En slidstærk sangbog - indremission.dk
Indre Missions Tidende

30.03.2014

En slidstærk sangbog

Sange og Salmer er et redskab, som er til for at blive brugt – og som kan tåle at blive det
Der kommer ikke en ny sangbog hver dag. Det skal der heller ikke. Når det sker, er det derfor en begivenhed, og nu er den her så: Sange og Salmer.

    En sangbog er et vigtigt redskab, men også en vanskelig genre. Vanskelig, bl.a. fordi den skal rumme så mange forskellige sange og salmer og skal kunne bruges af så mange forskellige mennesker med deres forskellige traditioner og temperamenter. Vigtig, fordi en sangbog skal samle og binde sammen og skabe identitet. Man præger både sig selv og hinanden med det, man synger; derfor er det vigtigt at synge noget godt, så det "kan være med til at forme og styrke troen på Jesus Kristus", som det hedder i forordet.

    En sangbog er altså et vigtigt redskab både for den enkelte og for fællesskabet. Derfor er udgivelsen af en ny sangbog en stor begivenhed.

    Mindre bliver den ikke af, at det nu er sangtraditioner fra fire organisationer (foruden Indre Mission er det Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Kristeligt Forbund for Studerende), der sammenflettes både med hinanden og med helt nye sange. Dét er på flere måder et spændende projekt.

    Overordnet fremstår Sange og Salmer som et gennemarbejdet og slidstærkt resultat. Om det tynde papir er slidstærkt, må tiden vise. Meget af det, som er trykt på det, er det utvivlsomt. Her er et redskab, som er til for at blive brugt – og som kan tåle at blive det.

Meget guld at grave efter

Her er der med andre ord meget guld at grave efter – både blandt det kendte og blandt de nye sange og i høj grad også blandt dem, som har været sunget i de andre organisationer.

    En uundværlig grundstamme i sangbogen er de salmer, som også findes i Salmebogen. De står fortsat centralt i sangbogen og bør også stå centralt i brugen af den, så alt det nye ikke skubber dem i baggrunden. I øvrigt står de nu med samme tekstform som i Salmebogen. Hjemlandstoners tekstrettelser er altså rettet tilbage igen. Dét tilbageskridt er afgjort et fremskridt!

    Ikke overraskende har sangbogen markant flere sange af Lina Sandell og C. O. Rosenius end i Hjemlandstoner. Mere overraskende er det måske, at digtere som Johannes Johansen og Holger Lissner er blevet ret stærkt repræsenteret – med i alt hhv. syv og 16 tekster.

    Afsnittet om sakramenterne er blevet udvidet med en række både nye og ældre tekster. Afsnittet om nadveren er således øget fra to i Hjemlandstoner til nu otte salmer og sange. Det er absolut en styrkelse.

    Flere kendte og meget brugte sange har fået flere eller færre vers eller fået forandrede tekstformer i forhold til Hjemlandstoner. For eksempel hedder det nu ikke "Send dine strømme af nåde", men "Strømme af nåde skal komme". "Kun en dag, et øjeblik ad gangen" har også en række ændrede ord og formuleringer, mens "O Jesus, åbne du mit øje" har fået to ekstra vers.

    De i alt 170 nye sange, som ikke er taget fra nogle af de tidligere sangbøger, har – naturligt nok – meget forskelligt præg. Blandt dem er en række nye af Sprint, som nu har i alt 15 sange med, og der er en række fine og sangbare sange af Stuart Townend og Keith Getty.

    Blandt det nye er der flere sange, som er endog meget nye: enkelte helt fra 2012 og 2013 (bl.a. nr. 323: "Frygt for døden" og nr. 335: "Jeg takker dig, Skaber"). Sange, der er så nye, er noget af en satsning, og der skal tid til at afgøre, om satsningen var rigtig.

    Blandt det i Hjemlandstoner, som ikke kom med i den nye sangbog, er der uundgåeligt noget, som vil blive savnet. Der kan ikke sorteres en større mængde sange og salmer fra, uden at det kan mærkes – og måske endda gøre ondt.

    Hvad blev der af "Bag universets dybder", "Jeg ved mig en søvn", "Fred i Jesu død", "En vej eller anden", "I lemmer, hvis hoved", "Som tørstige hjort" og "Sølvsnoren brister dog engang"? En længere række af frasorterede salmer og sange kunne nævnes. De kom altså ikke med og må nu findes andre steder eller helt arkiveres.

    Det overordnede indtryk er dog, at der med ret sikker hånd er fravalgt sange og salmer, som reelt bruges mindre eller slet ikke – uanset at en hel del af dem i sig selv er stærke og centrale tekster.

Melodierne

Melodierne er et område for sig – og et både vigtigt og følsomt område. Blandt de nye er der mange spændende melodier. Der er også nogle, som sikkert er spændende, men hvis berettigelse kan diskuteres, for eksempel de nye melodier til "Op, al den ting", "Til himlene rækker" og "Ængstede hjerte".

    Det forbliver også et spørgsmål, om ikke enkelte af de meget rytmisk prægede melodier er mindre egnede – eller direkte uegnede - til almindelig fællessang. Unødigt indviklet bliver det, når melodien til "O Jesus, åbne du mit øje" (nr. 83) i sidste linje har én udgave i koralbogen og en anden i sangbogen med noder.

    Ingen enkeltperson eller organisation har fået helt den sangbog, man kunne have ønsket sig. Sådan er det med det, man skal være fælles om. Men summa summarum: det er en vigtig og slidstærk sangbog. Nu er den her, og den er kommet for at blive – og blive brugt.

Kristian S. Larsen, Esbjerg, er cand. theol. og organist.Læs bladet her:
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter