Kritisk rapport om juridisk kønsskifte - indremission.dk
Indre Missions Tidende

30.10.2015

Kritisk rapport om juridisk kønsskifte

IM er en af organisationerne bag rapporten, som peger på konsekvenserne af loven
En række kirkelige organisationer og institutioner står bag en ny kritisk rapport om juridisk kønsskifte og de samfundsmæssige og kirkelige konsekvenser, der følger i kølvandet.

"Vi håber med rapporten at komme i dialog med politikere og landets biskopper om følgerne af den lovgivning om juridisk kønsskifte, der blev vedtaget sidste år. Jeg tror, at de havde en god intention med at tage hånd om gruppen af transseksuelle mennesker, men der blev truffet nogle beslutninger uden at gennemtænke alle konsekvenser," forklarer Hans-Ole Bækgaard, der er formand for Indre Mission.

Fakta

I IMT nr. 45 bringes der en sammenfatning af rapporten, der er skrevet af lektor, ph.d. Carsten Elmelund Petersen og udgivet i oktober. Hele rapporten kan hentes på Lohse.dk som både e-bog og pdf.

Forvirret kønsidentitet

Loven gør det muligt for alle, der oplever, at de hører til det andet køn, efter et halvt års betænkningstid at skifte køn ved at få tildelt et nyt personnummer. Det betyder, at transseksuelle eller andre, der er i tvivl om deres mandlige eller kvindelige kønsidentitet kan eksperimentere med deres køn og skifte køn. Samtidig er det fortsat muligt for en biologisk mand, der har skiftet køn til kvinde, at blive far til et barn, der altså skal kalde sin "far" for "mor".

"En alvorlig virkning af loven er, at der opstår en forvirring om køn, hvor kønnet gøres til et valg, der har mere vægt end det biologiske køn. Spørgsmålet er, hvad det betyder for menneskets identitetsdannelse og relationen mellem mennesker – og ikke mindst for børns tarv i deres opvækst," siger Hans-Ole Bækgaard.

"Synet på mennesket har været i skred i flere år, men lovgivningen om juridisk kønsskifte udstiller, at der ikke er nogen rammer for, hvordan vi skal forstå det, og at man ikke kan sige, at der er noget, som er rigtigt."

Friheden til at sige nej

En anden konsekvens af loven er, at biskopperne i februar i år udtalte, at det ikke skal være muligt for præster at sige nej til at foretage vielse af et par, der har fået foretaget kønsskifte.

"Det skaber en usikkerhed om, hvordan man er stillet som præst og som menighed, hvis spørgsmålet om frihed er op til den enkelte biskop. Præster har brug for samme lovsikrede frihed til at sige nej, som de har i forhold til vielse af fraskilte og vielse af homoseksuelle. Det er ikke nok med mundtlige tilkendegivelser af mulighed for fritagelse" forklarer Hans-Ole Bækgaard.

"Det er imod tidens lov og ånd at sætte begrænsninger op for mennesker i deres kønsudfoldelse. Spørgsmålet er, hvor meget man kan regulere i folks frihedsrettigheder. Samtidig sker det i dette tilfælde, at frihed for en meget lille gruppe, skaber tvang for andre."

Han ser en anden væsentlig udfordring i biskoppernes afgørelse.

"Det er et problem, hvis kirken automatisk anerkender de love, som staten vedtager, og sætter dem over sund fornuft og god bibelsk vejledning."

Hjælp og vejledning

"Den kritiske rapport er et forsøg på at pege på nogle af de konsekvenser, som følger af loven omkring juridisk kønsskifte. Vi håber, at regeringen vil se på loven igen, og at der kommer et udredningsarbejde og en høring om konsekvenserne. En ændring af loven vil give biskopperne mulighed for at se samlet på området igen," fortsætter Hans-Ole Bækgaard.

"Rapporten er også en hjælp og vejledning til de præster eller menigheder, der står alene i det."


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter