Vi behøver ikke tage til Afrika for at fortælle om Jesus - indremission.dk
Indre Missions Tidende

06.07.2014

Vi behøver ikke tage til Afrika for at fortælle om Jesus

Helle Frølund er blevet sat i brand for, at børnene i Vinderslev hører om den redningskrans, Jesus har givet
Det er tydeligt, at juniorerne i klubben "Juniorsjov" i Vinderslev betyder noget helt særligt for lederen, Helle Frølund. Hun smiler stort, når hun taler om dem og de andre kristne aktiviteter for børn og unge, hun er engageret i.

    "Det er blevet meget vigtigt for mig, at børnene hører om det, der skal bære dem resten af livet. Vi er nødt til at have redningskransen til Jesus omkring os. Der er masser af ting, der kan få os væk – også som voksne," understreger 47-årige Helle. Hun er gravermedhjælper i Vinderslev Kirke, som ligger mellem Silkeborg og Viborg.

Jeg kunne ikke klare det selv

For nogle år siden oplevede Helle både arbejdsmæssigt og personligt nogle svære ting, som har været med til at bevidstgøre hende om vigtigheden af at have en personlig tro.

    "Mødet med de svære ting i livet gjorde, at jeg måtte stoppe op og trække en linje. Jeg måtte finde ud af: Hvem er jeg? Og hvor er jeg på vej hen? Jeg opdagede, at jeg ikke kunne klare det selv. Det var nødvendigt at have Jesus med i det. Han var nødt til at hjælpe mig videre, og jeg fik for alvor brug for bønnen," forklarer hun.

    "Jeg oplevede en fornyelse af troen, og det gik op for mig, at vi er nødt til at have Jesus med hele vejen i livet. Det havde jeg ikke før. Jeg levede i mange år på min barnetro, som betød, at jeg skøjtede hen over, hvad det virkelig vil sige at tro på Jesus. Selv om man er opvokset i et kristent hjem, er troen på Jesus ikke noget, man kommer sovende til. – Den må blive personlig på et tidspunkt, ellers glider man med uden helt at vide hvorfor."

Springer ud i det

Helle har fået et nyt syn for mission.

    "Tidligere holdt jeg kortene ind til kroppen med hensyn til, at jeg er kristen, fordi jeg var bange for, hvad jeg kunne risikere. Nu tænker jeg, at jeg lige så godt kan springe ud i det, for jeg har erfaret, at det bliver taget godt imod," siger Helle, der blandt de mange opgaver i missionshuset og kirken prioriterer at lægge kræfterne i det udadrettede arbejde.

    Hun er leder i Juniorsjov, som er en klub for minikonfirmander og andre interesserede juniorer i byen. Derudover er Helle leder i børneklubben Børnehjørnet, og hun er med til at arrangere "F-aften" i missionshuset, som henvender sig til unge familier, der ellers ikke kommer i missionshuset. Hun er også med i "Blå onsdag", som er et kristent socialt tiltag, der henvender sig til alle aldersgrupper. Her laver man forskellige aktiviteter og slutter med en sang og andagt.

    "Jeg er engageret i det kirkelige arbejde, fordi mennesker skal høre om Jesus. Det er drivkraften i det, jeg gør. Gennem arbejdet er det blevet mere og mere tydeligt for mig, at vi ikke behøver at tage til Afrika for at fortælle om Jesus. Vi kan bare gå ind til naboen," fortæller Helle.

    Der er også en anden årsag til, at hun er med i missionsarbejdet.

    "Lignelsen om de betroede talenter har kørt i baghovedet siden i foråret, hvor jeg hørte den i kirken. Jeg tør ikke være den tjener, der har gravet sin talent ned. Jeg tror, jeg ville komme væk fra Gud, hvis jeg ikke var engageret i at fortælle børnene om Jesus," siger Helle.

Der er grøde blandt juniorerne

I mange år har Helle været leder i børne- og juniorklubregi, og hun er klar i mælet om, hvad der adskiller en børneklub fra andre tilbud til børn.

    "De kan knytte armbånd og lave malerier alle steder, men i børneklubben er det forkyndelsen, som er det bærende," mener Helle.

    "Jeg oplever grøde i Vinderslev blandt juniorerne. De har fået lyst til at komme, selv om de har mange andre tilbud, fordi der er noget, der er anderledes."

    Helle kan godt lide, at der er en rød tråd mellem bibelteksten, aktiviteter og leg.

    "Jeg prøver at finde på nogle ting, som på forskellig måde kan pege på budskabet i den enkelte tekst. På den måde husker børnene det bedre. I Juniorsjov elsker børnene at bage, så vi har for eksempel lavet Kristi Himmelfarts-fødder, og vi har bagt pinsekage," siger Helle.

    "Jeg har det som en fisk i vandet, når jeg er sammen med børnene. Man skal ikke være voksen, når man har med børn at gøre. Man skal være lidt som et barn og være med på legen."

Hun får tips på kirkegården

Helle vægter det sociale fællesskab højt i arbejdet med børn og juniorer.

    "For at være sig selv er man nødt til at være sammen med andre. Man er noget i kraft af andre og Jesus. Derfor er det vigtigt, at børnene bliver mødt af omsorgsfulde voksne, og at de har det godt med andre i fællesskabet," understreger Helle, der peger på en form for omsorg, som er altafgørende.

    "Det er vigtigt at lære børnene at bede. I Børnehjørnet og Juniorsjov har vi talt meget om bøn, og vi har bedt for hinanden. En dag fortalte en pige, at hun havde bedt til Gud, om hun henne i skolen måtte fange en salamander, da hun var på tur med skolen. Hun fangede to."

    Bønnen fylder meget i Helles liv.

    "Jeg synes ikke, at jeg har så meget tid og ro til at bede derhjemme, men det har jeg på kirkegården, hvor jeg arbejder. Her har jeg mange gode snakke med Gud, og det nyder jeg virkelig meget. For eksempel får jeg nye ideer til aktiviteter for børnene, når jeg beder til ham," fortæller Helle.

    "Jeg beder meget om, at børnene tør tage imod det, de får givet, og at Jesus må blive virkelig for dem."

Når en frivillig giver en hånd

I hendes bøn indgår også flere hænder i missionsarbejdet i Vinderslev, for det er ikke en let opgave at finde frivillige, der vil give en hånd med. Derfor glæder hun sig meget over, når det lykkes.

    "Det er skønt, når en dame på 80 år siger ja til at bage boller til Juniorsjov," slutter Helle Frølund.Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookie politik
Følg vores aktiviteter