En konkret dag griber Gud ind - indremission.dk
Indre Missions Tidende

13.05.2016

En konkret dag griber Gud ind

Jo mere man fordyber sig i Jesu genkomst, jo tydeligere bliver det, at trosbekendelsen skal forstås, som den er skrevet
"Se, jeg gør alting nyt!" (Åb 21,5). Det er ord, hvis styrke er på linje med skaberordene i Bibelens første kapitel. Alting bliver fuldstændig renset, og kun det rene og ubesmittede vil være tilbage. Konsekvenserne ligger langt ud over, hvad vi kan fange med tankerne, men vi kan i glimt mærke det som et sug, der går helt ned i maven, eller som en rislen ned ad ryggen – eller hvordan éns krop nu reagerer, når erkendelsen af noget stort fylder sindet.

    Gang på gang har det slået mig, hvordan Jesu genkomst tvinger os til at tænke konkret om Gud. Jesu opstandelse kan gøres til poesi og symbolik, men det kan genkomsten ikke.

    Jesu genkomst er også grundlaget for, at den nuværende tilstand i verden er til at holde ud. Vi ser lidelse og ondskab og undrer os over, at Gud kan tillade det. Men det gør han så heller ikke i længden. En eller anden konkret dag i en måske ikke så fjern fremtid griber han ind og ændrer alt. Synd og ondskab får ikke lov til at ødelægge Guds gode skaberværk i al fremtid.

Her er mere end poesi

Jo mere man fordyber sig i Jesu genkomst, jo tydeligere bliver det, at trosbekendelsen skal forstås præcis, som den er skrevet. Jesus er "undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde".

    Som det har været forstået siden apostlenes dage, er det alt sammen sket i virkeligheden og helt fysisk, samtidig med at der naturligvis er mange dybere lag, som både kan udlægges symbolsk og poetisk.

    Genkomsten og genoprettelsen bliver kun en virkelighed, fordi Jesus døde på korset som soning for vores synd, og fordi han gik ud af graven med et opstandelseslegeme. "Føl på mig. En ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har," sagde han påskedags aften (Luk 24,36-43).

    De centrale dele af evangeliet er en samlet pakke med et fantastisk indhold. Begynder vi at pille ved en af delene, går det ud over resten af pakkens indhold. Fjerner vi genkomsten, mister opstandelsen sin betydning. Ændrer vi opstandelsen til blot at være noget åndeligt og poetisk, forsvinder både himmelfarten og genkomsten.

Men nu er Kristus opstået

Mange ateister begrunder deres tro med, at de ikke kan forholde sig til en almægtig Gud, der tillader så meget ondt i verden. Hvis vi som kristne dropper troen på Jesu genkomst, står vi tilbage med en Gud, der passivt affinder sig med det onde i verden. Og så er vi tæt på at give de pågældende ateister ret. Gud kan ikke være almægtig og kærlig, hvis han i al evighed lader verdens ondskab passere uden at gøre noget alvorligt ved sagen.

    I nyere tid har flere teologer forsøgt sig med en alternativ løsning på det tankemæssige problem med en Gud, der affinder sig med lidelse og ondskab. De har taget almagten fra Gud. Tilbage bliver de tragiske luftkasteller, som man må nøjes med, når man piller ved de enkelte dele i den fantastiske pakke, Gud har tilbudt os.

    Vi må give Paulus ret, når han siger: "Er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er … vi de ynkværdigste af alle mennesker" (1 Kor 15,17-19).

    "Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen," lyder Paulus' triumferende fortsættelse. Det bliver understreget af troen på Jesu genkomst.

    Den dag, Gud renser sit skaberværk for alt ondt, kan vi kun slippe igennem ved at holde os til Jesu død og opstandelse. Men det er til gengæld også nok. Gud ønsker, at vi som kristne skal leve i en tryg forvisning om, at vi er hans frelste børn. Han ønsker ved Helligånden at give os den gave, at vi med frimodighed kan tænke på dommens dag.

Jørgen Hedager Nielsen bor i Børkop og er forfatter og fritidsforkynder i Indre Mission. Artiklen er et redigeret uddrag af forfatterens bog "Han gør alting nyt", der er udgivet af Forlagsgruppen Lohse.

 

Fakta

Jørgen Hedager Nielsen
Han gør alting nyt
Lohse
246 sider – 199,95 kr.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter