IM styrer stadig efter otte pejlemærker - indremission.dk
Indre Missions Tidende

06.05.2016

IM styrer stadig efter otte pejlemærker

I snart fem år har otte pejlemærker hjulpet Indre Missions Hovedbestyrelse til at holde kursen
I snart fem år har otte pejlemærker hjulpet IM's hovedbestyrelse til at holde kursen for missionsbevægelsen i en periode med store forandringer og mange udfordringer.

    "Nogle af pejlemærkerne har vi brugt meget tid på. Ikke mindst nummer 6, som handler om forvaltning af ressourcer og forenkling af strukturer og arbejdsgange. Arbejdet med den nye medarbejderstruktur og på at få økonomien i balance har taget meget tid og opmærksomhed. Men også flere af de andre pejlemærker har fyldt," siger formand Hans-Ole Bækgaard, som for tiden skriver på sin formandsberetning, der skal aflægges om en måneds tid på Årsmødefestivalen den 3.-5. juni.

Forkyndelse og mission

Det første pejlemærke handler om forkyndelsen, hvor hovedbestyrelsen sidste år formulerede seks kendetegn for forkyndelsen i IM, som den seneste tid er blevet uddybet i en artikelserie i IMT. Desuden har IM været en aktiv del af "Projekt God Forkyndelse" sammen med en række andre organisationer.

    Pejlemærke 2 handler om national og international mission og diakoni, hvor IM og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler bl.a. har engageret sig i et børnehjemsprojekt i Indien.

    "Og lige nu er der meget fokus på, hvordan vi tager hånd om de flygtninge, som kommer til Danmark i et omfang, vi ikke havde forudset for fem år siden," indskyder generalsekretær Jens Medom Madsen. Et vigtigt fokusområde i hans arbejde er netop at inspirere til mission.

    Pejlemærke 3 er at blande sig i offentlige og aktuelle debatter. Her forsøger IM at være mere offensiv end tidligere.

    "Vi har et ansvar for at lade missionsfolkets røst lyde ind i den samfundsmæssige debat, hvor det er relevant. Og vi søger bevidst samtaler i kirkelige og politiske sammenhænge for at gøre vores synspunkter gældende," siger Hans-Ole Bækgaard.

Byg broer over kløfterne

Det fjerde pejlemærke er at styrke det lokale arbejde og bygge bro mellem generationerne. Her ligger en udfordring og venter.

    "Hvordan sikrer vi gode vilkår for vores lokale arbejde? Hvordan kan ressourcestærke IM-fællesskaber tage medansvar for de mindre fællesskaber? Og hvad kan vi sammen gøre for, at nye generationer vil finde sig til rette i IM? Fra landsbevægelsen og hovedbestyrelsen kan vi gøre noget, men den største arbejdsopgave ligger lokalt," siger Hans-Ole Bækgaard. Han opfordrer derfor alle lokale IM-fællesskaber til at overveje, hvordan man kan bygge broer over de kløfter, som findes i IM, ikke mindst mellem generationerne.

Større forståelse for IM

Pejlemærke 5 er et ønske om at engagere sig i folkekirken og skabe netværk til teologistuderende, sogne-, valgmenigheds- og frimenighedspræster. På det punkt oplever både Hans-Ole Bækgaard og Jens Medom Madsen stor åbenhed.

    "Der er kommet flere nye biskopper og en ny kirkeminister til, og det har skabt et klima i den folkekirkelige debat, hvor vi ikke kun taler om det, vi er uenige om. Jeg oplever en større forståelse for, at IM har noget positivt at byde ind med. For eksempel når mange flygtninge i denne tid fordeles ud over hele landet. Her kan vi noget med fællesskab og omsorg, som folkekirken mange steder har svært ved," siger Hans-Ole Bækgaard.

    Også i forhold til fri- og valgmenighedsdannelser oplever de, at Indre Mission får lov at spille en positiv rolle.

    "Flere steder i landet, hvor man overvejer at etablere en fri- eller valgmenighed, sender de selv bud efter os for at høre, hvad vi mener og kan tilbyde i den pågældende situation. Man ønsker at have IM med i processen. Det synes jeg er positivt," siger Jens Medom Madsen.

Pas på de frivillige

Pejlemærke 7 handler om at give IM's medarbejdere de nødvendige kompetencer til at løse fremtidens opgaver. "Men også om at gøre IM til en attraktiv arbejdsplads, hvor man udvikler sig fagligt," siger Hans-Ole Bækgaard.

    Det 8. og sidste pejlemærke handler om frivillighedskultur.

    "IM har brug for mange frivillige. Derfor må vi virkelig påskønne den frivillige indsats og skabe rammer for frivilligheden, hvor vores frivillige ikke brænder ud, eller hvor opgaverne bliver så store og uoverskuelige, at ingen vover at melde sig," siger formanden.

    "Et af redskaberne kan være frivillighedskontrakter, hvor opgaver og forventninger beskrives grundigt, og der sættes tid på opgaven, så den frivillige ved, hvad han eller hun siger ja til," tilføjer generalsekretæren.

Sæt det på dagsordenen

De otte pejlemærker er ikke kun et redskab for hovedbestyrelsen. De er i høj grad også relevante og anvendelige i de lokale IM-bestyrelser, mener Hans-Ole Bækgaard og Jens Medom Madsen. De opfordrer derfor alle lokale samfundsråd til med jævne mellemrum at sætte pejlemærkerne og de medfølgende spørgsmål på dagsordenen og gennemgå dem ét for ét.

    "I det lokale IM-arbejde må vi også forholde os til forkyndelse, mission, diakoni, og den aktuelle debat. Og vi må overveje, hvordan det går med generationskløften og forholdet til den lokale kirke og præst. Og ikke mindst må vi overveje, hvordan vi bruger og prioriterer vores ressourcer, og hvordan vi udruster og hjælper vores lokale frivillige, så de ikke brænder ud. Her vil pejlemærkerne være et rigtig godt redskab at styre efter," siger de.

De otte pejlemærker findes til download på indremission.dk/pejlemaerker


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter