Vi er klar til en snak og en kop kaffe - indremission.dk
Indre Missions Tidende

02.09.2016

Vi er klar til en snak og en kop kaffe

Mange personlige møder med fiskere og søfolk er det, der fylder mest i Sømandsmissionen
Der er brug for mission blandt søfolk, men måden, der drives sømandsmission på, kan og skal variere. Det er et synspunkt, som generalsekretæren for Sømandsmissionen, Nicolaj Wibe, har fået bekræftet i mødet med organisationer i andre dele af verden, som også arbejder med mission blandt søfolk.

Taiwan og Filippinerne

Nicolaj Wibe har deltaget i en konference for sømandsmissionsorganisationer. Konferencen var arrangeret af et netværk, som oversat hedder "Internationalt Kristent Maritimt Fællesskab".

    "Vi er med i netværket, fordi de søfarende, vi møder her til lands, også mødes af de andre sømandsmissionsorganisationer. Når vi skal målrette vores indsats, er det en hjælp for os at vide, hvordan de andre organisationer arbejder," fortæller han.

    På konferencen hørte generalsekretæren om sømandsmissionsarbejdet på Taiwan og i Filippinerne.

    "Den største trussel, sømanden eller fiskeren på Taiwan er udsat for, er druknedøden. Den er der ulykkeligvis mange, der får som skæbne, for fiskerne på Taiwan er ofte fattige, og de har en ringe vedligeholdt flåde. De har ikke råd til at blive hjemme, når der er dårlige vejrudsigter. Derfor er der alt for mange, som ikke kommer hjem fra havet igen, og derfor er der mange familier, der lever uden en mand og far," fortæller han.

    I Filippinerne har sømændene andre udfordringer.

    "Mange filippinske mænd er søfarende, og det er ikke ualmindeligt, at de er væk op til 10 måneder om året. Der er altså rigtig mange koner og børn, som må nøjes med at have en mand og far hos sig i bare kort tid i løbet af et år," fortæller Nicolaj Wibe.

    Sømandsmissionsselskaberne på Taiwan og i Filippinerne har indrettet sig efter, hvad der er behov for.

    "På Taiwan hjælper man familier, der har mistet en mand og far, og i Filippinerne har man specialiseret sig i søndagsskolearbejde for sømandsfamilier. Man gør det, der er mest brug for."

Prioriterer det personlige møde

Nicolaj Wibe ser en lighed mellem sømandsmissionsorganisationerne i Filippinerne og på Taiwan og Sømandsmissionen i Danmark. Der er store forskelle, men ligheden ligger i, at man satser på det, der er mest brug for.

    "Sømandsmissionen lever ret godt," mener generalsekretæren, men han forstår godt, hvis r nogen undrer sig over udviklingen i Sømandsmissionen, for organisationen har været gennem en betydelig forandring.

    "Mange kender Sømandsmissionen fra dengang, der var 48 sømandshjem i Danmark, mange sømandskredse og møder, der samlede hundredvis af mennesker. I dag er der bare tre sømandshjem i Danmark og under 20 aktive sømandskredse tilbage. Ikke så underligt, hvis man spørger, hvor vi er i dag," erkender han.

    Men den udvikling, Sømandsmissionen har gennemgået, er et udtryk for, at Sømandsmissionen målretter sit arbejde efter de behov, der er i det maritime liv i dag, præcis som sømandsmissionsorganisationerne i Filippinerne og på Taiwan.

    Sømandsmissionen har valgt at prioritere det personlige møde med sømanden og fiskeren, forklarer generalsekretæren.

    "Sømandsmission i Danmark er to ting. Formidling af evangeliet til sømanden og fiskeren samt praktisk hjælp – diakoni. Hvis sømanden har brug for at komme på apoteket, klarer vi den, har han brug for en snak om liv og tro, klarer vi også den," siger Nicolaj Wibe, der som et eksempel nævner Sømandsmissionens skib "Duen", der fungerer som et sejlende sømandshjem for krydstogtbesætninger i Aarhus.

    "Det, de har brug for, er en god internetforbindelse, så de kan komme i kontakt med dem derhjemme. Har de brug for en snak og en kop kaffe, er vi også klar til det. Vi forsøger at være til stede på den måde, der gavner mest. Derfor er skibet også lastet med bibler på flere sprog, samt andagtsbøger og andet opbyggeligt stof."

Vigtigt med god tid

I mange danske havne er der skure, hvor fiskere holder til. Ofte er det ældre herrer, som ikke længere selv fisker, men som har levet hele deres liv på havnen og havet.

    "Det, der er brug for der, er god tid til samtale. Har man ikke god tid, kan man lige så godt blive væk," konstaterer Nicolaj Wibe.

    Sømandsmissionen prioriterer besøg på skibe højt, og det hænger blandt andet sammen med, at ensomhed er et vilkår for mange sømænd.

    "Man er få mænd ombord på skibene, og ofte er mange nationaliteter repræsenteret. Mange har TV på eget rum, så det eneste fællesskab, man har, er måltidet. Og da man ikke spiser på samme tid, kan det også være en tavs affære.

    Et skibsbesøg kalder på evnen til at være til stede på en nænsom og respektfuld måde. Den gode samtale får man ikke forærende, men den har det med at dukke op, hvis man har god tid og er god til at lytte," forklarer han.

Den åndelige tone

Samtalen og den diakonale vinkel er også vigtig på Sømandsmissionens sømandshjem i Grønland.

    "Et sømandshjem i Grønland skal indeholde den fortrolighed og menneskelighed, som et godt hjem bærer præg af. Den åndelige samtale skal kunne flyde frit, og vi vil gerne være til gavn i hele byen, så vi arrangerer diverse tiltag for forskellige målgrupper, der både har et diakonalt og et åndeligt sigte," fortæller generalsekretæren.

    "For en tid siden fik jeg læst mig godt igennem Sømandsmissionens historie, og det slog mig, at som man gjorde for 50-100 år siden, gør vi også i dag – på bundlinjen. Men eftersom behovene langt fra er de samme, ser vi ikke ud, som vi gjorde for år tilbage. Det er ikke sømandshjem i Danmark og sømandskredse, der er hovedaktiviteten. De er vigtige, men mange personlige møder med fiskere og søfolk er det, der fylder mest," understreger han.

    "En anden ting, der slog mig ved at læse i de historiske bøger, var den åndelige tone. Havets folk lever ofte i fare. Det gør de i særdeleshed på Taiwan i dag, men selv på de moderne, veludstyrede skibe kan havet opleves som en fjende. Den åndelige tone, der var i Sømandsmissionen i gamle dage, er den samme som i dag. Tonen lyder nogenlunde sådan her: Vi mennesker er ikke udødelige, og derfor må vi leve med Gud og lade ham råde i vores liv både nu og i al evighed."


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter