Himlens sluser har åbnet sig - indremission.dk
Indre Missions Tidende

03.08.2014

Himlens sluser har åbnet sig

Historien om Haderup Bibelcamping er en dans på roser, hvor vi ind imellem ramte en torn




Når en moden mand med en klump i halsen takker for alt, hvad Hadrup Bibelcamping har betydet for ham og hans familie, så gør det indtryk.

    Taknemmelighed var den gennemgående røde tråd, da der blev fejret 25-års-fødselsdag for en af IM's mindre bibelcampinger.

En park i grusgraven

Historien om Haderup Bibelcamping hænger nøje sammen med historien om Jens Jensens Anlæg, som er en park, der ligger i byens udkant. Jens Jensen var en driftig mand, der for omkring 100 år siden skabte en spændende park i sin "baghave", der var en nedlagt grusgrav.

    Kommunen accepterede at overtage anlægget som en arv, der var betinget af, at det skulle drives videre i kristen ånd.

    Der har i omkring 50 år været en campingplads på den 8.000 m2 store plæne i anlægget, og et ægtepar fik en vision om at bygge et nyt cafeteria i tilknytning til anlægget. Men det turde de kun realisere, hvis Indre Mission ville begynde at afholde bibelcamping på pladsen.

Ikke mere pladsproblemer

For 25 år siden blev den første bibelcamping på stedet afholdt, og cafeteriaet blev bygget. Siden har menighedsrådet købt cafeteriaet og indrettet det til sognehus. Alt på pladsen drives i dag på frivillig basis styret af en støtteforening.

    Arealerne har ind imellem været fyldt til trængsel. En kort årrække var der en ungdomscamping på en idrætsplads et andet sted i byen, men det var for besværligt med den store afstand.

    I år er pladsproblemerne blevet løst på en rigtig god måde, fortæller Jens Anton Pedersen, der er med i bestyrelsen for støttekredsen. Han viser vej gennem en stump skov, hvor der i samarbejde med borgerforeningen er anlagt en ny sti. Efter fem minutter kommer vi til en mark på 9.000 m2, som de har lejet af kommunen. Her holder bibelcampingens unge til, og sådan vil det også være fremover.

Nu er der tørt

Pladsen nede i anlægget har været plaget af, at der ved store nedbørsmængder stod vand.

    "Vores problemer med vand er løst nu," fortæller Jens Anton. "I forbindelse med en omlægning af overfladevandet i hele byen, er der lagt et stort rør ned gennem pladsen. Fem kloakker opsamler regnvandet, og niveauet på pladsen er hævet med op til en meter."

    For nogle uger siden var der et skybrud, som gav mere end 40 mm. I løbet af et øjeblik var hele pladsen afvandet.

Fire forskellige campinger

Der er bibelcampinger fire gange om året i Jens Jensens Anlæg. Pinsecamping og seniorcamping klarer sig med sognehuset som mødested. Den almindelige bibelcamping og bibelcampingen "Med hjerte, mund og hænder", der tager hensyn til "mennesker med særlige behov" har et af IM's store mødetelte til arrangementerne.

    Flere udtrykker glæde over, at folk er så trofaste til at komme på Haderup Bibelcamping. Man kommer til at kende de fleste, og der opstår venskaber, som rækker ud over de dage, bibelcampingen varer.

    Et statistisk tjek i et fortelt fyldt med unge bekræfter, at der er en stor trofasthed. På spørgsmålet om, hvor mange af dem, der kom på Haderup Bibelcamping som børn, rækker alle undtagen én hånden op.

    "Men jeg har kun været med her i 16 år," bemærker en af de fyre, der markerede.

    "Hvor gammel er det nu, at du er?" spørger en af pigerne.

    "16 år," lyder svaret til alles morskab.

De unge gamer

Et fortelt er flydt med computere og en gruppe unge er dybt opslugt.

    "Vi gamer Counter Strike," lyder forklaringen. Det viser sig at være noget på internettet, man kan spille med eller mod hinanden som gruppe.

    "Men skulle I ikke bruge ferien ude i solen i stedet for at sidde inde i et fortelt," lyder udfordringen fra én, som ikke gamer.

    "Jeg har hørt, at det er kræftfremkaldende," kommer det rapt fra en af spillerne.

    Der er igen tvivl om, at de hygger sig og har det godt sammen, og nogle minutter senere står flere af dem på scenen som medlemmer af lovsangsbandet.

Navnet Jesus

Hen under aften deltager omkring 200 i en god middag med grillkød på menuen, og så er der festaften.

    Første sang er "Navnet Jesus blegner aldrig".

    "Det er i det navn, vi har været samlet gennem alle årene, og det er i det navn, vi er blevet velsignet," siger missionær Heri Elttør, der er mødeleder.

    Aftenen markerer 25 års bibelcamping i Jens Jensens Anlæg, men Guds ord er blev forkyndt på stedet i hundrede år gennem søndagsskolestævner, pinsestævner og mange andre kristne arrangementer.

    "Vi bygger på skuldrene af dem, der gik forud," som mødelederen udtrykker det.

Ånden skaber troen

"Gennem hele IM's historie blev vi båret af navnet Jesus," siger sognepræst Anders Dalgaard i festtalen. Han røber, at der for nogle år siden var overvejelser om at lukke Haderup Bibelcamping, der var nede i en bølgedal. "I dag kan vi se, hvorfor Gud ville, det skulle fortsætte," konkluderer han.

    Han understreger, at præsten, missionæren og børnekonsulenten ikke skaber troen hos nogen. "Troen ar altid et resultat af Helligåndens arbejde – intet mindre. Men mange har ladet sig bruge som redskaber for Helligånden. Og det sker fortsat. Navnet Jesus er ikke blegnet, og det er dit billede i Jesu hjerte heller ikke."

Snesevis af lagkager

Efter en lang kaffepause med snesevis af lagkager, var der hilsner til den 25-årige fødselar.

    "For mig er det største de mange gange, vi har erfaret, at Ordet har gjort sin gerning," sagde missionær Finn Najbjerg. Han var med i opstarten og er nu med igen. "Men det er også stort at tænke på den enorme frivillige indsats, som har gjort dette sted muligt."

En berigelse

Hans Tølbøl fra støtteforeningen bag Jens Jensens Anlæg takkede Indre Mission for at holde bibelcamping i anlægget. "Det er bibelcampingen, der er grundlaget for, at anlægget stadig kan eksistere," lød hans vurdering.

    "Når vi sidder en lille folk til møde i IM her i Haderup, så er det af stor betydning for os at tænke på bibelcampingerne. De er en berigelse for os."

    Konsulent Hanne Pedersen fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) har været med på Hadrup Bibelcamping i 20 år. "Jeg blev engageret som frivillig i de dejlige børnemøder. Dengang drømte jeg ikke om, at det skulle føre til en ansættelse i DFS," siger hun.

    Hun glædede sig over, at på Haderup Bibelcamping kan alle generationer hygge sig sammen.

En dans på roser

"Det hele har været en dans på roser, hvor vi ind imellem også ramte en torn," sagde missionær Bent Kjær Andersen, der har ansvar for en stor del af IM's teltarbejde. Han mindes som flere andre de problemer, der har været med vand.

    "En aften skulle man have gummistøvler på for at komme hen til bogbordet. Det er vist den eneste aften, hvor vi ikke solgte en eneste bog," erindrer han. "Himlens sluser har åbnet sig over Haderup – også åndeligt."

    Aftenen blev rundet af med en bemærkning om, at taknemmelighed havde været den gennemgående tråd. "Hvis du skylder tak til et menneske, så sig det personligt," lød den afsluttende opfordring.



Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter