Verden går videre - indremission.dk
Indre Missions Tidende

30.04.2020

Verden går videre

Coronakrisen kan sende os tilbage til det kendte eller ud ad nye veje. Måske begge dele
Alle nyheder i dette impuls har relation til den aktuelle corona-krise, som har sat hele verden i undtagelsestilstand. Det er chokerende at opleve, hvor lidt der åbenbart skal til for at tvinge hele vores højteknologiske og velsmurte samfundsmaskine i knæ. Og hvor hurtigt det får enorme menneskelige omkostninger for især verdens fattige og udsatte.

Verden ikke mere den samme

Verden går videre, og på et eller andet tidspunkt vender vi også tilbage til noget, der er normalt. Men det bliver aldrig det samme som før corona-krisen. Samfundet skal i fremtiden indrette sig på en måde, så en pandemi ikke gentager sig. Det gælder også i Danmark.

Tiden efter corona-pandemien kan gå i to retninger. Enten søger vi tilbage til det kendte og trygge, eller også benytter vi anledningen til at bryde med traditionerne og gå ad de nye veje, som krisen har vist os. Jeg forestiller mig, at vi vil se begge dele. Også i det kirkelige arbejde og i Indre Mission.

Det kendte og det nye

I dette nummer af impuls har vi netop fokus på de traditioner, der rummes af gudstjenestens liturgi. Den store folkekirkelige liturgidebat er for øjeblikket udsat lidt, men den er ikke aflyst. Og måske kaster corona-krisen nye perspektiver ind over debatten, som meget handler om det trygge og kendte overfor det nye og uprøvede. For nogle vil den aktuelle krise være endnu et argument for at holde fast i historien og det genkendelige, mens det for andre vil være anledningen til at eksperimentere med nye former og rammer.

Under alle omstændigheder er folkekirkens liturgi ikke alene et anliggende for menighedsrådene og kirkens præster. Det vedrører hele gudstjeneste-menigheden og alle, der ønsker at føle sig hjemme i folkekirken. Derfor giver det også god mening, at IM-fællesskaberne tager del i debatten og overvejer, hvordan vi ønsker, at fremtidens gudstjeneste-liv skal udfolde sig.

Bliv klogere med dette impuls, og find mere om liturgi-debatten på indremission. dk/liturgi.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter