opsøge en seer ved særlige begivenheder, åndsbesættelser, kvinder, som synger og danser i anerkendelse af deres mænds bedrifter, mænd som tragter efter at blive begravet sammen med deres fædre osv.

Billeder vækker genkendelse

Kultur- og samfundsforhold i Det Nye Testamente (NT) virker også nærværende og aktuelle for den overvejende fattige læserskare i det globale syd. De kan let identificere sig med NT's persongalleri bestående af bønder, fiskere, småhandlende og håndværksmænd i et samfund domineret og styret af herremænd og imperiets folk ved hjælp af pengeudlån og gældsklemme. Det samme gælder øvrighedspersoner, alle slags omvandrende profeter og sandsigere, fromme religiøse, ludere, tiggere og spedalske (eller som nu de aids-syge).

    For læsere i Afrika svarer Bibelens verden til deres egen, når den fortæller om påtrængende sociale vanskeligheder som sult og plager, fattigdom og flugt, arbejdsvilkår som daglejer og korruption. Bibelen giver anvisninger om måder at overleve på og klare sig på i en fjendtlig omverden og samtidig bevare håbet og troen på fremtid og velstand.

Lignelserne spejler hverdagen

Særligt appellerende er Jesu billedsprog i lignelserne. Landbrug er stadig hovederhvervet i syd. Billeder af frugtbarhed og gold jord, høst, sult og overflod er velkendte. Og de fleste i byerne er højst to generationer væk fra et liv i daglig kamp med og mod naturens luner, og hvor ritualer skal opretholde velfærd og fremgang.

    Dengang som nu er der får, svin, æsler, slanger overalt. Alle i Asien og Afrika kender til veje, hvor en rejsende risikerer at blive berøvet, og hvor man ikke kan forvente hjælp fra politi og myndighed. De forstår, at man desperat kan lede hele huset igennem for en mønt, der er blevet væk, fordi den er den eneste mulighed for, at børnene kan spise sig mætte den dag.

    Som tilhørerne i det gamle Israel, forstår mange afrikanere godt fristelsen til at migrere til de store byer, som den fortabte søn gjorde, men de ved også, hvilke farer der lurer der.

    Bundløs økonomisk gæld er et vilkår for mange mennesker i syd, hvor den bremser udviklingen for den enkelte og for hele samfund. Direkte eller indirekte slaveri som følge heraf er stadig virkeligheden for millioner af mennesker. Jesu lignelse om den gældbundne tjener tolkes derfor ikke kun teologisk om syndsforladelse, men også om gældseftergivelse og som et bud om social ansvarlighed.

    At være daglejer og at være hyret med sikkerhed bare for en enkelt dag er livssituationen for millioner af mennesker hver dag - særligt de unge mænd.
Overraskende læsninger og nye perspektiver
Når vi læser Bibelen, skal vi prøve at tænke på, hvilken betydning disse tekster har for mennesker med en anden baggrund end vores egen. Vi skal læse ud fra et fællesskabsperspektiv snarere end individualistisk om, hvad det her betyder for mig.

    Vi må prøve at afstå fra vores indgroede måde at skelne mellem det videnskabelige og det overnaturlige. På den måde rummer enhver tekst overraskelser.

Cand.theol. og præst Sune Skarsholm er karrierecenterchef i Krifa. Han var indtil oktober 2013 generalsekretær i Dansk Ethioper Mission.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter