Brug din stemme - indremission.dk
Indre Missions Tidende

03.05.2019

Brug din stemme

KOMMENTAR: Hvad Jesus ville gøre ved det politiske, ved vi ikke. Men sæt dit kryds ved valget der, hvor du med Jesus i hjertet finder, den bliver bedst forvaltet til gavn for mennesker og fællesskaber
Gad vide, hvad Jesus ville have gjort, hvis han skulle have stemt til et folketingsvalg? Ville han overhovedet stemme? Hvor ville han sætte sit kryds? Ville han i det hele taget engagere sig politisk?

Guds rige er ikke af denne verden

To perspektiver:

    Jesus ville sikkert understrege, at Guds rige ikke er af denne verden, og tage afstand fra partivæsen. I hvert fald havde Jesus det med på sin egen måde at tale partier og partisoldater – f.eks. farisæerne og saddukæerne – midt imod. De var i vidt omfang teokratiske i deres tilgang til samfundsstyre og samfundsforhold og tog patent på, hvad Gud måtte mene skulle regulere mennesker og samfund. Tro blev til et spørgsmål om lov og moral.

    Hovedsporet i Jesus’ liv og lære var derimod at pege på, at Guds rige er kommet nær, og at Jesus selv var (og er) vejen, sandheden og livet. Ja, vejen til frelse. Ikke just en politisk sag!

Ansvaret for næsten

Det andet perspektiv er ikke desto mindre, at Jesus var politisk! Han talte meget og konkret om ansvaret for næsten – ikke mindst den fattige og udsatte. Med beretningen om den barmhjertige samaritaner understregede han betydningen af at hjælpe næsten i nød helt konkret, men også at få andre til at sørge for pleje og omsorg.

    Perspektivet i forhold til at hjælpe vores søstre og brødre i den menneskelige familie gennem andre – f.eks. via staten og vores skatteindbetalinger eller via organisationer – er i en nutidig kontekst en naturlig følge af Jesus’ ord.

    Betydningen af familie og ægteskab lå Jesus på sinde tillige med mange af de etiske pejlemærker, der går helt tilbage til skabelsesordningen og de ti bud. Normer og værdier, som fortsat er fuldgyldige og relevante i en politisk sammenhæng. I det perspektiv giver det mening at hævde, at Jesus var politisk.

    Så hvad ville Jesus gøre ved det politiske?

    Vi ved det ikke! Men fordi du er borger i Danmark, så brug din stemme, og sæt dit kryds ved valget der, hvor du med Jesus i hjertet finder, den bliver bedst forvaltet til gavn for mennesker og fællesskaber. Gør det gerne gennem repræsentanter, der også vil søge råd og vejledning i himmelen såvel som på jorden.

    Og ager så selv politisk i din hverdag. Vurder også, om du skal engagere dig der, hvor du sammen med andre kan gøre en forskel politisk og på den måde tage del i vores demokrati og folkestyre. Der skal mere end et kryds til.

Jann Sjursen er formand for Rådet for Socialt Udsatte. Han har tidligere været minister og medlem af Folketinget.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter