Hovedbestyrelsen satte det lange lys på - indremission.dk
Indre Missions Tidende

Hovedbestyrelsen holdt sit møde i Bethesdas billedsal forud for årsmødet.

17.06.2021

Hovedbestyrelsen satte det lange lys på

Langsigtede tanker for Indre Missions arbejde og afsked med mangeårigt bestyrelsesmedlem prægede hovedbestyrelsesmødet i juni.
Hovedbestyrelsens (HB) møde i Bethesda i København forud for årsmødet var præget af de mere langsigtede tanker for Indre Missions arbejde. Både når det drejer som om den interne kommunikation i bevægelsen, samspillet med folkekirken og IM’s bidrag til den offentlige debat.

En arbejdsgruppe havde forud for mødet arbejdet med, hvad IM’s rolle og profil er, samt hvordan bevægelsen bliver bedre til at kommunikere det. Det førte til en livlig drøftelse og kaldte mange ideer og holdninger frem.

Som en del af denne debat havde bestyrelsen inviteret Jonas Adelin Jørgensen, som er akademisk medarbejder ved Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Han redegjorde for begrebet offentlighedsteologi, som handler om, hvad kristendommen særligt har at sige ind i samfundsdebatten. Dette mundede ud i en debat om, hvad og hvor meget IM skal blande sig i.

Status på pejlemærkerne

I forbindelse med IM’s 150-årsjubilæum vedtog hovedbestyrelsen otte pejlemærker, som siden har tjent som rettesnor for ledelsens prioriteringer. Ved dette møde gjorde bestyrelsen endnu en gang status over, hvordan pejlemærkerne har sat sig spor i arbejdet, både centralt og i regionerne, og hvor der fremadrettet skal fokuseres.

Himmelske Dage, tidligere Danske Kirkedage, har gennem de seneste år gennemgået en markant forandring. Bestyrelsen drøftede, hvad denne udvikling betyder for IM’s engagement i Himmelske Dage.

Tak til Erik Back Pedersen

Dette HB-møde blev det sidste for Erik Back Pedersen, der efter 21 år har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Det blev markeret ved en festaften på Hotel Hebron, hvor flere bestyrelsesmedlemmer rettede en meget personlig tak til Erik Back Pedersen for hans indsats i IM.

Fra 1. august indtræder Tonny Dall Sørensen som nyt medlem af HB.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter