Kristendom og danmarkskanon - indremission.dk
Indre Missions Tidende

06.01.2017

Kristendom og danmarkskanon

De fleste af de ti valgte samfundsværdier har rod i det kristne livs- og menneskesyn
Den 12. december blev den nye danmarkskanon offentliggjort. Den nu forhenværende kultur- og kirkeminister Bertel Haarder satte i sommeren 2016 gang i en proces, som skulle samle de 10 vigtigste kulturelle samfundsværdier. Der blev indsendt 2.425 forslag, som en fagjury fik skåret ned til 20 overordnede værdier. Disse 20 værdier blev med en offentlig afstemning på nettet reduceret til 10, som nu er offentliggjort som den endelige danmarkskanon. Den kristne kulturarv kom lige akkurat ind på 10. pladsen.

    Jeg har især hæftet mig ved to ting.

Ikke kanon

For det første, så er ordet kanon en rigtig dårlig betegnelse. Man kan mene meget om den slags kanonlister og særligt denne danmarkskanon ville sikkert have set en del anderledes ud for 10 år siden eller om 10 år. Den kan nok bedst ses som et udtryk for den aktuelle folkestemning, som jo hele tiden er i bevægelse. Derfor kan man også spørge sig selv, om ordet kanon er rigtigt at bruge om denne liste.

    Ordet kanon betyder rettesnor og udtrykker en norm, noget uforanderligt. Og det tror jeg næppe, vi kan sige om de 10 valgte samfundsværdier. Nok er de vigtige, men det er der også så meget andet, der er.

Kristen kulturarv går forud

For det andet, så er den kristne kulturarv på mange måder en forudsætning for de fleste af de øvrige værdier. Både værdierne Frihed, Lighed, Tillid, Velfærd, Frisind og Frivillighed har sit udspring i et kristent menneskesyn.

    De dele af verden, som vægter disse værdier højt, er alle steder, hvor den kristne tro har præget samfundet gennem århundreder. Der er tale om værdier, som vægter det enkelte menneske, dets personlige ansvar og rettigheder højt. Og det er værdier, som netop finder sin inspiration i den jødisk-kristne kultur, der har formet den vestlige demokratiske tænkning - ikke mindst siden reformationen i 1500-tallet.

    Så selv hvis den kristne kulturarv ikke var valgt med ind på listen over de 10 vigtigste samfundsværdier, så ville den alligevel have været til stede som en grundlæggende og uomgængelig forudsætning for alle de øvrige værdier. Med andre ord, så står der ”den kristne kulturarv” ud over hele danmarkskanonen.

    Den kristne kulturarv er den første og vigtigste samfundsværdi. Uanset afstemninger og kanoner.

Asbjørn Asmussen er kommunikationschef i Indre Mission.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter