Da Indre Mission drog 180 kilometer mod vest - indremission.dk
Indre Missions Tidende

23.05.2022

Da Indre Mission drog 180 kilometer mod vest

Der gik mindre end halvandet år, fra beslutningen var truffet, til hele Indre Missions Hus var flyttet fra det centrale København til et helt nybygget hus i Fredericia
Indre Missions Hus på Korskærvej 25 i Fredericia har i et halvt århundrede været hjemsted for bevægelsens administration og flere af dens virksomheder.

Kun de allerældste husker efterhånden, at bevægelsens hovedkontor indtil 1971 var Bernstorffsgade 21 i København, kun et langt stenkast fra Hovedbanegården og Tivoli. Her havde Indre Mission med hjælp fra stjernearkitekten Arthur Wittmaacks i 1916 opført et klassisk kontorbyggeri i seks etager plus kælder.

IM var på dette tidspunkt i mange henseender stadig en løst organiseret græsrodsbevægelse med en lille administration. En væsentlig del af de mange etagekvadratmeter i Bernstorffsgade husede derfor Missionstrykkeriet og et dertilhørende bogbinderi. Begge dele blev dog lukket i 1970, da de ikke længere var rentable, og da bygningen generelt var utidssvarende og ikke længere svarede til IM’s behov, stod det klart, at noget nyt måtte ske.

Kort fra ord til handling

Indre Missions Tidende ofrede ikke mange linjer på beslutningsprocessen. Det fremgår blot af en mindre notits, at Indre Missions Hovedbestyrelse på et møde i oktober 1970 besluttede at flytte hovedkontoret ud af det pulserende København og til Korskærvej i Fredericia, hvor en ny bydel var under udvikling. Utidssvarende lokaler i København blev anført som hovedårsagen, men selv om det blev understreget, at flytningen ikke skulle gøre IM til en mere jysk bevægelse, spillede det også ind, at IM generelt stod stærkest i Vestdanmark, og at det derfor gav god mening at placere hovedkvarteret midt i landet.

Beslutningens omfang taget i betragtning var der forbløffende kort fra ord til handling. Hurtigt blev der truffet aftale med arkitekt Jakob Mortensen, der tegnede huset og ledte byggeriet af de 1200 kvadratmeter kontorfaciliteter og lager i et plan. Og allerede i november 1971 var det sidste flyttelæs ankommet fra København, og en blanding af nyansatte og medrejsende medarbejdere var installeret i de nye, åbne kontorlandskaber. Flere måneder forinden var de første medarbejdere dog rykket ind, selv om de i starten måtte tåle både larm og byggerod. Daværende generalsekretær Stefan Ottesen måtte således i starten dele kontor med oliefyret og stille toilettet i sin private lejlighed på den anden side af gaden til rådighed for medarbejderne.

Finansiering på plads

Selv om det nye hus således for længst var taget i brug, fandt den officielle indvielse først sted den 8. maj 1972, hvor også parkeringsplads og udenomsarealer var klar til at blive vist frem. Den samlede pris løb op i 2,4 millioner kroner inklusive grund og inventar, som bl.a. blev finansieret ved en særindsamling og ved, at IM’s venner over hele landet kunne udlåne deres private formuer til projektet mod en rente på syv procent og tilbagebetaling over 15 år.

Ifølge Kristeligt Dagblads reportage fra indvielsesdagen blev det her offentliggjort, at Københavns Kommune, som i første omgang havde lejet lokalerne i Bernstorffsgade, nu havde givet tilsagn om at købe ejendommen for 3,5 millioner kroner kontant. Dermed var finansieringen af nybyggeriet i Fredericia på plads.

Flere om- og tilbygninger

Byggeriet af Indre Missions Hus i Fredericia blev også startskuddet til, at Indre Mission for alvor udviklede sig til en landsorganisation, som krævede flere administrative kræfter, og i disse år blev der ansat flere sekretærer med landsdækkende opgaver, og de blev naturligt placeret på Indre Missions Hus.

Siden indvielsen i 1972 er der flere gange bygget til og bygget om på Indre Missions Hus, så rammerne løbende er blevet tilpasset bevægelsens behov. I 1978 blev der således bygget til, så Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Børnegudstjenester kunne flytte ind. Finansieringen kom på plads efter et besøg hos LEGO-direktør Godtfred Kirk Christiansen i Billund. Direktøren brændte så meget for sagen, at han ikke bare betalte for byggeriet. På eget initiativ udskrev han også en check, som dækkede ansættelsen af en søndagsskole-medarbejder i hvert af landets stifter samt deres kørselsudgifter.

På nakken af hinanden

I 1982 blev køkken og kantine udvidet for at skabe plads til det stigende antal medarbejdere, og der blev samtidig gjort plads til IM’s Musiksekretariat, som indtil da havde holdt til i lejede lokaler på Børkop Højskole. Men her stoppede det ikke, for i 1991 var det igen småt med albuerum, og medarbejderne sad »på nakken af hinanden«, som daværende generalsekretær Poul Langagergaard formulerede det i Indre Missions Tidende. En lang kontorgang og flere mødelokaler måtte således bygges til. Endda med fuld kælder under, så der også blev plads til tidens store satsning, produktionsselskabet IMedia. Sidstnævnte tilbygning blev langt på vej finansieret med midler fra salget af Aarhus Seminarium året forinden.

I sin oprindelige form blev Indre Missions Hus bygget til at rumme 35 arbejdspladser, men i 1992 var der skabt plads til 63, og antallet af etagekvadratmeter var mere end fordoblet. I 2022 har ca. 50 medarbejdere arbejdsplads i huset, som de senere år har gennemgået en omfattende indvendig modernisering, så det i dag fremstår som en lys og moderne arbejdsplads. Foruden Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Indre Missions mange arbejdsgrene og virksomheder har også KLF Kirke & Medier lejet sig ind i bygningerne på Korskærvej.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter