Initiativerne skal være lokale - indremission.dk
Indre Missions Tidende

30.03.2014

Initiativerne skal være lokale

For mange initiativer fra ministeriet vil bremse det lokale initiativ, vurderer den nye kirkeminister
Kirkeminister Marianne Jelved vil ikke love, at Indre Mission altid bliver repræsenteret i udvalg og kommissioner, men hun lover, at der ikke bliver gjort forskel på de kirkelige retninger.

    "Hvem man indbyder til udvalg og kommissioner afhænger helt af, hvad formålet er. I min forestilling er Indre Mission en kirkelig retning på lige fod med andre kirkelige retninger, som udmærket kan inddrages i forskellige sammenhænge," siger hun. "Hvis andre kirkelige retninger er med, så er Indre Mission også med. Ellers ville der mangle en røst."

Diakoni i kirken

For nylig offentliggjorde Kristeligt Dagblad nogle regnskabstal, der viste, at folkekirken kun bruger fem procent af sit budget til diakoni. Artiklen så helt bort fra det store frivillige arbejde, som foregår i folkekirken.

    Opstillingen var Kristeligt Dagblads måde at fremstille det på, siger kirkeministeren. Hun vil gerne se de frivillige folkekirkelige organisationer som noget, der helt naturligt hører med, når man omtaler folkekirken.

    "Men som kirkeminister har jeg ikke nogen mening om, hvor meget for eksempel diakonien skal fylde. Det gælder naturligvis de frivillige organisationer, men det gælder også den officielle folkekirke. Det er virkelig den enkelte kirke - det enkelte menighedsråd, der må afgøre, hvad der på deres sted skal bruges på det ene og det andet."

Aktiviteten bestemmes lokalt

I en avisoverskrift blev hun citeret for at sige, at det er hendes opgave at sørge for, at der er aktivitet i folkekirken.

    "Sådan kan jeg godt have formuleret mig. Men det er ikke mig, der skal gå ud og bestemme, hvad det er for en aktivitet, der skal være," understreger hun. "I den opfattelse, jeg har af folkekirken og hele den kristne tradition, er det menigheden, der er omdrejningspunktet. Det er menigheden, der afgør, hvor man lægger vægten. Det er det enkelte menighedsråd, der ser de opgaver og muligheder, som ligger foran dem. Den lokale selvbestemmelsesret er helt afgørende. Man kan ikke sidde inde på Slotsholmen og lave detaljerede regler om, hvordan det skal se ud ude i landet. Det ville være totalt spild af kræfter, og sikkert også modvirke lokale initiativer."

Vil gerne i dialog

Marianne Jelved har ikke planer om selv at tage initiativ til konferencer eller andet, der skal inspirere det kirkelige liv.

    "Men hvis nogen beder mig gå ind i et eller andet, er jeg positiv. Det kan jo være, nogen mener, at det vil være rart, hvis kirkeministeren inviterer til en konference eller noget, der for eksempel handler om samarbejde eller om, hvordan fremtiden skal se ud. Så er jeg med på det.

    Men det står også kirkeministeren frit for at tage initiativer i forhold til at være i dialog med dem, man er minister for. Det er en kæmpe ambition for mig at være i løbende dialog med dem, der er berørt af Kirkeministeriets arbejde. Jeg har en ambition om at være den, der kan formidle og skabe rammerne for samtale og udvikling, hvis nogen har brug for det, og det gælder alle retninger inden for det kirkelige liv."

Et kommunalt anliggende

Marianne Jelved har ingen kommentarer til spørgsmålet om konfirmandundervisning i skoletiden.

    "Det er et rent kommunalt anliggende. Det er en forhandling, der foregår mellem dem, der har ansvar for skolerne, og så de præster, der forestår konfirmandundervisningen. Hvis nogle præster får brug for kirkeministerens opbakning, så får de den ikke. Det er vigtigt, at vi lader kompetencerne ligge, hvor de hører hjemme, og jeg går ikke ind i noget, der er et kommunalt anliggende."

    Hun nævner, at hvis præsterne får problemer, har de mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens afgørelser.

    Det samme sker, hvis man spørger om hendes holdning til, at studerende ved Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut ikke får SU. "Det må du spørge uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen om. Det handler om en faglig akademisk bedømmelse."

Kompliceret at lukke kirker

Inden Marianne Jelved blev kirkeminister, fik hun en lille forsmag på udfordringerne. Kirkeminister Manu Sareen erklærede sig inhabil i en sag, hvor Københavns Stift søgte om at få en række kirker taget ud af brug, og så blev sagen overdraget til hende som kulturminister.

    "Jeg troede, da jeg startede samtalerne med de 14 menighedsråd i København, at jeg gennem samtalerne ville finde frem til procedurer for sammenlægninger af sogne og nedlægning af kirker," forklarer hun.

    "Da jeg var færdig med samtalerne, vidste jeg, at det ikke kan lade sig gøre. Ikke to situationer er ens. Der er forskellige vilkår, forskellig historie, forskellige muligheder for, at andre overtager det, som vil falde bort, hvis en kirke bliver nedlagt. Derfor advarer jeg mod at tro, at man kan lave en køreplan, som kan bruges i alle tilfælde. Det kan man hverken i byen eller på landet.

    Nogle steder er det ret enkelt at lægge et menighedsråds aktiviteter, for eksempel af diakonal art, over i en anden kirke. Andre steder kan det ikke lade sig gøre, fordi der ikke er en kirke, der er egnet til det."

Er selv kirkelig

"Jeg har haft et nært forhold til folkekirken hele mit liv. Den er en naturlig del af min families liv. Jeg har et stærkt tillidsforhold til kirken," fortæller kirkeministeren.

    Hun mener, man fint kan være kirkelig uden at gå i kirke hver søndag. "Jeg er måske nærmest en mærkedagskirkegænger, men jeg er meget glad for ritualerne. Jeg er glad for det fællesskab, hvor man har noget sammen."

    Det passer hende fint at være både kulturminister og kirkeminister. "Kirken spiller en meget stor rolle i vores kultur, fordi kristendommen er en helt integreret del af den danske kultur - uanset om man er medlem af folkekirken eller ej. Kirken er en meget værdifuld del af den danske kultur," understreger hun, lige inden de minutter, hun kunne give til IMT, rinder ud.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter