Et stærkt fællesskab med nærvær og tryghed - indremission.dk
Indre Missions Tidende

16.02.2014

Et stærkt fællesskab med nærvær og tryghed

Fokusmøderne i Holstebro er et bindeled til det store fællesskab og mennesker fra byen
Der er en hyggelig caféstemning med kaffe og frugt på bordene i et af de større rum i missionshuset "Elim" i Holstebro. Det er den 3. februar, og det er lige før, der skal være fokusmøde. Nogle fra udvalget bag møderne vimser rundt og får de sidste ting på plads.

    Hver enkel cafégæst modtages med et smil og et varmt håndtryk, og snart går snakken ved bordene. Der opstår hurtigt en rigtig god stemning blandt gæsterne, der er i forskellige aldre.

    Aftenens mødeleder Peter Buhl byder velkommen til en aften, hvor Karlo Brondbjerg har et emne om Bibelens troværdighed og videnskabens kendsgerninger.

    Én af gæsterne er Louise Tygesen på 17 år.

    "Jeg hørte om det i IMU, og jeg ville gerne høre mere om emnet," fortæller Louise, der har taget en veninde med.

    Det er første gang, Louise deltager i et fokusmøde.

    "Jeg kan mærke, at deltagerne har forskellige tilgange til emnet. Nogle er mere sikre på det end andre. Jeg synes, at det er spændende at snakke med de andre om deres holdninger og få nye input," siger hun.

Bygge bro

Efter et længere oplæg bruges der tid på spørgsmål, vidnesbyrd og bøn. Under kaffen drøftes aftenens emne ved ét af bordene, mens andre hyggesnakker i mindre grupper.

    I et hjørne sidder Børge Pedersen og snakker med de unge ved bordet. Han er én af de seniorer, der ofte kigger indenfor til fokusmøderne.

    "Jeg kommer her, fordi jeg selv kan huske, hvilket liv der er i de unge," forklarer Børge Pedersen.

    "Det er vigtigt at følge med i, hvad der rører sig, så der ikke bliver en kløft mellem generationerne. Vi står jo i den samme tro."

    Han fremhæver fællesskabet ved fokusmøderne.

    "Det er et stærkt fællesskab, hvor der er nærvær og tryghed og plads til at snakke med hinanden om liv og tro. Jeg tror, at det har været med til at bygge bro over kløften mellem aldersgrupperne i missionshuset," slutter Børge Pedersen, der efter lidt tid lister hjem, mens de yngre familier og IMU'erne bliver hængende.Læs bladet her:
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter