Vi har brug for hinanden - indremission.dk
Indre Missions Tidende

23.07.2020

Vi har brug for hinanden

Mange glæder sig over de mange online-tilbud, men de opfylder ikke vores grundlæggende behov for at være sammen med hinanden.
Mens corona-pandemien stadig hærger store dele af verden, er vi i Danmark på vej mod mere normale tilstande. Samtidig er det ferietid og dermed tid for tilbagetrækning og genopladning. Det er tid for refleksion.

For nogle har corona-tiden været en god tid med mere ro og mere nærvær. For andre har det været en tung tid fuld af bekymringer og afsavn. Ikke mindst dem, der har haft Covid-19 tæt inde på livet.

Hvor meget vi mister

Vi er alle mærkede, og jeg fornemmer også, at vi alle er blevet lidt mere følsomme. På godt og ondt.

De fleste har oplevet, hvor meget fællesskabet og omsorgen for hinanden betyder. Hvor meget vi mister, når vi skal holde afstand og ikke kan mødes som normalt.

Flere af vores historier fortæller om nogle af sommerens kreative spontane arrangementer og om de pludseligt opståede muligheder. Mange glæder sig over de mange online-tilbud, men de opfylder ikke vores grundlæggende behov for at være sammen med hinanden.

Vi fortæller også historien om, hvordan sygdom og skrøbelighed kan bringe os tættere sammen og give kærligheden ny næring.

Og på konfirmandkurserne har lederne oplevet en større åbenhed og nysgerrighed blandt de unge, som har lidt store afsavn i corona-tiden.

Fokus på diakonien

Og så har den indbyrdes omsorg fået et fornyet fokus, og det har sat gang i overvejelserne om diakoniens plads i Indre Missions fællesskaber.

Midt i diskussionen om alt det, vi skal eller ikke skal, er det godt at lytte til afslutningen af Jesus’ bjergprædiken, som minder os om, at det, der i sidste ende er alt afgørende for os, ikke er, hvad vi har gjort eller ikke gjort, men hvilken grund, vi bygger vores liv på.

God sommer.


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter