Vi kan sagtens rumme forskelligheder - indremission.dk
Indre Missions Tidende

23.09.2016

Vi kan sagtens rumme forskelligheder

Man vælger ikke automatisk IM fra, fordi man vælger missionshuset fra, siger Jens Medom Madsen
I pinsen holdt Indre Missions generalsekretær Jens Medom Madsen et seminar på Å-festival med den udfordrende overskrift "Seriøst!? Hvad skal vi med IM i fremtiden?" Seminaret var velbesøgt, og et markant flertal gav udtryk for, at de opfattede missionshuset som en gevinst og så folkekirken som mulighedernes land.

    "Det kom faktisk bag på mig, for det er ikke den tendens, vi normalt taler om. Men det bekræfter min fornemmelse af, at udviklingen går i flere retninger. Historien om IM er ikke kun, at mennesker fravælger missionshuset til fordel for valg-, fri- og sognemenigheder med et aktivt menighedsliv. Der er også mange, også blandt de unge, som aktivt vælger IM til," siger Jens Medom Madsen.

Missionshuset har en fremtid

"Jeg tror selvfølgelig på, at missionshuset har en fremtid, og jeg bliver i den grad bekræftet af den glød, jeg møder hos missionsfolk rundt om i landet, ikke mindst i forbindelse med de mange missionshusbyggerier. Men jeg ved også, at der er mennesker, som har tænkt sig grundigt om og er nået frem til, at missionshuset ikke er løsningen for dem. Der må vi respektere hinanden og være klar til i kærlighed at møde hinanden i de valg, vi hver især træffer," siger han.

    Når mennesker vælger menighedsform, handler det ifølge generalsekretæren både om teologi og kultur, og når vi somme tider går galt af hinanden, er problemet ofte, at vi opfatter andres valg som enten et spørgsmål om kultur eller teologi.

    "Begge dele hører med, og begge dele har betydning, når vi skal forsøge at forstå og respektere hinandens forskellige valg," siger han.

IM er forud for sin tid

De forskellige valg kan sagtens rummes i Indre Mission, som ifølge Jens Medom Madsen altid har været forud for sin tid.

    "IM er netværksbaseret og har været det, længe før udtrykket blev opfundet. Vi har ikke medlemskab, og derfor behøver vi ikke definere skarpt, hvem der er en del af IM, og hvem der ikke er. Tænk på dem, som bliver en del af vores fællesskaber efter et kristendomskursus. Føler de sig som IM'ere? Nok ikke med det samme i hvert fald," siger han. "IM-identiteten knytter sig til, om man er optaget af IM's ønske om at lede til Jesus og leve i ham. Den identitet vælger man ikke automatisk fra, selv om man i en periode af livet vælger missionshuset fra," understreger han.

 

Se også IMT's tema 'Missionshuset i en kirkelig opbrudstid'

 


Læs bladet her:
.
Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
T: 75 92 61 00
E: post@indremission.dk

Persondatapolitik
Cookiepolitik
Følg vores aktiviteter