Gud bliver aldrig træt af at bære på os - indremission.dk
Indre Missions Tidende

13.01.2017

Gud bliver aldrig træt af at bære på os

Gud hjælper sine børn og giver ny kraft til den udmattede
"Gud giver ny kraft til den udmattede!"

    Det er et løfte, som Gud giver sit folk gennem profeten Esajas, og det er en opmuntrende sandhed, som Elna Thisgård Olesen gerne vil pege på.

    "Mange mennesker kender til det at mangle kræfter, og særligt ved begyndelsen af et nyt år kan det opleves tungt. Orker jeg et nyt år med alt, hvad det indebærer? Sådan er der mange, der har det. Det gælder også mange kristne," forklarer Elna, der bor i Tommerup Stationsby på Fyn og er missionær i Indre Mission.

    "Årsagerne kan være forskellige. Det kan være sorger og bekymringer, der tynger os ned og tærer på kræfterne. Eller måske er man ved at blive ældre og oplever, at man ikke klarer det samme som før. Der er også nogle, der oplever, at de får den ene sygdom efter den anden," siger hun.

    Elna mener, at det er værd at lægge mærke til, at hvis man oplever manglende kraft, så er man ikke alene. Mange andre har tidligere oplevet det samme. Der er også personer i Bibelen, som oplever at være trætte og udmattede. Det gælder for eksempel profeten Elias. Han var en Guds tjener, men alligevel oplever han på et tidspunkt at blive mismodig og træt.

    "Sådan var det ofte for profeterne og andre bibelske personer. Der var tidspunkter, hvor de slet ikke magtede livet. De orkede næsten ikke at fortsætte tjenesten. Men vi kan også læse om, at Gud giver dem kraft til at komme videre. Det oplevede Elias også."

Gud hjælper sine børn

Elna har selv mange gange oplevet, hvordan Gud greb ind og gav hende nye kræfter.

    "Jeg har oplevet, at jeg var træt, inden jeg skulle af sted på en opgave, og så har jeg sagt til Jesus: 'Nu må du give mig det, jeg har brug for', og så har jeg igen og igen oplevet, at jeg fik det, jeg trængte til," fortæller missionæren.

    "Vi kan let tænke, at det er da ikke noget at belemre Gud med, men det er jo virkelig det, han ønsker. Han vil så gerne, at vi skal komme til ham, og så giver han os det, vi har brug for. Det er fra ham, hjælpen kommer," siger Elna og peger på løfterne i Esajas' Bog kapitel 40:

    "Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes" (Es 40,28-31).

    Elna synes, at løfterne i Esajas kapitel 40 er meget opmuntrende.

    "De, der håber på Herren, får nye kræfter. Det er det, vi oplever igen og igen. Han giver os ny styrke, og så kan vi lidt mere, end vi havde forestillet os."

I nærværet med Gud

Missionæren på Fyn mener også, at det er vigtigt at pege på, hvordan Gud giver sine børn nye kræfter og nyt mod.

    "Det er i nærværet med Gud, at han giver os ny styrke til livet," forklarer hun. "Det er gennem evangeliet, gennem Guds ord og sakramenterne. Når jeg har været til nadver, har jeg det sådan, at nu kan jeg klare en uge mere. Det er uforklarligt. Tænk, at det kan betyde så meget, men sådan er det, når det er Jesus, det handler om. Det er en stor gave," understreger hun.

    Gud bruger også andre mennesker til at opmuntre os. Menighedens fællesskab har stor betydning.

    "Vi er afhængige af at komme hen til de steder, hvor Guds ord lyder. Også for fællesskabets skyld. Vi oplever igen og igen, hvordan vi kan få opmuntring og hjælp fra andre mennesker. Mennesker kan være som engle, de kan være sendebud fra Gud, som kommer med trøst fra ham," siger hun.

    "Gud arbejder, og det gør han på mange måder. Han opdrager os. Men der er ikke to af os, der er ens, og som skal have det på samme måde. Nogle gange skal vi mærke hans kærlige hånd, og andre gange skal vi have en formaning. Men det er så godt, at vi må have lov til at være dem, vi er. Vi skal ikke gøre os fortjent til noget som helst."

Gud vil bære os

Esajas' Bog er fuld af gode vers, som kan vejlede og hjælpe mennesker i troen. Elna nævner et par andre vers fra Esajas' Bog, som hun holder meget af. Det er ord, som kan være med til at give ny styrke i troen.

    "I Esajas 43,4 står der: 'Du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig.' Og i Esajas 46,3-4 siger Herren: 'Lige fra fødslen blev I løftet op, I blev båret fra moders liv. Til I bliver gamle, er jeg den samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed'."

    Bibelordene taler om Guds folks afhængighed af Gud, men også om hans store kærlighed og trofasthed mod sit folk.

    "Hele livet igennem er vi afhængige af Gud. Men han bliver aldrig træt af at bære på os, lige meget hvad der rammer os. Han bliver heller ikke træt af at tilgive os. Vi er hans børn, og han bærer os som børn. Lige fra fødslen blev vi løftet op og båret fra moders liv. Vi blev båret til dåben, og lige til vi bliver gamle, er han den samme. Han vil bringe os i sikkerhed på den nye jord. Hele vejen vil Gud bære os," understreger Elna.

    Missionæren har tænkt på, at der er forskel på at klamre sig til Gud og at blive båret af Gud.

    "Det bliver ikke frihed, hvis vi tænker, at det afgørende er, at vi klamrer os til Gud. Så bliver troen til noget, vi skal gøre. Men det er trygt at tænke på, at vi må lade ham bære os. Hele livet som et Guds barn afhænger af Gud," forklarer Elna.

    I Esajas' Bog fortælles der også om forskellen mellem at tro på den sande Gud og at tro på tomme afgudebilleder.

    "Det er vigtigt at få med, at vi har en levende Gud. Vi tilbeder ikke ting, der bliver lavet af det ene eller det andet materiale. Vi kan tænke om dem, der lavede afguder af træ eller sten: Hvordan kunne de gøre det og tro, at afguderne hjalp dem? Men der er mange andre ting, der kan være vores afguder. Derfor er det vigtigt, at vi bygger på det, der holder, at vi kender den levende Gud," siger hun.

Vi kender slutningen

"Når mennesker læser en spændingsroman, sker det indimellem, at de kigger bag i bogen og læser slutningen først, for de vil lige se, hvordan romanen ender. For os som kristne er det sådan, at vi kender godt slutningen, for Gud har fortalt os, hvordan det ender. Det hele står faktisk i Bibelen. Der står en masse om, hvordan det skal blive," pointerer missionæren.

    "Vi kan godt blive både bange og usikre, når vi ser på alt det, der sker rundt om i verden. Men vi har en fast grund at leve på, og det er det, Jesus har gjort for os. Det giver tryghed. Han har en plads til os på den nye jord. Det giver tryghed, også når vi oplever, at vi bliver ældre og ikke kan så meget som tidligere."


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter