Måske er polygamiet det næste skridt - indremission.dk
Indre Missions Tidende

17.09.2015

Måske er polygamiet det næste skridt

Gammel kultur og etik vælter ind over vores tid, og vi kan føle os magtesløse
Af Anna og Leif Mortensen
Brevkassen

Spørgsmål

Til brevkassen

Når to af samme køn kan blive gift, og man kan blive skilt og gift flere gange, vil det være nærliggende, at der snart kæmpes for tilladelse til polygami, altså at man kan være gift med flere på én gang. Jeg er ikke i tvivl om, at det er imod Guds ord, men jeg undrer mig over, at det, så vidt jeg ser, ikke påtales i Bibelen, hvor der fortælles om jødiske konger, som har flere koner. Hvordan kan vi på den baggrund afvise flerkoneri?

Den spørgende

 

Svar

Kære Den spørgende

Tak for dit spørgsmål.

    Vi kan frygte, at du får ret i din bekymring om, at polygami efterhånden legaliseres. Du berører med dit spørgsmål udsagn i GT, som kan give både tankevanskeligheder og anfægtelser. Det er rigtigt, at vi flere steder i GT læser om konger, at de havde flere koner. Så vidt vi kan se, nævnes det nærmest konstaterende uden stillingtagen til det moralsk rigtige eller forkerte i forholdet.

    At GT omtaler – og at der også i en periode tolereres – flerkoneri må vel tilskrives den gamle pagts foreløbige karakter, og at den indeholder skyggen af det, som skulle komme, som det hedder i Hebræerbrevet. Ligeledes at slægtens videreførelse – som et nødprincip – nogle gange måtte gå foran den oprindelige vilje i budene.

    I den sammenhæng hører også udtalelser om svogerægteskab i 5 Mos 25,5-10. Svogerægteskabet skulle sikre, at en afdød brors navn blev ført videre. Det samme nødprincip gør sig gældende, når Moses gav tilladelse til, at et ægteskab kunne ophæves ved at udfylde et skilsmissebrev. Skilsmisse er ikke Guds oprindelige vilje, men i syndefaldets verden kan det forekomme som en nødløsning. Ligeledes taler både Jesus og Paulus om at afholde sig fra det gudvillede ægteskab, når særlige grunde gør sig gældende. Se Matt 19,11f og 1 Kor 7, 25ff.

Gud åbenbarer sig i historien

Det, vi må huske, er, at den kristne tro er en historisk tro. Gud åbenbarer sin vilje ind i historiske forhold og menneskeliv, der er præget af syndefaldet. Denne åbenbaring folder sig ud op gennem GT såvel i samspil som modspil med Guds gode vilje og menneskelig svaghed.

    GT er undertiden blevet beskrevet som en barnehånd, der peger fremad. Derfor gør der sig en foreløbighed gældende, men der er ingen tvivl om retningen. Med Jesus tager åbenbaringen det afgørende skridt, og i hans ord og handlinger skinner åbenbaringens lys i sin klarhed. GT er Guds ord og en værdifuld bog at læse, når det gælder at kende Gud og hans vilje, men den må læses i lyset af NT. På Jesu tid var flerkoneriet (polygamiet) stort set ophørt. Det kan være grunden til, at Jesus ikke tager spørgsmålet op.

Vi kan vise glæden

Men kan forhold synes os mindre klare op gennem GT, så lader NT og Jesus os ikke i tvivl om, at ægteskabet mellem én mand og én kvinde er Guds oprindelige vilje. Ægteskabet blev indstiftet i Edens have, og den ordning tog Adam og Eva med sig ud af Paradiset. Det betoner Jesus f.eks. i Matt 19,4f. når det hedder: "Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde."

    De bekymringer, du giver udtryk for i dit spørgsmål, kan vi fuldt ud tilslutte os. Som en flodbølge vælter gammel kultur og etik ind over os i nye klæder i vores tid, og man kan føle sig magtesløs. Men én ting kan vi gøre. Vi kan værne om vore egne ægteskaber som et forhold mellem én mand og én kvinde og vise glæden deri. På den måde kan vi være gode rollemodeller i den tid, der bliver vores.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter