Samtale er nøglen til at genstarte fællesskabet - indremission.dk
Indre Missions Tidende

Anne-Gerda Tvilling (tv.), Jonatan Hauge Noldegaard og Lene Rasmussen var enige med oplægsholderne om at prioritere samtalen og fællesskabet i den kommende tid.

23.09.2021

Samtale er nøglen til at genstarte fællesskabet

Det kræver tålmodighed, overbærenhed og ihærdighed at genstarte et fællesskab efter halvandet år på ufrivilligt nødblus
Gensynsglæden var stor, da IM lørdag den 18. september holdt en stor gensynsfest på Mørkholt Strand Camping. Men bag glæden lå også bevidstheden om, at de lokale IM-fællesskaber står over for en stor opgave med at genstarte fællesskaberne efter halvandet år med nedlukning og restriktioner. Coronatiden har nemlig både haft menneskelige og åndelige konsekvenser, og man kan ikke bare spole tiden tilbage og forvente, at alt bliver som før.

Det var udgangspunktet for gensynsfestens eftermiddagsprogram med oplæg og paneldebat.

Alle blev ramt af corona

»Alle fik rutiner og vaner sat på standby, og ingen af os havde erfaringer med at takle sådan en situation,« sagde psykolog Irene Aarestrup fra Vejle i sit oplæg.

»Det er vores gudgivne natur at søge fællesskabet med hinanden, men under corona har vi ufrivilligt måttet søge isolationen. Det har vi oplevet meget forskelligt, og derfor er det vigtigt at have en helt åben samtale om disse oplevelser. En samtale, hvor vi tænker nådigt om os selv og hinanden, og hvor der ikke findes rigtige og forkerte svar. Det er netop ved at samtale med hinanden, at vi vender tilbage til fællesskabet,« sagde hun.

Ifølge Irene Aarestrup bliver det svært at vende tilbage til helt det samme fællesskab som før corona. Og det er måske heller ikke ønskeligt.

»Vaner beriger vores hverdagsliv med evnen til at gøre, som vi plejer, uden hele tiden at skulle finde på nyt. I løbet af corona-tiden har vi alle fået nye vaner og dermed mistet en del af denne sikkerhed. Men det er også værdifuldt at tænke nyt, og det skal vi give plads til,« understregede hun.

Fællesskabet skal genopdages

Ifølge sognepræst i Løsning og Korning Sogne Filip Torp Kildeholm har coronatiden gjort mange mere optaget af, hvad fællesskabet kan gøre for dem, end af hvad de kan gøre for fællesskabet.

»Det er ikke opstået i corona-tiden, men det er blevet forstærket. For når vi distancerer os fra hinanden, kommer vi uundgåeligt til at forholde os mere til os selv og vores egne behov,« sagde han.

»Det har haft en negativ effekt på vores fællesskaber, og det er alvorligt, for vores åndelige liv kan ikke isoleres fra det kristne fællesskab. Når det ene rammes, rammes det andet også. Derfor har vi i denne tid brug for at genopdage, hvad det kristne fællesskab er. Det handler ikke kun om prædikener og fællessang, men om at jeg har brug for at bære med på mit medmenneskes liv, og jeg har brug for, at han eller hun bærer med på mit,« sagde sognepræsten og pegede på Gud som et forbillede.

»Gud er den, der nedbryder afstande og engagerer sig i vores liv. Det gør han i dåben, i nadveren og på adskillige andre måder. Evangeliet udfolder sig aldrig på afstand, men i det nære, ved at Gud nedbryder afstande.«

Mere tid til samtale

Eftermiddagsprogrammet sluttede med en paneldebat, som bl.a. kom til at handle om, hvilken læring der er kommet ud af coronatiden. Et af de mest synlige initiativer er streaming af møder og gudstjenester, som mange steder er fortsat efter genåbningen.

»Streaming er fint, og det er blevet et vindue ind til vores møder og gudstjenester for mennesker, som ellers ikke ville dukke op. Det kan også give en følelse af samvær, men ikke af nærvær. Fællesskabsdimensionen er der simpelthen ikke,« understregede Filip Torp Kildeholm.

Lene Rasmussen, der er formand for IM i Slagelse, pegede på den udfordring, at mange ældre ikke er online.

»Mange af dem, som har mest brug for det, har ikke muligheden og er blevet endnu mere ensomme, end mange var før. Over for dem måtte vi gøre noget andet, og her opdagede vi, hvad en telefonopringning eller en blomst på trappen kan gøre for et menneske, der ikke har talt med nogen i en uge. Den slags skal vi også fortsætte med.«

Undervurder ikke kaffepausen

Anne-Gerda Tvilling fra Strandby erkendte, at hun var en af dem, der havde nydt det langsommere tempo og den tomme kalender under coronatiden. Og at det faktisk var hårdt at vende tilbage til fællesskabet.

»Den oplevelse er dog helt naturlig,« forklarede Irene Aarestrup.

»Når vi er sammen med andre, reagerer vi med krop, sind og tanke, og det er faktisk krævende. Ikke mindst når man har været vant til isolationen længe.«

Flere i panelet efterlyste mere tid til samtale i missionshusene.

»Vi skal ikke undervurdere kaffepausen. Vi har brug for snakken ved bordene for at kunne leve med i hinandens liv,« fastslog Filip Torp Kildeholm.

»Måske skal vi plukke et forkyndende møde ud af kalenderen en gang imellem for at lave nogle aftener, hvor vi nøjes med en andagt og har masser af tid til bare at være sammen,« foreslog Anne-Gerda Tvilling med opbakning fra bl.a. ungdomskonsulent Jonatan Hauge Noldegaard.

»Og så skal vi udnytte, at vi igen kan mødes og spise sammen. Den der særlige stemning, hvor folk kommer dryssende og spiser sammen inden et møde – den finder man altså ikke online!«


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter