Generation Facebook - indremission.dk
Indre Missions Tidende

02.02.2014

Generation Facebook

Ny bog behandler fra en kristen synsvinkel unges brug af sociale medier
På verdensplan er mere end en milliard mennesker på Facebook. Og alene i Danmark har nær ved 3 millioner af os en Facebook-profil. Danmark er dermed det mest "facebookede" land i verden målt i forhold til indbyggertallet. Men hvad gør det ved os – ikke mindst de unge, som vokser op i dag?

    Det spørgsmål tager Josua Christensen fat på i den nyligt udgivne bog "Digital Native – Hvordan unge finder sig selv på Facebook".

Noget nyt på spil

Ideen til bogen opstod for fire-fem år siden, da Josua Christensen, der er uddannet lærer, skulle til at undervise en 7. klasse på Lukasskolen i Vejle.

    "Det var tre år siden, jeg sidst havde haft en 7. klasse, og der er altid rigtig meget gang i sådan en klasse. Det er ikke noget nyt. Men til forskel fra tidligere kunne jeg fornemme, at der nu foregik noget i nogle fora, som jeg ikke umiddelbart havde adgang til," fortæller Josua Christensen.

    Det var Facebook og de øvrige sociale medier, som havde gjort deres indtog, og selvom elevernes fritidsaktiviteter på nettet i princippet ikke kommer læreren ved, så fik de alligevel betydning for hverdagen i skolen. Det fysiske og virtuelle rum overlappede hele tiden hinanden.

    Han mindes for eksempel en episode, hvor en af pigerne i klassen låste sig inde på toilettet og nægtede at komme ud. Grunden viste sig at være en eller anden besked, som pigen havde modtaget på Facebook.

Digitale indfødte

Den nu 38-årige lærer gjorde så det, man som voksen ifølge hans eget udsagn "egentlig ikke må". Han oprettede selv en profil på Facebook for at kunne følge med i, hvad de unge havde gang i. Det blev startskuddet til det projekt, som i første omgang blev til en afhandling på hans master-uddannelse, og som nu i anden omgang er endt som en bog.

    Bogens titel "Digital Native" henviser til, at nutidens unge er den første generation, som ikke har kendt en verden uden Facebook og andre sociale medier. De er dermed "digitale indfødte". Det har ifølge Josua Christensen nogle konsekvenser. Blandt andet er de unges forudsætninger for at finde sig selv og deres identitet anderledes end tidligere generationers.

Selvbilledets rollator

"Unge har jo altid haft brug for og søgt anerkendelse, men det er nyt, at de i den grad søger den via de sociale medier. Medierne er på en måde blevet selvbilledets rollator. De unge, jeg har været i kontakt med, vil ikke altid være ved det, men det er tydeligt ud fra de dialoger og ting, de uploader på Facebook, at det handler om hjerteblod for dem. "

    Måske er det ikke så mærkeligt.

    "I en kultur, hvor kristne værdier ikke længere er selvindlysende, må man jo prøve at finde noget andet, som kan have bærende værdi og betydning i ens liv. I den proces har et medie som Facebook fået en afgørende betydning i kraft af sin evne til at være et spejl for de unge. Det er langt på vej udmærket, og jeg har ikke lyst til at piske en stemning op om, at de sociale medier partout medfører al mulig elendighed. Men som kristen ser jeg alligevel nogle klare faremomenter. For eksempel er selviscenesættelse et ret centralt træk ved Facebook, det handler om at "performe", og der er ofte meget fokus på det ydre og på materielle værdier. Her ligger hele vægten på den enkeltes herlighed og ’star quality’. Som kristne er vi derimod kaldet til at være lys og salt, så mennesker kommer til at se Guds herlighed, siger Josua Christensen.

Kristne idealer i modvind

Han vil med sin bog gerne i kontakt med både kristne forældre og andre voksne, som har med unge at gøre, og opfordrer dem til at tage en snak med de unge om det, der foregår på de sociale medier for derved at hjælpe dem til at reflektere over det. Det har nemlig overrasket ham, at mange unge tilsyneladende ikke er bevidste om, hvor meget medierne i grunden betyder for dem.

    "Den generation, der vokser op, vil blive præget af de her ting i ekstrem grad, hvis ikke vi prøver at imødegå det og skabe refleksion over det. De kristne idealer er i stærk modvind – ikke mindst på de sociale medier – og derfor er det afgørende, at vi tør være rollemodeller for de unge og også igennem vores eget liv pege på, at man kan leve på en anden måde.

    Jeg håber også, at bogen vil pege på nogle ting, hvor folk på min alder og de, der er ældre, vil sige: 'Hov, det er da i grunden ikke kun de unge, det handler om her.' Jeg har nemlig ikke skrevet bogen for at pege fingre ad de unge eller vise, at de er på vej ud på alle mulige afveje, for det tror jeg ikke. Men jeg tror, at de har rigtig meget brug for, at vi som voksne også tager den her side af deres liv seriøst – uden at vi går i skræmmekampagne-mode," slutter Josua Christensen.

Josua Christensen
Digital Native – Hvordan unge finder sig selv på Facebook
Lohse i samarbejde med Foreningen af Kristne Friskoler
246 sider - 199,95 kr.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter