Indsamling er båret af den gode historie - indremission.dk
Indre Missions Tidende

30.09.2016

Indsamling er båret af den gode historie

Anna-Kathrine T. Pedersen er ny indsamlingskonsulent i IM. Hun vil formidle gode missionshistorier til giverne
Indre Missions nye indsamlingskonsulent er ret gode venner med tal. Privat hjælper tallene hende økonomisk til ikke at bruge mere end det, hun har.

    "Hjemme hos os har vi et begreb, der hedder 'ikke-penge', som betyder, at vi ikke kan købe fine nye ting for penge, vi ikke har," fortæller Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, der har det godt med budgetter og regneark.

    Arbejdsmæssigt betyder tal rigtig meget.

    "De er mine venner i indsamlingsarbejdet, fordi de fortæller en historie om, hvordan mennesker engagerer sig i missionsarbejdet. Det er en viden, som jeg kan bruge, når jeg eksempelvis vil invitere mennesker ind i et mere forpligtende engagement som en gavebrevsordning," siger Anna-Kathrine.

Fik penge med i søndagsskole

Anna-Kathrine begyndte på sit nye job i Indre Mission den 1. september, men Indre Mission er ikke en fremmed størrelse for hende. Hun blev dus med bevægelsen, før hun kunne gå. Hendes forældre var aktive i Indre Mission i Godthåb, der ligger syd for Aalborg, og de tog hende med til møde i missionshuset.

    "Jeg husker rigtig mange møder, hvor jeg faldt i søvn på bænken, fordi jeg var træt efter en lang skoledag," forklarer Anna-Kathrine, som ikke var ret gammel, da hun blev kendt med indsamling.

    "Jeg fik penge med i søndagsskole, hvor vi samlede ind til missionsarbejdet i Afrika," siger indsamlingskonsulenten, der blev grebet af indsamlingsprojekter på efterskolen. Børkop Højskole fik også betydning for hendes givertjeneste.

    "Jeg blev bevidst om, hvilke områder der skulle tilgodeses med mine penge."

Arbejder bedst i team

Indsamlingskonsulenten skjuler ikke sin alder. Hun har rundet de 49 år og beskriver sig selv som en person, der er let at tænde i brand for en sag.

    "Jeg er let at engagere. Den anden side af det er, at jeg kan miste modet, hvis jeg ikke har nogen at stå sammen med i de opgaver, jeg er engageret i. Derfor trives jeg bedst med at være en del af et team, hvor vi i fællesskab arbejder for en sag," forklarer Anna-Kathrine.

    Det gjorde hun også klart, da hun søgte om stillingen som indsamlingskonsulent i Indre Mission. Det er en toårig projektstilling, hvor hun blandt andet skal arbejde med, hvordan man kan vende det faldende gavetal i Indre Mission.

    "Det er en stor opgave, som skal løses i fællesskab med andre medspillere," fortæller indsamlingskonsulenten, der er glad for, at hun får et indsamlingsudvalg at arbejde sammen med. Ligesom hun har et team af kollegaer, som hun kan spille sammen med.

    "Vi skal gøre, hvad vi kan, for at sætte fokus på indsamling og givertjeneste på en vedkommende og troværdig måde, men det er op til giverne, om de griber det."

Den gode historie

Anna-Kathrine har en spraglet taske fyldt med gode erfaringer, som hun kan bruge i indsamlingsarbejdet, så det får givernes opmærksomhed. Anna-Kathrine tænker blandt andet på den periode, hvor hun og familien arbejdede i Armenien, eller da hun var missionssekretær i Promissio.

    "Jeg har lært, at mennesker er mere tilbøjelige til at støtte et arbejde, hvis de kan se visionen klart. Det gælder også for mig selv. Indsamling er båret af den gode historie fra missionsarbejdet. Der, hvor vi kan se sammenhængen mellem visionen og det arbejde, der foregår, flytter det noget. Det handler meget om, hvordan vi får den gode historie kommunikeret ud til giverne, så den bliver så konkret som mulig og giver ejerskab for arbejdet. Det skal være sådan, at giverne oplever, at de bliver en del af historien," siger Anna-Kathrine.

    "Jo mere konkret historien bliver fra missionsarbejdet, des flere kommer til at brænde for arbejdet. Det er vigtigt, at giverne hele tiden bliver inddraget. Hvis de ikke bliver det, kan vi risikere at miste dem."

    Inden Anna-Kathrine begyndte som indsamlingskonsulent, havde hun nogle år som fundraiser i Kristeligt Forbund for Studerende.

    "Jeg har arbejdet i flere kirkelige organisationer, der har fokus på indsamling. Gennem det har jeg erfaret, at én af mine kompetencer er opbygning af en kirkelig organisation, så det økonomiske engagement fremmes, og de frivillige gaver, der kommer, forvaltes bedst muligt," siger indsamlingskonsulenten.

Den dårlige samvittighed

Anna-Kathrines væremåde indbyder til en god samtale. Snart ler hun hjerteligt, snart lytter hun eftertænksomt. Hun har erfaret, at samtalen med giverne er meget vigtig i indsamlingsarbejdet.

    "Jeg er blevet overrumplet over menneskers giverglæde," forklarer Anna-Kathrine. "Jeg har mødt det i samtaler med mennesker, der har givet til en sag gennem mange år. De er taknemlige over det, de har fået. Derfor glæder de sig over at give. Det har jeg stor respekt for." Hun vil gerne dreje menneskers fokus i givertjenesten.

    "Jeg tænker tit på, hvorfor ordet indsamling har en negativ klang, og mennesker med det samme får dårlig samvittighed. Det er min mission i formidling af indsamling, at jeg vil vende tilhørernes dårlige samvittighed til dyb taknemmelighed. Jeg vil gerne være med til at bevidstgøre mennesker om, at når de giver et beløb til mission, så gør de det, fordi de brænder for en sag, som de er dybt taknemmelige for," siger indsamlingskonsulenten.

    "Det vigtigste i alt indsamlingsarbejde er, at vi ikke bruger bundlinjen til at tale om indsamling. Det eneste, der kan legitimere indsamling, er vores vision."

Alt skal være i mission

Det er tydeligt, at indsamlingskonsulenten er inde på et område, som er hendes hjerteblod.

    "I indsamlingsarbejdet skal vi igen og igen holde Indre Missions vision frem: At vi skal lede til Jesus og leve i ham. Hvis ordene beskriver en virkelighed, der er vigtig for os, kan det også motivere os til at investere i visionen. Det er alt i vores liv, som skal bruges på det," understreger Anna-Kathrine.

    "Alt, hvad vi har, er en gave fra Gud, som vi skal forvalte."

    Indsamlingskonsulenten vil gerne gøre op med menneskers forestilling om, at givertjenesten hører til i en kasse for sig selv, som ikke har noget med det øvrige liv at gøre.

    "Jeg vil gerne have banket hul i den kasse, så givertjenesten flyder ud og inspirerer til, hvordan vi kan gøre godt med alt det, vi har fået," fortæller Anna-Kathrine.

Om Anna-Kathrine

Anna-Kathrine Thunbo Pedersen bor i Kolding, hvor hun er gift med Per, der er præst i Kristkirken. Parret har fire børn, hvoraf de tre ældste er flyttet hjemmefra.

    Anna-Kathrine har været indsamlingskonsulent i Indre Mission siden 1. september. Hun er cand.theol. og har tidligere været familiekonsulent i Indre Mission, projektkonsulent i Armenien, missionssekretær i Promissio og fundraiser i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS).

Kontakt Anna-Kathrine

Du kan kontakte Anna-Kathrine på atp(at)imh.dk eller 82 27 13 30.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter