Økonomien bliver mere fleksibel og nærværende - indremission.dk
Indre Missions Tidende

22.06.2014

Økonomien bliver mere fleksibel og nærværende

Vi har lavet mere mission, end vi egentlig havde råd til, siger formanden for IM's økonomiudvalg
Generelt skal Indre Missions økonomi deles op i to, mener økonomichef Jan Vogt Hansen, der er formand for Indre Missions økonomiudvalg. De to dele er den lokale og den landsdækkende økonomi.

    "Det går generelt godt i de lokale kasser, men på landsplan har vi haft en del udfordringer de senere år," forklarer han.

    IM's ledelse har brugt mange kræfter på at tilpasse udgifterne til indtægterne. "Det har allerede fået en lang række konsekvenser, men vi er ikke i mål endnu," siger han. "Vores hidtidige opbygning har gjort det vanskeligt at lave tilpasninger. I fremtiden vil den nye regions- og medarbejderstruktur blive et væsentligt redskab til at få en mere fleksibel udgiftsside."

Ikke på randen af konkurs

Til trods for et meget stort underskud på regnskabet i 2013, er Indre Mission ikke i en katastrofal situation. "Egenkapitalen har det stadig fint, så vi er ikke på randen af en konkurs," siger han. Han forklarer underskuddet på denne måde: "Vi har lavet mere mission, end vi egentlig havde råd til."

    Ifølge IM's formålsparagraf er det ikke noget negativt, mener han, men samtidig medgiver han, at det ikke er holdbart i længden.

    Han vil ikke være med til at kalde 11 millioner for et katastrofalt underskud. "Vi skal ikke så mange år tilbage, før vi finder tilsvarende store tal på minussiden, men dengang skyldtes det nogle ekstraordinære kurstab i forbindelse med finanskrisen. Men en del af underskuddet i 2013 skyldes desværre noget, der ikke sådan lige går over igen," lyder hans vurdering.

    Statens omlægning af beskatningen af medarbejderboliger, som medførte en HB-beslutning om at afhænde disse, betyder udgifter på flere millioner. IM har justeret lønninger m.v. i forhold til medarbejderne, så praksis svarer til Skats ændringer, men det betyder alligevel løbende højere udgifter for at opretholde den samme missionsindsats.

Testamentariske gaver falder

Når det gælder testamentariske gaver, må økonomiudvalget indstille sig på et generelt lavere niveau. For ganske få år siden lå indtægten på omkring 12-14 mio. kr. årligt i gennemsnit.

    I forhold til andre organisationer har IM tidligere været meget privilegeret, når det gælder testamentariske gaver. "Vi må nok indstille os på, at niveauet i fremtiden kommer til at ligge nærmere på de fem mio. årligt. Erfaringer fra andre organisationer og vores egne tal tyder på, at det er den virkelighed, der bliver fremtiden. Men lad os håbe, at vi tager fejl."

    Selv om virksomhederne samlet set giver overskud, er det også et område, økonomiudvalget følger tæt i disse år. Men heller ikke der er det enkelt at danne sig et generelt billede, da hvert år indeholder sine egne ekstraordinære forhold.

    "Udskydelsen af Sange og Salmer er et eksempel på et ekstraordinært forhold, der indvirker negativt på resultatet i 2013, men der er også generelle forhold, vi må forholde os til. Det har allerede fået konsekvenser for driften af Mørkholt Strand Camping. Vi håber, opstramningen og de nye tiltag dér vil betyde en forbedring af økonomien."

Almindelige gaver stiger

Jan Vogt Hansen henviser til, at nogle mener, antallet af deltagere i IM's lokale aktiviteter er faldende. "Hvis det er rigtigt, så er det i virkeligheden flot, at de almindelige gaver er stigende," siger han. "For så skal den enkelte jo give endnu mere for at vi kan holde niveauet."

    Selv om de almindelige gaver i kirkelige organisationer ofte opfattes som nøgletal for, hvordan det står til med opbakningen til arbejdet, så vil han ikke tolke en eventuelt lidt mindre årsgave som et katastrofetegn.

    "Der kan være mange årsager til udsving, så en mindre årsgave behøver ikke betyde, at tidligere givere har vendt IM ryggen," siger han. Samtidig understreger han, at behovet for en god årsgave ikke er mindre i år end tidligere – tværtimod.

    "Med den nye struktur begynder vi at flytte en del af ansvaret for økonomien ud i regionerne. Snart vil resultaterne begynde at vise sig i form af lokale ansættelser, og udgifterne til nogle aktiviteter vil også blive decentraliseret. Men gavebehovet for landskassen er ikke blevet mindre endnu," advarer han.

Udvikling og nye idéer

De udgifter, der plejer at blive dækket af hovedkassen, vil i fuldt omfang ligge der et stykke tid endnu. Og også i fremtiden vil der være brug for et ressourcestærkt landsarbejde. Men ved at økonomien gradvist flyttes ud i regionerne, vil den blive mere synlig og nærværende for den enkelte IM'er.

    "En organisation som Indre Mission fungerer bedst, når der både lokalt og på landsplan er gode ressourcer. Selv om økonomien i IM kan deles op i den lokale og den på landsplan, så hænger de to dele sammen. Gaver til IM på landsplan er i høj grad med til at styrke missionen lokalt."

    Til sidst vil han gerne understrege det, der har stået helt centralt i Økonomiudvalgets arbejde de senere år: "Vores største udfordring er at skabe et økonomisk fundament, hvor vi ikke blot arbejder med nedskæring og tilpasning, men også giver mulighed for udvikling og nye idéer."

Fakta

Et regnskab for 2013 kan findes i Årbog 2014, der var vedlagt IMT nr. 24.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter