Vi har en udfordring hvis kaldet til mission i hele verden ikke lyder - indremission.dk
Indre Missions Tidende

Det har været en del af Indre Missions historie, at IM’s venner har engageret sig i forskellige missionsselskaber, fortæller vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen.

28.01.2021

Vi har en udfordring hvis kaldet til mission i hele verden ikke lyder

IM skal ikke have egen international mission, men det er et åndeligt problem, hvis missionsgløden er blevet væk
Set med mine briller kan det se ud, som om engagementet i Indre Mission for at drive mission uden for landets grænser er blevet mindre. Det er en udfordring for os, særligt hvis det hænger sammen med en svækkelse af missionsgløden.

Sådan lyder vurderingen fra Peter Nord Hansen, der er vicegeneralsekretær i Indre Mission.

Støtter forskellige missionsselskaber

Peter Nord Hansen fortæller, at det flere gange har været drøftet i IM’s hovedbestyrelse, om tiden var kommet til, at Indre Mission lavede sit eget missionsselskab.

»Både i forbindelse med 150-års-jubilæet og senere har det været drøftet. Men det er hele tiden landet på, at vi historisk set føler et naturligt tilhørsforhold til flere forskellige missionsselskaber. Mange missionsfolk har engageret sig i og båret arbejdet i flere missionsselskaber, og det er stadig en del af billedet. Nogle missionsselskaber har i min optik bevæget sig teologisk og står i dag et lidt andet sted end Indre Mission. Men der er stadig flere missionsselskaber, som mange IM’ere støtter og er engageret i,« siger vicegeneralsekretæren.

Vil ikke starte egen international mission

Konklusionen på drøftelserne i IM’s hovedbestyrelse har været, at man ikke ønsker at starte et internationalt missionsarbejde.

»Man kan argumentere for, at det ville være sundt for Indre Mission at få international mission som en mere integreret del af arbejdet, også lokalt. Det argument forstår jeg rigtig godt. Det er noget af det, der presser os lidt i det her spørgsmål,« erkender han.

Er det helt så vigtigt for os, som det var for de første missionsfolk, at alle mennesker lærer Jesus at kende?

»Men ledelsen holder fast ved den historiske tradition for, at Indre Missions folk kan og skal engagere sig på forskellig måde og i forskellige sammenhænge. Hovedbestyrelsen har også været bevidst om, at engagementet i børnehjemmet i Indien ikke skulle udvikle sig til et eget arbejde, « uddyber Peter Nord Hansen.

Vicegeneralsekretæren peger også på, at hvis IM skulle begynde egen international mission, så ville det blive opfattet som en udfordring af de missionsselskaber, der har IM som en del af deres bagland.

Tværkulturel mission

Indre Mission har historisk set haft fokus på at drive mission i Danmark. Fokus har altså været på det danske folk, men Peter Nord Hansen peger på, at IM’s fokus i de senere år er blevet bredere, idet det tværkulturelle arbejde er kommet til.

»Der er kommet folk til fra andre kulturer. Det har givet vores arbejde et nyt element. Vi har fået vores eget tværkulturelle arbejde, som er mission blandt folk med en anden etnisk og kulturel baggrund. Det hører også med til billedet,« mener han.

Missionssindet

Peter Nord Hansen mener, at der kan være forskellige grunde til et manglende internationalt perspektiv.

»Det ligger i tiden, at man samler sig om det nære, fordi man ikke kan overskue hele verden. Man synes, at det ellers bliver alt for uoverskueligt. Det ser man også på andre områder i livet,« siger han.

»Men der kan også være åndelige grunde. Har vi egentlig stadigvæk det missionssind, som har kendetegnet missionsfolk – branden for, at andre skal lære Jesus at kende? Jeg tror, at der er en sammenhæng her. Det er ikke kun gløden for den internationale mission, der er blevet mindre. Det er vel generelt missionsgløden for andre menneskers frelse,« overvejer han.

»Hvis man vil tage den åndelige temperatur, så tror jeg, at man ville finde noget af årsagen her. Er det helt så vigtigt for os, som det var for de første missionsfolk, at alle mennesker lærer Jesus at kende? Nogle gange tænker jeg, at det er vi da fuldstændigt klar over i hovedet og i vores tale. Men hvad med hjerterne, hvor er de henne?«

Forkyndelsen er vigtig

Vicegeneralsekretæren peger på, at det er vigtigt, at missionsselskabernes forkyndere har lejlighed til at tale i Indre Missions lokale fællesskaber.

»Det er typisk forkyndere med tilknytning til missionsselskaberne, der sætter det, at evangeliet skal nå til hele verden, på dagsordenen. Sådan har det været, og hvis ikke de gør det, og hvis ikke vi giver dem mulighed for det i Indre Mission, så har vi i hvert fald en udfordring,« mener Peter Nord Hansen.

Kaldet til mission i hele verden er noget, som den enkelte skal møde i forkyndelsen af Guds ord, understreger han.

»Det er Gud selv, der skal sætte den brand i gang i vores hjerter. Det kommer dybest set gennem forkyndelsen af Guds ord.«


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Whistleblowerordning
Følg vores aktiviteter