En mentalitet som ikke vil lytte - indremission.dk
Indre Missions Tidende

23.02.2014

En mentalitet som ikke vil lytte

Det modsatte af fundamentalisme er villighed til at lytte og åbenhed for kritik, siger en teolog
Da Egon Clausen engang kom hjem fra en rejse til USA, skrev han en bog om de fundamentalistiske kristne. Efter hans mening findes de ikke kun i USA, men også i Danmark.

    En af dem, der ikke ville indordne sig under Egon Clausens fremstilling af sagen, var lektor, dr.theol. Finn Aasebø Rønne fra Dansk Bibel-Institut. Han forklarede, hvorfor det var forkert at sætte danske vækkelseskristne i bås med fundamentalistiske kristne i USA. Det førte til en række arrangementer, hvor han debatterede med Egon Clausen. Siden har han i flere forskellige sammenhænge holdt foredrag om fundamentalisme.

    "Det er en del år siden, min interesse for emnet for alvor begyndte, men det er desværre stadig meget aktuelt," siger han.

Et negativt ord

"Alle danskere kender ordet fundamentalisme og forbinder noget negativt med det," forklarer Finn Rønne. "Man ser World Trade Center synke sammen, og Breivik skyde løs på de unge på Utøya. Fundamentalisme handler i dag om fanatisme, vold og terror, og så nytter det ikke, at vi i ordets oprindelige betydning godt kan kalde os fundamentalister."

    Ordet bruges jævnligt i den offentlige debat. "Det bruges til at sætte en modpart på plads. Det er en form for magtsprog. Får man fæstet 'fundamentalist' på sin modpart, behøver man ikke argumentere mere. Så kan man nøjes med at advare," siger Finn Rønne.

    Som eksempel nævner han en boganmeldelse i Kristeligt Dagblad. Anmelderen Povl Götke, der er lektor i religionspædagogik, slutter anmeldelsen af en bog om Luthersk Mission med at bemærke: "Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut er hovedleverandører af kristne fundamentalister til kirkelige organisationer i Danmark."

Journalister drejede ordets betydning

Den moderne brug af ordet fundamentalisme kan føres tilbage til den iranske revolution, påpeger Finn Rønne. De amerikanske journalister genkendte hos de iranske ayatollaher noget af det, de forbandt med kristen fundamentalisme hjemme i USA.

    Den oprindelige fundamentalisme blev lanceret af kristne, der var betænkelige ved den liberale udvikling i teologien. De formulerede fem punkter, som de kaldte The Fundamentals. Bevægelsen blev splittet, da nogen drejede i en retning, som de oprindelige forfattere til The Fundamentals tog afstand fra. I løbet af 1960'erne begyndte en markant gruppe fundamentalister at kæmpede for, at principper, som de ofte fandt i løsrevne bibelcitater, skulle gælde som lov i USA. Det var dem, journalisterne i Teheran blev mindet om, da de oplevede islams magtovertagelse i Iran.

    Den oprindelige fundamentalisme var en kristen trosbekendelse, men i løbet af 1960'erne blev en gruppe fundamentalister politisk engagerede. De kæmpede for, at bibelske principper, som de ofte fandt i løsrevne bibelcitater, skulle gælde som lov i USA. Det var dem, journalisterne i Teheran blev mindet om, da de oplevede islams magtovertagelse i Iran.

    Finn Rønne kender både til bibeltro kristne fællesskaber og til den islamiske fundamentalisme, som den også findes i Danmark, og han finder markante forskelle.

    "Der er helt saglige grunde til, at vi generelt ikke er fundamentalister i den moderne betydning af ordet," mener han. "Vi ønsker ikke at styre politisk efter bibelcitater. Vi læser bibelvers i deres sammenhæng, og vi tolker ud fra sammenhængen."

En mentalitet

"Fundamentalisme er en mentalitet, hvor man ikke vil lytte," lyder Finn Rønnes udlægning af den moderne brug af ordet. "Det handler ikke om værdigrundlaget, fundamentet, men om den måde, vi bruger det på. Står vi trygt på vores fundament, behøver det ikke føre til fundamentalisme."

    Der har altid været fundamentalisme i den moderne betydning af ordet. Det findes i alle stærke ideologiske bevægelser, både politiske, filosofiske og religiøse. Som et eksempel nævner Finn Rønne Tvind-imperiet.

    "Fundamentalismen er en risiko overalt, hvor man har stærke synspunkter og klare svar. Derfor må vi også være selvkritiske. Når det gælder kulturen og psykologien i vores samvær, kan vi stå i fare for at blive fundamentalistiske. Så gør man verden enklere, end den er. Man får skyklapper på og slår sig til ro med enkle svar. Den komplicerede virkelighed lukkes ude."

    Finn Rønne anser Bibelen for at være sand. Og det forhold til Bibelen vil han gerne give videre til andre.

    "Vi skal være ærlige om, at vi bygger på Bibelen, men vi må gøre det rigtigt. Vi lever i en kompliceret verden, hvor de enkle svar forudsætter, at vi lukker øjnene for virkeligheden. Gør vi det, vil næste generation afvise vores holdninger."

    Det modsatte af fundamentalisme er åbenhed og villighed til at lytte til kritik.

    "Der må ikke være spørgsmål, som vi ikke kan stille," understreger han. "Hvis vi lukker munden på folk, nærmer vi os et fundamentalistisk miljø."

Voldsom vækst nogle steder

Finn Rønne mener, at fundamentalismen ligger mere lige for i islam end i kristendommen. "Islam har sharia, som er en politisk styring af samfundet ud fra religiøse regler. Det lægger Bibelen ikke op til, og slet ikke når vi læser den med lutherske øjne. Toregimentlæren er et rigtig godt værn mod den moderne fundamentalisme. Den sikrer et rigtigt forhold mellem det åndelige og det verdslige," forklarer han.

    Nogen advarer mod, at fundamentalismen er stærkt på vej frem. Det, mener Finn Rønne, er stærkt overdrevet. "Relativisme og sekularisme har været i stærk vækst. Når de så møder en lille modvægt, bliver de forskrækkede og frygter, at alt det, de har opnået, vil smuldre," vurderer han.

    Til slut understreger han, at hans udtalelser gælder forholdene i den vestlige verden.

    "I Mellemøsten og Afrika er der helt andre vilkår. Der finder vi samfundsgrupper, som på grund af levevilkårene er helt åbne for islamisk fundamentalisme. Demokrati er et ukendt begreb for dem. Den spredning af fundamentalistisk islam, vi ser i de områder, er voldsom. Men den vil ikke have de samme vækstmuligheder hos os," vurderer han.


Få mere at vide:

På YouTube ligger et foredrag med titlen "Nej til fundamentalisme. Ja til Bibeltroskab!", som Finn Aasebø Rønne holdt på LTC i 2013. Brug genvejen: kortlink.dk/dqsz.

 Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter