Mere end 250 millioner kristne bliver forfulgt - indremission.dk
Indre Missions Tidende

16.05.2019

Mere end 250 millioner kristne bliver forfulgt

TEMA: Verden har aldrig oplevet så massiv kristendomsforfølgelse som nu, lyder det fra Åbne Døre
Situationen for de forfulgte kristne er igen kommet i søgelyset, efter at Sri Lanka i påsken blev ramt en af en række bombeangreb, som gik ud over kirker og hoteller. »Bombeangrebene i Sri Lanka kom bag på os. Sri Lanka har ikke været ét af de steder, hvor vi har haft vores primære fokus. De kristne er pressede, men lever ikke under ekstrem forfølgelse, som vi eksempelvis ser det i Indien,« forklarer René Ottesen, der er generalsekretær i Åbne Døre.

    »De meldinger, vi har på, hvem der står bag angrebene, er usikre. Jeg tror mere, at det har været nogle lommer af IS, der har forsøgt at skabe ustabilitet, end at angrebene er udtryk for en generel modstand imod kristne i Sri Lanka.«

    Åbne Døre på verdensplan offentliggør hvert år en liste, World Watch List, over de 50 lande, hvor der sker mest forfølgelse af kristne. Listen for 2019 viser alarmerende tal for forfølgelsen af kristne på verdensplan.

    »Verden har aldrig oplevet så massive kristendomsforfølgelser som nu. Mere end en kvart milliard mennesker lever dagligt under hårde forfølgelser,« fortæller generalsekretæren. Sidste år var tallet 215 millioner kristne.

    »Omfanget af forfølgelserne vokser meget stærkt.«

Eksplosiv forfølgelse i Kina og Indien

World Watch List viser, at forfølgelsen af kristne spreder sig mod øst.

    »I Indien og Kina er forfølgelserne nærmest eksploderet. Indien er rykket op i top ti over lande med massiv kristendomsforfølgelse, og på et år er Kina rykket 17 pladser op ad ranglisten,« fortæller René Ottesen.

    »I Kina satte regeringen sidste år hårdt ind mod den voksende undergrundskirke. Al onlinesalg af bibler og kristen litteratur blev forbudt, kristne kirker blev lukket, præster og biskopper blev fængslet, og kristne overvåges på gader og online som aldrig før.

    I Indien stormer koblingen mellem nationalisme og hinduisme frem. Er du inder, er du hindu – en tankegang, der er med til at fremmedgøre kristne i landet. Otte indiske stater har allerede indført en antikonverteringslov, som betyder, at man skal varsko de indiske myndigheder en måned før, hvis man vælger at konvertere fra hinduismen.«

De hviskende kristne

I mange år har Nordkorea indtaget førstepladsen på World Watch List. Nordkorea er det meste lukkede og utilgængelige land i verden, og de kristne lever under et hårdt pres. René Ottesen giver et eksempel på de ekstremt svære forhold.

    »I skolen kan et barn blive spurgt, om hans forældre læser i en sort eller rød bog, eller om de snakker med én, som ikke er der. Hvis barnet siger ja, kommer myndighederne i løbet af 24 timer. Hvis de finder kristent materiale, bliver begge forældre skilt ad og sendt i fangelejr og barnet i opdragelseslejr. Barnets bedsteforældre bliver også sat i fængsel, for man vil ikke have nogen former for kristen aktivitet eller udvikling i landet, « fortæller generalsekretæren.

    Når man læser bibler i Nordkorea, graver man dem ned i haven og graver dem op, når man skal læse i dem. Det sker i mørke, efter at børnene er kommet i seng. Ligeledes hvisker man bønner, og man synger hviskende.«

Positiv dødsforagt

Der sker også en voldsom forfølgelse i den muslimske verden. I landene omkring Afrikas Horn lever de kristne under brutale forhold. Samtidig sker der en modreaktion hos de forfulgte kristne.

    »I lande som Egypten udviser de kristne det, jeg kalder en positiv dødsforagt, for de fortæller om Jesus på gaden og til kolleger. De er ekstremt modige i deres måde at være troende på,« forklarer René Ottesen, der fremhæver, at den voldsomme forfølgelse af de kristne har den modsatte virkning end det, de har til hensigt.

    »Vi kan se, at jo større pres der er på kirken og de kristne, jo stærkere er missionsindsatsen, og jo flere kristne kommer der til. Derfor hører vi om rigtig mange, der kommer til tro på trods af forfølgelserne.«

Politisk vigtigt signal

Generalsekretæren i Åbne Døre glæder sig over, at rigtig mange fra politisk og kirkeligt hold i disse år bakker op om arbejdet med at synliggøre de forfulgte kristnes situation. Han ser udviklingsministerens initiativ til oprettelsen af trosfrihedskontoret under Udenrigsministeriet som et udtryk for det.

    »Der blev sendt et politisk vigtigt signal om, at Danmark i tråd med de andre lande i EU har fokus på, at de kristne er det største forfulgte mindretal i verden,« siger René Ottesen.

    »Som græsrodsbevægelse vil vi rigtig gerne samarbejde med politikere og kirkeledere om at støtte den forfulgte kirke.«

Åbne Døre opfordrer til at bede for den forfulgte kirke i verden. Læs mere om organisationen på opendoors.dk.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter