Fast grund giver plads til hinanden - indremission.dk
Indre Missions Tidende

31.05.2019

Fast grund giver plads til hinanden

Vi er forskellige, også i måden troen lever og udfolder sig på
Indre Missions Årsmøde, som netop er afholdt i Skive, viser, hvor stor en mangfoldighed af mennesker der samles i Indre Mission. Det gælder alder, interesser og personlighed, og det gælder også vores oplevelse af at tro på Gud.

    Troen på Gud er ikke en færdig pakke af holdninger, overbevisninger og erfaringer, men det er først og fremmest en personlig relation til Gud. Og den kan udfolde sig på mange måder.

    Et sundt fokus på forkyndelse af Guds ord, som er det helt centrale for IM, giver plads til, at vi kan rumme store forskelligheder.

Helligånden sætter fokus på Jesus

I dette nummer af impuls sætter vi på forskellige måder fokus på det levede liv med Gud. Helle Viftrup Kristensen fortæller i et interview om den erfaring, at selv om troslivet kan svinge op og ned og kan opleves ustabilt og skrøbeligt, så står Guds kærlighed helt fast. Troen er ikke kun for bestemte mennesker.

    I interviewet om pinsedags evangelietekst understreger Jacob Bank Møller, at vi har fri adgang til Gud døgnet rundt, og at Helligånden er vores advokat hos Gud. Og i prædikenen til denne søndag understreges det, at Gud sender den hjælp, vi har brug for.

Gud møder os enkeltvis

Gud har fokus på hver enkelt af os og kender vores personlige behov. Han ved, om nogen, hvor forskellige vi er, og han magter at møde os hver især.

    Indre Missions formand pegede i sin årsmødeberetning på vigtigheden af, at vi kender vores bibel og holder fast i en sund lære og et sundt åndsliv. På den måde bliver der bedst plads til os alle.Læs bladet her:
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter