Når præsten siger ja til vielse af homoseksuelle - indremission.dk
Indre Missions Tidende

06.04.2014

Når præsten siger ja til vielse af homoseksuelle

Kan vi komme i vores sognekirke, hvis vores præst vil vie homoseksuelle par? IMT har modtaget et spørgsmål
Spørgsmål

Er de præster, der er villige til at foretage vielse af homoseksuelle ikke rigtige kristne eller rigtig troende? Skal vi afholde os fra at gå i kirke hos dem, fordi vi har hvert vores syn på den sag, når de ellers forkynder evangeliet og arbejder for at udbrede det til flest mulige i sognet.

    Vi havde det oppe at vende i vores bibelkreds, hvor der var en, der erklærede, at en sådan præst kunne vedkommende ikke bruge til noget, og vedkommende ville ikke mere komme i sognekirken. Men hvis nu præsterne trods vore forskellige synspunkter alligevel er troende mennesker, så er de vel brødre og søstre i Kristus - og hvad gør vi så? Jeg er i fuldstændig vildrede.

    Min mand og jeg har nu gennem mange, mange år haft vores gang og åndelige hjem i vores sognekirke. Jeg synes, det vil være meget smerteligt og uoverskueligt, at skulle forlade det. Vi finder stadig noget godt at tage med os hjem fra gudstjenesterne.

Den tvivlrådige

Svar

Kære "tvivlrådige"

Jeg forstår godt, at du vælger denne underskrift, for det er virkelig nogle vanskelige spørgsmål, som vi er rigtig mange, der tumler med. Jeg tror, at noget af det vigtigste for os alle er at snakke og bede sammen om disse ting, sådan som jeg også fornemmer, at I gør i bibelkredsen. Som kristne er vi en del af menighedens fællesskab, og derfor må vore tanker og overvejelser tages op i fællesskabet. I stiller en række konkrete spørgsmål, som jeg skal forsøge at besvare kort.

Er præster, der vil vie homoseksuelle, ikke rigtige kristne?
En kristen er en person, der er døbt og har en levende tro på Jesus som sin frelser. Dette kan godt være tilfældet, selv om man på mange områder ikke har forstået dele af det kristne budskab rigtigt. Vi kan og skal ikke udtale os om, hvorvidt en sådan præst har sit personlige forhold til Jesus i orden - men vi kan bede en stille bøn om, at det må være tilfældet.

Skal vi afholde os fra at gå i kirke hos en sådan præst?
Det, at en sådan præst udmærket kan være en troende søster eller broder, gør ikke automatisk vedkommende til en god præst. Det dybeste problem ved, at præsten siger ja til at vie homoseksuelle, er, at det viser, at præsten har et meget uheldigt syn på Bibelen. Kan man få Bibelen til at sige ja til homoseksuel vielse, har man forladt den klassiske bibeltro måde at læse den på. Dette vil afspejle sig på mange andre områder end lige spørgsmålet om vielse af homoseksuelle. Derfor vil det være vanskeligt at have fuld tillid til denne præst som forkynder og hyrde.

    På Indre Missions hjemmeside kan du læse en udtalelse fra Hovedbestyrelsen fra 10. september 2012: "Vejen frem". Her er en del vejledning om dette spørgsmål. Kort sagt er vejledningen, at på den ene side skal vi så vidt muligt fastholde vores engagement i det folkekirkelige arbejde - men samtidig må vi med beklagelse være åbne for, at det ikke altid kan ske i det lokale sogn. Vejledningen opfordrer til, at man søger forkyndelse hos præster, som protesterer mod det nye ritual, og eventuelt løser sognebånd til vedkommende eller på andre måder sikrer sig en hyrde, man har tillid til.

Når nu præsten vil udbrede evangeliet, skal vi så ikke blive og hjælpe vedkommende med det?
Det er vores største kald at udbrede evangeliet alle de steder, vi kan komme til det. Og hvad er mere naturligt end i sit eget sogn? Samtidig er det vigtigt grundigt at overveje, hvilket evangelium, man er med til at forkynde.

    På den ene side kan evangeliet om frelsen ved Jesus lyde klart fra en præst, selv om vedkommende går ind for homoseksuelle vielser. På den anden side kan vedkommendes forkyndelse og hyrdegerning som nævnt have andre alvorlige mangler. Og vil vi arbejde med på, at vore naboer kommer ind i den udgave af kristendommen?

    Det må altid være et lokalt skøn, om fordele eller ulemper ved et samarbejde med den pågældende præst vejer tungest. Vi er på ingen måder kaldet til at fordømme - men tydeligt kaldet til at bedømme. Denne bedømmelse må foregå lokalt, hvor det enkelte IM-samfund har fuld frihed til at træffe sine egne valg. Med i overvejelserne hører også hensynet til os selv: Hvis prisen for, at vi engagerer os i det lokale sognearbejde, er, at vi får en mangelfuld og måske ligefrem forkert forkyndelse og hyrdevejledning - kan vi så bevare livet og frimodigheden og skarpheden på, at Guds Ord altid er sandheden? For uden dette er vi ikke meget bevendt i mission og kan selv risikere at falde fra.

Citat fra "Vejen frem"

Jeg vil afslutte med et citat fra ovennævnte "Vejen frem" og ønske jer Guds velsignelse i jeres fremtidige overvejelser.

    "Vi vil handle forskelligt i den nuværende situation. Lokale kirkelige forhold, samvittighedsmæssige overvejelser og synet på folkekirken som enten bekendelseskirke eller som en rammeordning, vil have betydning for vores reaktioner. Vi ved, at nogle er rådvilde. Andre har allerede meldt sig ud af folkekirken - eller overvejer det - for at danne en evangelisk-luthersk frimenighed. Mange vælger at blive i folkekirken for der at modsige det, der er i strid med dens grundlag. Det er vigtigt uanset vores valg, at vi bevarer viljen til at lytte til hinanden og møde andre med respekt. Som missionsfolk må vi opmuntre hinanden til at fastholde en positiv dagsorden for mission, og vi må undgå at søge misforståelse og splid, som kan skabe ulykkelig og unødvendig splittelse.

    Uanset vores valg, må vi bevare viljen til at lytte til hinanden og vise respekt.

    Den positive dagsorden for mission må fastholdes, og vi må undgå unødvendig splittelse."

Carsten "Sprint" Korsholm Poulsen er undervisningskonsulent i Indre Mission.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter