Samarbejde i fremtidens IM - indremission.dk
Indre Missions Tidende

09.03.2014

Samarbejde i fremtidens IM

En ny medarbejderstruktur er trådt i kraft. Nu er et oplæg til høring om IM's organisationsstruktur sendt til bestyrelserne
"Vi er kommet til et punkt, hvor det giver mening at overveje strukturen i Indre Missions arbejde," skriver IM's formand og generalsekretær i indbydelsen til at give sin mening til kende i en høringsrunde om den fremtidige struktur for organisationen.

    Baggrunden for høringen er, at kredsarbejdet nogle steder fungerer godt, mens det andre steder er brudt sammen. Desuden giver ændringer i samfundet generelt måske nye muligheder for et anderledes samarbejde nogle steder.

    Den nye regionsstruktur for Indre Missions ansatte, som trådte i kraft ved årets begyndelse, giver anledning til også at overveje strukturen for samarbejdet mellem lokale foreninger.

    I september 2013 var kredsformænd og lokale ledere samlet til en rådslagningsdag om samarbejdsmuligheder mellem lokale foreninger i fremtiden. Resultatet af rådslagningsdagen er et høringsoplæg, som er sendt til kredsbestyrelser og lokale bestyrelser. Oplægget findes i sin fulde længde på IM's hjemmeside. De følgende sider er uddrag, som er suppleret med eksempler på, hvordan virkeligheden er rundt om i landet.  

Grundstrukturen bevares

Det lokale arbejde i IM og IMU vil fortsat være grundstrukturen. Udgangspunktet for samtalen om mulighederne er et øget fokus på Indre Mission som en græsrodsbevægelse. De forskellige samarbejdsformer skal indrettes efter lokale ønsker og behov.

    Oplægget blev drøftet på Hovedbestyrelsens møde i januar i år. Høringssvar skal være indsendt til Indre Missions Hus senest den 15. april 2014.

    Et hørringssvar kan indeholde overvejelser om de fem scenarier, men man kan også komme med ideer, som ikke er med. Høringsmaterialet er sendt til bestyrelserne, men alle kan give deres mening til kende.

Målsætninger

Materialet bygger på fem målsætninger for arbejdet på tværs af de lokale fællesskaber. Og så er der fem scenarier, som kan være udgangspunkt for drøftelserne. Målsætningerne lyder sådan i forkortet form:

1. Alle lokale fællesskaber indgår i en relation til andre lokale grupper

Det er gavnligt for missionsindsatsen, at lokale fællesskaber samarbejder på tværs. Det giver inspiration og fælles opsamling af erfaringer. Det giver mulighed for at dele ressourcer, og det giver de mindre fællesskaber mulighed for at være med i noget større.

    Derfor vil vi opmuntre til, at alle lokale fællesskaber tager initiativ til at blive en del af en større sammenhæng. Det vil vi gøre ved at pege på forskellige muligheder.

2. Administrationen skal være så enkel som muligt

Vi ser forskellighed som en styrke. De lokale fællesskaber har forskellige behov og ønsker til samarbejde på tværs. Derfor giver det mening, at det udvikler sig forskelligt. Som konsekvens heraf nedlægger vi kredsstrukturen som en landsdækkende, administrativ struktur. Det indebærer, at det bliver regionernes opgave at støtte udviklingen af fællesskab på tværs. Hvis man ønsker det, kan de nuværende kredse fortsætte arbejdet uændret eller udvikle det i nye retninger.

3. Strukturen skal opleves meningsfuld

Det er vigtigt, at det enkelte fælleskab selv beslutter, hvilke samarbejdsrelationer, man ønsker at være en del af. Samarbejdet bygges derfor op lokalt med støtte fra regionens medarbejdere.

4. Strukturen skal være levende, dynamisk og sætte fokus på fællesskab og mission

Samarbejdet på tværs af lokale fællesskaber kan med fordel tage udgangspunkt i konkrete handlinger, som styrker fællesskabet og gør Indre Mission til en mere udadvendt bevægelse. Hvis samarbejdsformen er åben og fleksibel, kan den hele tiden tilpasses aktuelle missionsudfordringer. Strukturen må ikke blive for fastlåst, og vi skal kun opretholde nødvendige strukturer.

5. Regionsgrænserne skal så vidt muligt udgøre en naturlig ramme for foreningsarbejdet

Indre Missions ansatte skal arbejde i fem regioner. Derfor er det naturligt, at foreningsarbejdet i videst muligt omfang orienterer sig inden for den samme ramme. Hvis det giver mening at indgå i samarbejde på tværs af regionsgrænserne, er det fortsat muligt.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter