Præster og lægfolk må stå sammen - indremission.dk
Indre Missions Tidende

23 sognepræster, frimenigheds- og valgmenighedspræster var samlet i Herning den 2. marts

16.03.2022

Præster og lægfolk må stå sammen

Præster i Region Midt tog positivt imod Indre Missions invitation til samarbejde om mission
Det er første gang, at Indre Mission har inviteret præster i et område til en erfarings og inspirationssamling. Mødet foregår den 2. marts i missionshuset i Herning i Region Midt.

Lige omkring 70 præster i den vestlige del af regionen er inviteret. 23 sognepræster, frimenigheds- og valgmenighedspræster møder op. Næsten lige så mange er forhindret, men har meldt tilbage, at de synes, det er et positivt tiltag.

»Jeg er rigtig glad for de positive tilbagemeldinger, vi har fået. Det har indfriet vores forventninger,« siger Hans-Ole Bækgaard, der er formand for Indre Mission og står bag initiativet sammen med regionsleder Hilbert Dam.

Formålet med samlingen formulerer Hans-Ole Bækgaard i sin indledning.

»Vi vil gerne sætte fokus på, hvordan præster og lægfolk kan stå sammen og samarbejde om at lede til Jesus og leve i ham, og hvordan Indre Mission kan byde ind med inspiration og ressourcer.«

Samspil mellem kirke og missionshus

»Vi har ressourcer, så vi kan spille hinanden gode,« fortsætter Hilbert Dam efterfølgende i et kort oplæg, hvor han nævner nogle af de områder, hvor Indre Mission kan bidrage med inspiration i sognene. Her nævner Hans-Ole Bækgaard også Indre Missions satsning med at stå til rådighed for menighedsrådene med inspiration og vejledning.

Bagefter er der lidt tid til samtale. Flere præster kommer med indlæg. Blandt andre Christoffer Olesen, der er præst i Vildbjerg, Nøvling, Timring og Tiphede. Han kommer ind på forholdet mellem kirke og missionshus.

»Sammen har vi rigtig meget, men vi har også noget, den anden ikke har. Jeg vil gerne have noget af missionshusets fællesskab over i kirken, og missionshuset vil gerne have noget af min adgang til mennesker i sognet. Hvordan får vi de to ting til at passe sammen, og hvordan kan vi støtte hinanden?« spørger sognepræsten.

Morten Mouritzen, der er præst i Vinding, tilføjer:

»Jeg synes mest, at det er Indre Mission, der har en udfordring. Jeg siger til mine lokale folk, at jeg som sognepræst kan skabe rammerne, men at det er dem, der skal gribe bolden og møde mennesker.«

Vi må rykke sammen

Sidst på formiddagen har John Ørum Jørgensen, der er tidligere provst og formand for Indre Mission, et indlæg.

»Som Kristustroende må vi rykke sammen. Der er brug for, at troende lægfolk og præster arbejder sammen. Der er mange opgaver, der skal løses,« fortæller han og nævner frivillighedskultur, evangelisation og diakoni.

Han slutter med et klart budskab til præsterne.

»Vi skal være bevidste om vores IM-baggrund, så vi ikke hænger og svæver i luften. Vi skal have en klar vækkelsesteologisk, luthersk profil, så vi ikke mister livskraften. Vi skal være bevidste om, hvor vi kommer fra. Så ved vi også, hvor vi skal hen.«

Lydhørhed

På vej ud ad døren er der flere af deltagerne, som synes, at det er et fint initiativ. Hans-Ole Bækgaard fremhæver det positive i at mødes.

»Jeg har oplevet en lydhørhed over for, hvordan vi kan gøre noget sammen. Det giver mening at tale sammen om, hvordan præster og lægfolk kan arbejde sammen,« siger formanden.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter